Linux

Z Wikiknih
Tučňák Tux, maskot OS GNU/Linux

V současné době existuje celá řada knih věnovaných operačnímu systému Linux. Ten se ale velice rychle rozvíjí a tak tištěná literatura většinou velice rychle zastarává a přestává být aktuální.

V době kdy jsem položil základní kámen tohoto materiálu (22. října 2004) přestávalo být reálné, aby jeden člověk obsáhl širokou paletu práce v linuxovém prostředí. A dnes už jen málokterý uživatel má tolik času, zkušeností a především možností aby mohl sám na vlastní kůži otestovat všechny možnosti a dostupné aplikace.

Leckdo může namítnout, že i na internetu existuje celá řada postupů a materiálů. Mnohdy však přitom zapomíná na pomíjivost osobních webových stránek a licenční omezení pro použití obsahu internetových portálů, které také tyto materiály shromažďují. Zde na Wikiknihách může každý svobodně doplňovat a upravovat obsah, podle svých nejlepších zkušeností a vědomostí. Bez toho že by hrozilo že si někdo v budoucnu přivlastní plody jeho práce a využije k vlastnímu prospěchu. Wikimedia (jedním z jejich projektů je i Wikipedie) je totiž natolik rozsáhlým projektem, že dává do budoucna velmi vysokou záruku dostupnosti bez toho, že by hrozilo skoupení a zneužití zde publikovaných informací nějakým komerčním subjektem.

zakladatel této stránky - Aleš Kapica, Woodcraft 20. 4. 2009, 07:15 (UTC)
Linux:Nástroje pro archivaci
Linux:Kompresní utility
 • Linux na desktopu (Debian)
  • Administrace linuxového desktopu
  • Linuxový desktop z pozice uživatele
  • Administrace učebny s linuxovými desktopy
 • Linux jako server (Debian)
  • Administrace linuxového serveru
  • Problematika spojená s konfigurací síťových služeb, ověřování, sdílení souborů, apod.
 • Informace pro tvorbu vlastních obslužných skriptů a aplikací
Linux se vyskytuje ve velkém množství variant co do účelu, vzhledu i jazyka

Jednotlivé kapitoly lze také exportovat do XML formátu a následně pak dále zpracovat pomocí XSL šablon a XSLT parseru do jiných formátů, např. postscript, nebo PDF. Aby to bylo možné, stačí přidat do stránky následující link s odkazem na speciální stránku: [[Special:Export/Linux]] podrobnosti viz Nápověda:Export

Další internetové zdroje[editovat | editovat zdroj]

 • Encyklopedický článek Linux ve Wikipedii

České linuxové portály[editovat | editovat zdroj]

Odkazy jsou řazeny abecedně a pořadí v žádném případě nevypovída nic o kvalitě či úrovni

http://www.abclinuxu.cz
portál s pravděpodobně nejkoncentrovanější linuxovou komunitou. Celkově na pomezí seriózního portálu a bulváru. Díky poměrně vysokému počtu návštěvníků je však velmi rychlá odezva na případné dotazy při řešení nejrůznějších hardwarových problémů aj. Před zadáním dotazu ale doporučuji nejprve projít tamní FAQ, blogy a články.
http://www.linuxsoft.cz
z mého úhlu pohledu zaujímá pomyslnou třetí příčku. Konstantní úroveň publikovaných článků a řada rozsáhlých výukových seriálů z něj činí hodnotný zdroj informací.
http://www.linuxzone.cz
portál orientovaný na linuxové programátory a administrátory, který obsahuje poměrně kvalitními články, bohužel před nějakým časem se ocitnul v blíže neurčených problémech a tak se dostal na okraj zájmu linuxové komunity. V poslední době se spíš specializuje na recenze počítačové literatury a informacím z oblasti počítačové bezpečnosti.
http://www.root.cz
jeden z nejstarších portálů orientovaných na linuxovou komunitu. V současné době typický nevyváženou úrovní článků. Totální vata je na druhé straně vyvažována vysoce odbornými a kvalitními články. Podobně jako na abclinuxu je i zde poměrně široká čtenářská základna.

Počítačová periodika v ČR s orientací na Linux[editovat | editovat zdroj]

LinuxEXPRESS
Časopis je orientován na zkušenější uživatele
Linux+
Časopis obsahově konkurenční k LinuxEXPRESSu je českou mutací polského periodika
Hakin9
Česká mutace časopisu vydávaného stejným polským vydavatelstvím jako Linux+, úzce orientována na zkušené uživatele

Manuály a referenční příručky[editovat | editovat zdroj]

Česky:

Anglicky: