Přeskočit na obsah

Jak postupovat při záchraně dat

Z Wikiknih

Stává se, že se vám do rukou dostane neznámý disk, o jehož obsahu nemáte ani tušení a přitom z něj máte zachránit, co se dá. Někdy také „zdědíte“ stroj, který instaloval kdysi dávno někdo před vámi, a vy máte zdokumentovat, kde má co nainstalované. V takovém případě se vám mohou hodit následující postupy.

Připojení neznámého disku[editovat | editovat zdroj]

root@stroj:~# tail -f /var/log/messages

Ukázka výpisu:

Apr 22 17:44:15 stroj X: Libgcrypt warning: missing initialization - please fix the application
Apr 22 17:47:42 stroj kernel: [ 264.117586] usb 1-7: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
Apr 22 17:47:42 stroj kernel: [ 264.243891] usb 1-7: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=2338
Apr 22 17:47:42 stroj kernel: [ 264.243905] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=5
Apr 22 17:47:42 stroj kernel: [ 264.243914] usb 1-7: Product: USB to ATA/ATAPI Bridge
Apr 22 17:47:42 stroj kernel: [ 264.243921] usb 1-7: Manufacturer: JMicron
Apr 22 17:47:42 stroj kernel: [ 264.243927] usb 1-7: SerialNumber: 222293F04658
Apr 22 17:47:42 stroj kernel: [ 264.244503] usb 1-7: configuration #1 chosen from 1 choice
Apr 22 17:47:42 stroj kernel: [ 264.344488] Initializing USB Mass Storage driver...
Apr 22 17:47:42 stroj kernel: [ 264.348033] scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Apr 22 17:47:42 stroj kernel: [ 264.350151] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Apr 22 17:47:42 stroj kernel: [ 264.350166] USB Mass Storage support registered.
Apr 22 17:47:47 stroj kernel: [ 269.351427] scsi 4:0:0:0: Direct-Access   ST325031 0NS          PQ: 0 ANSI: 2 CCS
Apr 22 17:47:47 stroj kernel: [ 269.354109] sd 4:0:0:0: [sdb] 488397168 512-byte hardware sectors: (250 GB/232 GiB)
Apr 22 17:47:47 stroj kernel: [ 269.354982] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Apr 22 17:47:47 stroj kernel: [ 269.355989] sd 4:0:0:0: [sdb] 488397168 512-byte hardware sectors: (250 GB/232 GiB)
Apr 22 17:47:47 stroj kernel: [ 269.356846] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Apr 22 17:47:47 stroj kernel: [ 269.356876] sdb: sdb1 sdb2 sdb3
Apr 22 17:47:47 stroj kernel: [ 269.416988] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
root@stroj:~# sfdisk -d /dev/sdb
# tabulka rozdělení disku pro /dev/sdb
unit: sectors

/dev/sdb1 : start=    63, size=  240912, Id=fd, bootable
/dev/sdb2 : start=  240975, size= 58605120, Id=fd
/dev/sdb3 : start= 58846095, size=429545970, Id=83
/dev/sdb4 : start=    0, size=    0, Id= 0

nebo

root@stroj:~# fdisk -l /dev/sdb

Disk /dev/sdb: 250,0 GB, 250 059 350 016 bajtů
hlav: 255, sektorů na stopu: 63, cylindrů: 30 401
Jednotky = cylindry po 16065 * 512 = 8 225 280 bajtech
Identifikátor disku: 0x00000000

Zařízení Zavádět  Začátek    Konec  Bloky  Id Systém
/dev/sdb1  *      1     15   120456  fd Linux RAID samorozpoznatelný
/dev/sdb2       16    3663  29302560  fd Linux RAID samorozpoznatelný
/dev/sdb3      3664    30401  214772985  83 Linux

Z výpisu je zřejmé, že je disk rozdělen na tři diskové oddíly, z toho první dva byly součástí linuxového softwarového RAIDu. Třetí diskový oddíl je běžného typu, tudíž na něm mohl být nejspíš nějaký souborový systém.

Reaktivace softwarového RAIDu[editovat | editovat zdroj]

Zkusíme tedy nejdřív zjistit, jak je to s oddíly, které byly určeny pro RAID.

root@stroj:~# mdadm --examine --scan /dev/sdb1 /dev/sdb2
ARRAY /dev/md1 level=raid1 num-devices=2 UUID=21c6ea2f:416ebb32:c0b47c07:a2972704
ARRAY /dev/md0 level=raid1 num-devices=2 UUID=5084e71d:71fac395:2f70a1ed:2d127230

Jak vidno, tyto oddíly patří do RAID 1 (mirror), tudíž z nich je možné kompletně obnovit původní RAIDová pole. Neúplná RAIDová pole obnovíme velice snadno, neboť předchozí výpis odpovídá syntaxi v souboru mdadm.conf.

Můžeme tedy tento výpis rovnou přidat do našeho konfiguračního souboru.

root@stroj:~# mdadm --examine --scan /dev/sdb1 /dev/sdb2 >> /etc/mdadm/mdadm.conf

V případě, že v systému, do kterého tento RAID chcete připojit, již existuje jiný RAID se stejným číslem, jako má některé z polí na připojeném disku, je třeba otevřít soubor /etc/mdadm/mdadm.conf a změnit pořadové číslo pole, které by se mohlo dostat do konfliktu.

Poté, kdy máme upraven soubor /etc/mdadm/mdadm.conf, můžeme provést reaktivaci nově přidaných polí.

root@stroj:~# mdadm -A -s
mdadm: /dev/md1 has been started with 1 drive (out of 2).
mdadm: /dev/md0 has been started with 1 drive (out of 2).

Výpisem souboru /proc/mdstat

root@stroj:~# cat /proc/mdstat 
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10] 
md0 : active (auto-read-only) raid1 sdb1[0]
   120384 blocks [2/1] [U_]
   
md1 : active (auto-read-only) raid1 sdb2[0]
   29302464 blocks [2/1] [U_]
   
unused devices: <none>

se můžete přesvědčit o úspěšnosti reaktivace.

Zjišťování použitého souborového systému[editovat | editovat zdroj]

Nyní je třeba zjistit, jak to na těchto diskových polích vypadá. Je nad nimi ještě další vrstva, nebo přímo souborový systém?

Abyste zabránili nechtěnému poškození, je vhodné si vyexportovat počáteční oblast disku do dočasného souboru a dále pracovat s ním.

root@stroj:~# dd if=/dev/md0 bs=512 count=255 of=/tmp/md0-raw-start
255+0 vstoupivších záznamů
255+0 vystoupivších záznamů
130 560 bajtů (131 kB) zkopírováno, 0,0396919 s, 3,3 MB/s

Na vyexportovaný soubor lze pak pustit utilitu file:

root@stroj:~# file -s /tmp/md0-raw-start
/tmp/md0-raw-start: Linux rev 1.0 ext2 filesystem data (mounted or unclean), UUID=7509beb3-fa4b-434a-bce1-54f99449b7ba

Ta prozradí nejenom typ souborového systému, ale také UUID diskového oddílu. Když se zkusíme jen tak pro zajímavost podívat na začátek třetího diskového oddílu, tak se dozvíme, že byl součástí LVM svazku:

root@stroj:~# file -s /tmp/sdb3-raw-start
/tmp/sdb3-raw-start: LVM2 (Linux Logical Volume Manager) , UUID: ghmk6itpklbAExbzBofefSyYQAQ73HD

Obnova LVM svazku[editovat | editovat zdroj]

Když jsme se do vyexportovaného souboru podívali editorem, nalezli jsme v něm následující zajímavou část:

vg01 {
id = "NE4164-p0aA-WD5n-Hpqm-2P3m-Ukf7-8Ilyeg"
seqno = 9
status = ["RESIZEABLE", "READ", "WRITE"]
flags = []
extent_size = 8192
max_lv = 0
max_pv = 0

physical_volumes {

pv0 {
id = "hYaUgw-3vF4-3qoz-d3Yu-rZ5l-KXv6-6UAyjt"
device = "/dev/md2"

status = ["ALLOCATABLE"]
flags = []
dev_size = 1953519872
pe_start = 384
pe_count = 238466
}

pv1 {
id = "ghmk6i-tpkl-bAEx-bzBo-fefS-yYQA-Q73HDU"
device = "/dev/sdc3"

status = ["ALLOCATABLE"]
flags = []
dev_size = 429545970
pe_start = 384
pe_count = 52434
}
}

logical_volumes {

data {
id = "tWtk63-DVNI-UCT4-JBpM-raPt-k7lD-1j6SFs"
status = ["READ", "WRITE", "VISIBLE"]
flags = []
segment_count = 1

segment1 {
start_extent = 0
extent_count = 102400

type = "striped"
stripe_count = 1 # linear

stripes = [
"pv0", 0
]
}
}
}
}
# Generated by LVM2 version 2.02.44 (2009-01-26): Thu Apr 9 16:52:36 2009

Z těchto údajů lze zjistit nejenom, na kterém stroji a kdy byl LVM svazek vytvořen, ale také (podle UUID) zjistit, zda byl diskový oddíl součástí LVM svazku i v okamžiku odpojení. Pak lze přinejmenším část uložených dat obnovit. U výše uvedeného příkladu lze již zběžným pohledem odhalit, že diskový oddíl byl před vytažením disku ze svazku odstraněn, tudíž s největší pravděpodobností již neobsahuje žádná data.

Jak se dostat na diskové oddíly[editovat | editovat zdroj]

Systém by si měl většinou při připojení externích disků poradit a pro jednotlivé diskové oddíly vytvořit příslušná zařízení. Někdy, zvláště pokud je prostor na disku nějakým způsobem poškozen nebo pokud jde o pouhý obraz disku vytvořený přes fdisk, si je třeba poradit jinak – při mountu použít tzv. offset. Offsetem se udává, kolik se má při mountu přeskočit. Zjistit, jakou velikost offsetu musíte použít, můžete takto:

root@stroj:~# fdisk -l /dev/sdb

Disk /dev/sdb: 250,0 GB, 250 059 350 016 bajtů
hlav: 255, sektorů na stopu: 63, cylindrů: 30 401
Jednotky = cylindry po 16065 * 512 = 8 225 280 bajtech
Identifikátor disku: 0x5b6ac646

Zařízení Zavádět  Začátek    Konec  Bloky  Id Systém
/dev/sdb1        1    30401  244196001  c W95 FAT32 (LBA)
root@stroj:~# sfdisk -d /dev/sdb
# tabulka rozdělení disku pro /dev/sdb
unit: sectors

/dev/sdb1 : start=    63, size=488392002, Id= c
/dev/sdb2 : start=    0, size=    0, Id= 0
/dev/sdb3 : start=    0, size=    0, Id= 0
/dev/sdb4 : start=    0, size=    0, Id= 0
root@stroj:~# dd if=/dev/sdb bs=512 count=255 skip=63 of=/tmp/sdbs-raw-start
255+0 vstoupivších záznamů
255+0 vystoupivších záznamů
130 560 bajtů (131 kB) zkopírováno, 0,0207372 s, 6,3 MB/s
root@stroj:~# file -s /tmp/sdbs-raw-start
/tmp/sdbs-raw-start: x86 boot sector, Microsoft Windows 98 Bootloader, code offset 0x5a, OEM-ID "MSWIN4.1", sectors/cluster 64, Media descriptor 0xf8, heads 255, hidden sectors 63, sectors 488392002 (volumes > 32 MB) , FAT (32 bit), sectors/FAT 59611, reserved3 0x800000, serial number 0x4b1a02bd, label: "WD Passport"
root@stroj:~# echo $((63*512))
32256
root@stroj:~# mount -t vfat /dev/sdb /mnt -o offset=32256

Oprava poškozeného souborového systému[editovat | editovat zdroj]

Po zjištění, jaký souborový systém neznámý disk obsahuje, je dobré provést jeho kontrolu. Hovorově se tato kontrola souborového systému nazývá čekování. Tento slangový výraz vychází z anglického výrazu check („ověřit“), ze kterého vycházejí i názvy pro utility, kterými se tato kontrola provádí. Obvykle je totiž v systému najdete pod názvem, který začíná fsck (z angl. filesystem check – ověření souborového systému). Narazíte-li tedy na aplikaci, která má v názvu fsck, půjde vždy s největší pravděpodobností o utilitu, která slouží ke kontrole a opravě souborového systému.

Jelikož pojmenování těchto utilit není zcela jednotné, jsou u Debianu v adresáři /sbin skripty, které sjednocují volání těchto kontrolních utilit podle následujícího vzoru:

fsck.<typ_souborového systému>

Díky tomu tak nemusíte přemítat, jak se pro onen souborový systém, který potřebujete ověřit, tato utilita jmenuje.

V drtivé většině případů postačí pouhá kontrola, během níž ověřovací utilita sama opraví drobné chybky, které se mohly vyskytnout kupř. při nekorektním vypnutí stroje.

Pozor! Aby bylo možné provést kontrolu souborového systému, nesmí být diskový oddíl připojen pro zápis. Může však být připojen v režimu „pouze pro čtení“. Nelze-li tedy jinak, je třeba provést před kontrolou kořenového souborového systému tzv. remount do readonly režimu (tj. jen pro čtení). Systém je třeba najet do jednouživatelského režimu (single user mode) a pak provést následujícím příkazem remount:

root@stroj:~# mount -r -o remount /

Není-li stroj v jednouživatelském režimu a nějaký démon již s diskem pracuje, pak se vám remount nepodaří.

Co si počít v případě, kdy selže pokus o remount?
V takovém případě se pokuste zjistit pomocí fuser nebo lsof, který proces pracuje s diskem, a pak buď službu, která jej spouští, korektně zastavit, nebo ho odstřelit příkazem kill a pokusit se o remount znovu.

ext2[editovat | editovat zdroj]

root@stroj:~# fsck /dev/sda1
fsck 1.41.5 (23-Apr-2009)
e2fsck 1.41.5 (23-Apr-2009)
/dev/sda1 nebyl čistě odpojen, kontrola vynucena.
Průchod 1: Kontroluji inode, bloky a velikosti
Průchod 2: Kontroluji strukturu adresářů
Průchod 3: Kontroluji dosažitelnost adresářů
Průchod 4: Kontroluji počty odkazů
Průchod 5: Kontroluji souhrnné informace skupin
/dev/sda1: 53/28224 souborů (9,4 % nesouvislých), 21574/112452 bloků

Jak je zřejmé z ukázky, fsck poznal, že jde o souborový systém ext2, který nebyl v minulosti korektně odpojen, a tak provedl kontrolu. U čistého disku s ext2 bez chyb vypadá výpis po kontrole takto:

root@stroj:~# fsck /dev/sda1
fsck 1.41.5 (23-Apr-2009)
e2fsck 1.41.5 (23-Apr-2009)
/dev/sda1: čistý, 53/28224 souborů, 21574/112452 bloků

Pozor! Stav po nekorektním odpojení se nemusí automaticky opravit při spouštění systému, pokud to nemáte nastaveno v souboru /etc/fstab. Takže i když máte disk připojen a pak ho korektně odpojíte, přesto může stále obsahovat chyby.

reiser4[editovat | editovat zdroj]

Kontrola disku u reiser4 je sice „ukecaná“, ale rychlá.

Při používání reiser4 jsem se setkal s několika nepěknými situacemi. Je však otázkou, do jaké míry je to vina tohoto souborového systému. Kupř. při následující ukázce mi umount neustále odmítal disk s tímto diskovým oddílem korektně odpojit. Pozastavoval jsem kde co. Nakonec jsem vyřešil kontrolu disku jeho přemoutováním do readonly režimu.

A víte, která služba nakonec za tím vězela? /etc/init.d/xfs – X font server. Absolutně je mi záhadou, proč zrovna tato služba, která s tím diskem nemá absolutně nic do činění, blokuje jeho odpojení.

root@stroj:~# umount /dev/sdb1
umount: /media/sdb1: device is busy.
    (In some cases useful info about processes that use
     the device is found by lsof(8) or fuser(1))
root@stroj:~# fuser -c /dev/sdb1
root@stroj:~# lsof /dev/sdb1
root@stroj:~# mount -r -o remount /dev/sdb1
root@stroj:~# fsck.reiser4 /dev/sdb1
*******************************************************************
This is an EXPERIMENTAL version of fsck.reiser4. Read README first.
*******************************************************************

Fscking the /dev/sdb1 block device.                                                                             
Will check the consistency of the Reiser4 SuperBlock.                                                                    
Will check the consistency of the Reiser4 FileSystem.                                                                    
Continue?                                                                                          
(Yes/No): Y
***** fsck.reiser4 started at Tue May 5 19:00:35 2009
Reiser4 fs was detected on /dev/sdb1.                                                                            
Master super block (16): 
magic:		ReIsEr4 
blksize:	4096 
format:		0x0 (format40) 
uuid:		7de3bb64-05c6-4bd8-bb4e-a76665fb0000 
label:		<none> 
 
Format super block (17): 
plugin:		format40 
description:	Disk-format plugin. 
version:	0 
magic:		ReIsEr40FoRmAt 
mkfs id:	0xec510fa 
flushes:	0 
blocks:		78142160 
free blocks:	55682233 
root block:	441728 
tail policy:	0x2 (smart) 
next oid:	0x12735 
file count:	164 
tree height:	3 
key policy:	LARGE 
 
 
CHECKING THE STORAGE TREE                                                                                  
	Read nodes 65                                                                                    
	Nodes left in the tree 65 
		Leaves of them 36, Twigs of them 28 
	Time interval: Tue May 5 19:00:51 2009 - Tue May 5 19:00:52 2009 
CHECKING EXTENT REGIONS.                                                                                  
	Read twigs 28                                                                                    
	Time interval: Tue May 5 19:00:52 2009 - Tue May 5 19:00:52 2009 
CHECKING THE SEMANTIC TREE                                                                                 
	Found 146 objects (some could be encountered more then once).                                                            
	Time interval: Tue May 5 19:00:52 2009 - Tue May 5 19:00:52 2009 
FSCK: repair.c: 550: repair_sem_fini: On-disk used block bitmap and really used block bitmap differ.                                            
***** fsck.reiser4 finished at Tue May 5 19:00:52 2009
Closing fs...done

1 fatal corruptions were detected in FileSystem. Run with --build-fs option to fix them.

root@stroj:~# fsck.reiser4 --build-fs /dev/sdb1
*******************************************************************
This is an EXPERIMENTAL version of fsck.reiser4. Read README first.
*******************************************************************

Fscking the /dev/sdb1 block device.                                                                             
Will check the consistency of the Reiser4 SuperBlock.                                                                    
Will build the Reiser4 FileSystem.                                                                             
Continue?                                                                                          
(Yes/No): Yes
***** fsck.reiser4 started at Tue May 5 19:10:04 2009
Reiser4 fs was detected on /dev/sdb1.                                                                            
Master super block (16): 
magic:		ReIsEr4 
blksize:	4096 
format:		0x0 (format40) 
uuid:		7de3bb64-05c6-4bd8-bb4e-a76665fb0000 
label:		<none> 
 
Format super block (17): 
plugin:		format40 
description:	Disk-format plugin. 
version:	0 
magic:		ReIsEr40FoRmAt 
mkfs id:	0xec510fa 
flushes:	0 
blocks:		78142160 
free blocks:	55682233 
root block:	441728 
tail policy:	0x2 (smart) 
next oid:	0x12735 
file count:	164 
tree height:	3 
key policy:	LARGE 
 
 
CHECKING THE STORAGE TREE                                                                                  
	Read nodes 65                                                                                    
	Nodes left in the tree 65 
		Leaves of them 36, Twigs of them 28 
	Time interval: Tue May 5 19:10:05 2009 - Tue May 5 19:10:05 2009 
CHECKING EXTENT REGIONS.                                                                                  
	Read twigs 28                                                                                    
	Time interval: Tue May 5 19:10:05 2009 - Tue May 5 19:10:05 2009 
LOOKING FOR UNCONNECTED NODES                                                                                
	Read nodes 3                                                                                    
	Good nodes 3 
		Leaves of them 2, Twigs of them 1 
	Time interval: Tue May 5 19:10:06 2009 - Tue May 5 19:10:06 2009 
CHECKING EXTENT REGIONS.                                                                                  
	Read twigs 1                                                                                    
	Time interval: Tue May 5 19:10:06 2009 - Tue May 5 19:10:06 2009 
INSERTING UNCONNECTED NODES                                                                                 
1. Twigs: done                                                                                       
2. Twigs by item: done                                                                                   
3. Leaves: done                                                                                       
4. Leaves by item: done                                                                                   
	Twigs: read 1, inserted 0, by item 0, empty 1                                                                    
	Leaves: read 2, inserted 0, by item 2 
	Time interval: Tue May 5 19:10:08 2009 - Tue May 5 19:10:08 2009 
CHECKING THE SEMANTIC TREE                                                                                 
FSCK: semantic.c: 705: repair_semantic_lost_prepare: No 'lost+found' entry found. Building a new object with the key 2a:0:ffff.                               
FSCK: semantic.c: 573: repair_semantic_dir_open: Failed to recognize the plugin for the directory [2a:0:ffff]. 
FSCK: semantic.c: 581: repair_semantic_dir_open: Trying to recover the directory [2a:0:ffff] with the default plugin--dir40. 
FSCK: obj40_repair.c: 576: obj40_prepare_stat: The file [2a:0:ffff] does not have a StatData item. Creating a new one. Plugin dir40.                            
FSCK: dir40_repair.c: 40: dir40_dot: Directory [2a:0:ffff]: The entry "." is not found. Insert a new one. Plugin (dir40). 
FSCK: obj40_repair.c: 223: obj40_stat_unix_check: Node (444094), item (2), [2a:0:ffff] (stat40): wrong bytes (0), Fixed to (50). 
FSCK: obj40_repair.c: 350: obj40_stat_lw_check: Node (444094), item (2), [2a:0:ffff] (stat40): wrong size (0), Fixed to (1). 
	Found 147 objects.                                                                                 
	Time interval: Tue May 5 19:10:08 2009 - Tue May 5 19:10:08 2009 
CLEANING UP THE STORAGE TREE                                                                                
	Removed items 0                                                                                   
	Time interval: Tue May 5 19:10:08 2009 - Tue May 5 19:10:08 2009 
FSCK: repair.c: 677: repair_update: File count 164 is wrong. Fixed to 147.                                                         
***** fsck.reiser4 finished at Tue May 5 19:10:08 2009
Closing fs...done

The filesystem was mounted RO. It is better to umount and mount it again.
FS is consistent.

V případě že na tomto diskovém oddíle je již vše OK, vypadá výsledek kontroly takto:

root@stroj:~# reiser4 /dev/sdb1
*******************************************************************
This is an EXPERIMENTAL version of fsck.reiser4. Read README first.
*******************************************************************

Fscking the /dev/sdb1 block device.                                                                             
Will check the consistency of the Reiser4 SuperBlock.                                                                    
Will check the consistency of the Reiser4 FileSystem.                                                                    
Continue?                                                                                          
(Yes/No): Yes
***** fsck.reiser4 started at Tue May 5 19:13:02 2009
Reiser4 fs was detected on /dev/sdb1.                                                                            
Master super block (16): 
magic:		ReIsEr4 
blksize:	4096 
format:		0x0 (format40) 
uuid:		7de3bb64-05c6-4bd8-bb4e-a76665fb0000 
label:		<none> 
 
Format super block (17): 
plugin:		format40 
description:	Disk-format plugin. 
version:	0 
magic:		ReIsEr40FoRmAt 
mkfs id:	0xec510fa 
flushes:	0 
blocks:		78142160 
free blocks:	55682235 
root block:	441728 
tail policy:	0x2 (smart) 
next oid:	0x12763 
file count:	147 
tree height:	3 
key policy:	LARGE 
 
 
CHECKING THE STORAGE TREE                                                                                  
	Read nodes 65                                                                                    
	Nodes left in the tree 65 
		Leaves of them 36, Twigs of them 28 
	Time interval: Tue May 5 19:13:03 2009 - Tue May 5 19:13:03 2009 
CHECKING EXTENT REGIONS.                                                                                  
	Read twigs 28                                                                                    
	Time interval: Tue May 5 19:13:03 2009 - Tue May 5 19:13:03 2009 
CHECKING THE SEMANTIC TREE                                                                                 
	Found 147 objects (some could be encountered more then once).                                                            
	Time interval: Tue May 5 19:13:03 2009 - Tue May 5 19:13:03 2009 
***** fsck.reiser4 finished at Tue May 5 19:13:03 2009
Closing fs...done

FS is consistent.

Oprava diskových oddílů virtuálních disků VMware[editovat | editovat zdroj]

Používáte-li virtualizaci, může se stát, že narazíte na problém s poškozeným souborovým systémen na virtuálním disku. S uplatněním výše uvedených technik jej můžete opravit, aniž by bylo nutné virtuální stroj spouštět.

Nezapomínejte na vytvoření zálohy!!!

Než začnete s diskem pracovat, vytvořte jeho kopii pomocí konverzního nástroje vmware-vdiskmanager a pomocí mountovací utility vmware-mount zjistěte potřebný offset, tj. od kterého sektoru začíná diskový oddíl, který potřebujete opravit. Dále pak pracujte již pouze s touto kopií.

root@stroj:~# vmware-vdiskmanager -r virtuální_disk.vmdk -t 0 temporary.vmdk
root@stroj:~# vmware-mount -p temporary.vmdk
Nr   Start    Size Type Id Sytem          
-- ---------- ---------- ---- -- ------------------------
 1     63   176652 BIOS 83 Linux
 2   176715   514080 BIOS 83 Linux
 3   690795  5590620 BIOS 83 Linux

Vytvoření kopie je důležité zejména tehdy, pokud chcete data upravit nebo opravit. Jakmile totiž do obsahu diksu vrtnete, změní mountovací utilita vmware-mount tzv. CID disku a mohlo by se vám stát, že byste se potom nedostali do snapshotů, které následovaly. Stejná situace nastane i když skrze tuto utilitu připojíte některý z diskových oddílů na tomto disku.

Bohužel vmware-mount neumožňuje připojit disk v režimu "pouze pro čtení", lze to však obejít připojením virtuálního disku přes loop zařízení.

Nástroj vmware-vdiskmanager při konverzi slučuje data z jednotlivých snapshotů tak, jak šly postupně po sobě.

Pokud chcete pracovat s virtuálním diskem, jako by šlo o kopii disku vytvořenou pomocí utility dd, musíte jej připojit jako tzv. flat disk. Po jeho připojení se v přípojném bodě objeví soubor s názvem flat, se kterým lze dále pracovat.

root@stroj:~# vmware-mount -f temporary.vmdk /přípojný_bod
root@stroj:~# ls /přípojný_bod
/přípojný_bod/flat

Nyní přichází řada na tzv. loop zařízení. Pro práci s loop zařízeními je určen nástroj losetup. Ten umožňuje jejich vytváření i rušení. Z výše uvedeného výpisu víme, že diský oddíl, který nás zajímá, začíná 690795. sektorem. Obvyklá velikost jednoho sektoru je 512 bajtů, a jelikož se velikost offsetu udává v bajtech, vynásobíme počet sektorů velikostí jednoho sektoru a výslednou hodnotu použijeme jako offset.

root@stroj:~# echo $((690795*512))
353687040
root@stroj:~# losetup -a
root@stroj:~# losetup /dev/loop4 -o 353687040 /přípojný_bod/flat
root@stroj:~# file -s /dev/loop4
/dev/loop4: ReiserFS V3.6

S vytvořeným zařízením /dev/loop4 pak již můžeme pracovat jako s normálním blokovým zařízením.

root@stroj:~# fsck --rebuild-tree /dev/loop4
reiserfsck 3.6.21 (2009 www.namesys.com)

*************************************************************
** Do not run the program with --rebuild-tree unless **
** something is broken and MAKE A BACKUP before using it. **
** If you have bad sectors on a drive it is usually a bad **
** idea to continue using it. Then you probably should get **
** a working hard drive, copy the file system from the bad **
** drive to the good one -- dd_rescue is a good tool for **
** that -- and only then run this program.         **
** If you are using the latest reiserfsprogs and it fails **
** please email bug reports to reiserfs-list@namesys.com, **
** providing as much information as possible -- your **
** hardware, kernel, patches, settings, all reiserfsck **
** messages (including version), the reiserfsck logfile, **
** check the syslog file for any related information. **
** If you would like advice on using this program, support **
** is available for $25 at www.namesys.com/support.html. **
*************************************************************

Will rebuild the filesystem (/dev/loop4) tree
Will put log info to 'stdout'

Do you want to run this program?[N/Yes] (note need to type Yes if you do):Yes
Replaying journal: Done.
Reiserfs journal '/dev/loop4' in blocks [18..8211]: 0 transactions replayed
###########
reiserfsck --rebuild-tree started at Mon May 25 19:41:49 2009
###########

Pass 0:
####### Pass 0 #######
Loading on-disk bitmap .. ok, 368445 blocks marked used
Skipping 8232 blocks (super block, journal, bitmaps) 360213 blocks will be read
0%..pass0: block 98459, item 5: The file [461787 461858] has the wrong mode (?---------), corrected to (----------)
..20%....40%....60%....80%....100%
100032 directory entries were hashed with "r5" hash.
	"r5" hash is selected
Flushing..finished
	Read blocks (but not data blocks) 360213
		Leaves among those 20653
			- corrected leaves 1
		Objectids found 99612

Pass 1 (will try to insert 20653 leaves):
####### Pass 1 #######
Looking for allocable blocks .. finished
0%....20%....40%....60%....80%....100%
Flushing..finished
	20653 leaves read
		20479 inserted
		174 not inserted
####### Pass 2 #######

Pass 2:
0%....20%....40%....60%....80%....100%
Flushing..finished
	Leaves inserted item by item 174
Pass 3 (semantic):
####### Pass 3 #########
rebuild_semantic_pass: The entry [43 400670] ("libt1-5.postrm") in directory [16935 17007] points to nowhere - is removed
rebuild_semantic_pass: The entry [43 155815] ("libxfont1.postrm") in directory [16935 17007] points to nowhere - is removed
rebuild_semantic_pass: The entry [43 155828] ("libxfont1.md5sums") in directory [16935 17007] points to nowhere - is removed
rebuild_semantic_pass: The entry [43 155814] ("libxfont1.postinst") in directory [16935 17007] points to nowhere - is removed
rebuild_semantic_pass: The entry [47 23400] ("autotools-dev.md5sums") in directory [16935 17007] points to nowhere - is removed
rebuild_semantic_pass: The entry [43 400680] ("libt1-5.md5sums") in directory [16935 17007] points to nowhere - is removed
vpf-10680: The directory [16935 17007] has the wrong block count in the StatData (180) - corrected to (179)
vpf-10650: The directory [16935 17007] has the wrong size in the StatData (91856) - corrected to (91640)
vpf-10670: The file [461787 461858] has the wrong size in the StatData (0) - corrected to (118784)
The object [461787 461857] has wrong mode (?---------) - corrected to -rw-------
vpf-10670: The file [461787 461857] has the wrong size in the StatData (0) - corrected to (104)
vpf-10680: The file [461787 461857] has the wrong block count in the StatData (0) - corrected to (8)
The object [461787 461859] has wrong mode (?---------) - corrected to -rw-------
vpf-10670: The file [461787 461859] has the wrong size in the StatData (0) - corrected to (1264)
vpf-10680: The file [461787 461859] has the wrong block count in the StatData (0) - corrected to (8)
The object [461787 461856] has wrong mode (?---------) - corrected to -rw-------
vpf-10670: The file [461787 461856] has the wrong size in the StatData (0) - corrected to (352)
vpf-10680: The file [461787 461856] has the wrong block count in the StatData (0) - corrected to (8)
rebuild_semantic_pass: The entry [34134 18289] ("Template.pm") in directory [34102 34134] points to nowhere - is removed
rebuild_semantic_pass: The entry [34134 18507] ("AutoSelect.pm") in directory [34102 34134] points to nowhere - is removed
vpf-10680: The file [34134 18256] has the wrong block count in the StatData (8) - corrected to (0)
vpf-10650: The directory [34102 34134] has the wrong size in the StatData (712) - corrected to (648)
Flushing..finished
	Files found: 80440
	Directories found: 8080
	Symlinks found: 5103
	Others: 5918
	Files with fixed size: 4
	Names pointing to nowhere (removed): 8
Pass 3a (looking for lost dir/files):
####### Pass 3a (lost+found pass) #########
Looking for lost directories:
Looking for lost files:
Flushing..finished
	Objects without names 7
	Files linked to /lost+found 7
Pass 4 - finished
	Deleted unreachable items 3
Flushing..finished
Syncing..finished
###########
reiserfsck finished at Mon May 25 19:42:51 2009
###########

Po opravě disku nezapomeňte zrušit všechna loop zařízení, která pracují s tímto diskem, a teprve pak jej odmountujte.

Pokud je při opravě reiserfs použita volba --rebuild-tree, je určitě dobré mít uložený log, protože vám pak umožní identifikovat soubory z adresáře /lost+found.

Co v případě že vmware-mount změnil CID snapshotu?[editovat | editovat zdroj]

root@stroj:~# ls
disk-flat.vmdk disk.vmdk disk-000001.vmdk disk-000001.vmdk.repaired	disk-000002.vmdk disk-000003.vmdk disk-000005.vmdk disk-000006.vmdk
celkem 4750018
drwxr-xr-x 2 user users     10 27. kvě 18.34 .
drwxr-xr-x 6 root root      5 19. bře 19.38 ..
-rw------- 1 user users 4294967296 16. led 14.10 database-flat.vmdk
-rw------- 1 user users    373 16. led 14.10 database.vmdk
-rw------- 1 user users 157220864 27. dub 20.27 database-000001.vmdk
-rw------- 1 user users  89456640 27. kvě 15.50 database-000002.vmdk
-rw------- 1 user users 183828480 19. bře 19.13 database-000003.vmdk
-rw------- 1 user users   589824 27. kvě 15.49 database-000005.vmdk
-rw------- 1 user users 137953280 18. kvě 17.14 database-000006.vmdk
root@stroj:~# vmware-vdiskmanager -r disk-000005.vmdk -t 0 temporary.vmdk
Using log file /tmp/vmware-root/vdiskmanager.log
Failed to open the disk 'disk-000005.vmdk' : The parent virtual disk has been modified since the child was created (19).
root@stroj:~# head disk*.vmdk

> disk.vmdk <

# Disk DescriptorFile version=1 CID=a7e85d6f parentCID=ffffffff createType="monolithicFlat" # Extent description RW 8388608 FLAT "disk-flat.vmdk" 0

> disk-000001.vmdk <

KDMV # Disk DescriptorFile version=1 CID=79b0d30a parentCID=39afd047 createType="monolithicSparse" parentFileNameHint="disk-000006.vmdk"

> disk-000002.vmdk <

KDMV # Disk DescriptorFile version=1 CID=c43e8d6d parentCID=79b0d30a createType="monolithicSparse" parentFileNameHint="disk-000001.vmdk"

> disk-000003.vmdk <

KDMV # Disk DescriptorFile version=1 CID=b3079f3e parentCID=a7e85d6f createType="monolithicSparse" parentFileNameHint="disk.vmdk"

> disk-000005.vmdk <

KDMV # Disk DescriptorFile version=1 CID=c43e8d6d parentCID=c43e8d6d createType="monolithicSparse" parentFileNameHint="disk-000002.vmdk"

> disk-000006.vmdk <

KDMV # Disk DescriptorFile version=1 CID=984fc6cd parentCID=b3079f3e createType="monolithicSparse" parentFileNameHint="disk-000003.vmdk"
root@stroj:~# vmware-vdiskmanager -r disk-000005.vmdk -t 0 temporary.vmdk
Creating disk '/tmp/temporary.vmdk'
Failed to convert disk: The called function cannot be performed on partial chains. Please open the parent virtual disk (0x500003e83).