Přeskočit na obsah

Coreutils

Z Wikiknih

Programy pro práci se soubory[editovat | editovat zdroj]

/bin/cp kopíruje soubory
/bin/dd konvertuje soubor při kopírování
/bin/df vypisuje celkové volné místo na disku
/usr/bin/dircolors vypíše příkaz, kterým lze nastavit proměnnou prostředí LS_COLOR
/usr/bin/dir vypíše obsah adresářů
/usr/bin/du vypisuje využití diskového prostoru
/bin/chgrp změní vyjmenovaným souborům skupinu vlastníků
/bin/chmod změní přístupová práva k souborům
/bin/chown změní vyjmenovaným souborům vlastníka, případně i skupinu
/usr/bin/install kopíruje soubory a nastavuje jejich atributy
/bin/ln vytvoří odkazy na soubory
/bin/link vytvoří "tvrdý" odkaz na soubor
/bin/unlink ruší odkazy na soubor
/usr/bin/readlink vypíše na display kam míří symbolický link
/bin/ls vypíše obsah adresářů
/bin/mkdir vytváří adresáře
/usr/bin/mkfifo vytváří pojmenované roury FIFO
/bin/mknod vytváří speciální soubory
/bin/mv přejmenovává a přesouvá soubory
/bin/rmdir ruší prázdné adresáře
/bin/rm ruší soubory
/usr/bin/shred bezpečné mazání souboru(ů) (nejdříve přepíše jejich obsah)
/bin/sync vyprázdní buffery I/O cache filesystému
/bin/touch změní časové údaje souborů
/usr/bin/vdir vypíše obsah adresářů

Programy používané v shell skriptech[editovat | editovat zdroj]

které dříve tvořily samostatný balíček "shell-utils" jsou sadou užitečných nástrojů, které se často používají v shellových skriptech

/bin/basename pro odstranění adresářů se zadané cesty k souboru
/bin/date výpis a nastavování systémového data a času
/bin/echo výstup textu
/bin/false vrací neúspěšnou návratovou hodnotu
/bin/id zobrazení aktuálního reálného a efektivního UID/GID
/usr/bin/hostid vypíše hexadecimální hodnotu numerického identifikátoru počítače
/usr/bin/kill příkaz k ukončení běžícího procesu
/bin/nice změna priority přidělování/plánování procesoru
/bin/pwd vypíše aktuální adresář
/bin/sleep čeká zadaný časový interval
/bin/stat zobrazí aktuální stav souboru, nebo souborového systému
/bin/stty výpis nebo změna nastavení terminálu
/bin/su spuštění subshellu s jiným UID/GID nebo změna na superuživatele
/bin/true vrací úspěšnou návratovou hodnotu
/bin/uname tisk systémových informací
/usr/bin/dirname odstranění poslední položky nebo jména souboru ze zadané cesty
/bin/env zobrazení nebo modifikace proměnných prostředí
/usr/bin/expr provedení výrazu
/usr/bin/factor rozklad celého čísla na prvočinitele
/usr/bin/groups výpis skupin, kterých je zadaný uživatel členem
/usr/bin/logname zobrazení aktuálního jména přihlášeného uživatele
/usr/bin/nohup spuštění příkazu tak, aby mohl pokračovat i po odhlášení uživatele
/usr/bin/pathchk kontrola, zda jména zadané cesty a souborů jsou přenositelná
/usr/bin/printenv tisk proměnných prostředí
/usr/bin/printf formátování výstupních dat
/usr/bin/seq tisk zadané numerické sekvence
/usr/bin/tee kopírování vstupu na výstup a zároveň do jednoho či více souborů
/usr/bin/test testování výrazu
/usr/bin/tty tisk jména terminálu
/usr/bin/pinky výpis přihlášených uživatelů
/usr/bin/users výpis přihlášených uživatelů
/usr/bin/who výpis přihlášených uživatelů
/usr/bin/whoami výpis uživatelského jména asociovaného s aktuálním efektivním ID
/usr/bin/yes nekonečný výstup zadaného řetězce - standardně "y"
/usr/sbin/chroot změna kořenového adresáře

Programy pro práci s textem[editovat | editovat zdroj]

Dříve samostatný balíček "textutils"

Výstup celých souborů /bin/cat
/usr/bin/tac
/usr/bin/nl
/usr/bin/od
Formátování obsahu souborů /usr/bin/fmt
/usr/bin/pr
/usr/bin/fold
Výstup částí souborů /usr/bin/head
/usr/bin/tail
/usr/bin/split
/usr/bin/csplit
Sumarizace souborů /usr/bin/wc
/usr/bin/sum
/usr/bin/cksum
/usr/bin/sha1sum
/usr/bin/md5sum
Operace na tříděných souborech /usr/bin/uniq
/bin/sort
/usr/bin/ptx
/usr/bin/comm
/usr/bin/tsort
Operace na polích řádky /bin/cut
/usr/bin/paste
/usr/bin/join
Operace na znacích /usr/bin/tr
/usr/bin/expand
/usr/bin/unexpand