Zkratky v linuxovém světě

Z Wikiknih
 • GNU - Rekurzivní akronym pro výraz "GNU's Not Unix", tedy GNU Není Unix. Američani ji nečtou jako "géenú" ale prostě jako "gnu". GNU je rozsáhlý projekt, který vytvárí volně šiřitelný software na profesionální úrovni. Na rozdíl od shareware a freeware produktů jsou k dispozici i zdrojové kódy. Je možné i jejich komerční využití.
 • Free software - Programy, které jsou volně šiřitelné podle nějaké volné licence, obvykle GNU General Public License. POZOR ! "free software" se překládá jako "svobodný software"
 • Free Software Foundation, FSF - Nadace pro svobodný SW - nezisková společnost zastřešující vývoj GNU systému.
 • GNU General Public License, GNU GPL - Licence umožňující volné kopírování programů a modifikaci jejich zdrojových kódů za přesných podmínek tak, aby nebylo možné tyto práva odebrat druhým. License ovšem umožňuje používat software i v komerčních aplikacích a v celé komerční sféře, pouze nesmí být uživatelům tohoto software odebrána stejná práva (modifikace, šíření), což často vede (nikoliv však nutně) k vybírání poplatků za služby a ne za samotné šíření (licenci).
 • Open source - výraz definující software, jehož zdrojové kódy jsou volně přístupné
 • Kernel, jádro - část operačního systému zajišťující komunikaci s hardwarem a spouštění dalších částí
 • Linux - jádro operačních systémů na bázi UNIXu původně vyvinuté Linusem Torvaldsem, nyní je dále podporováno širokou základnou vývojářů. Většinou je používán současně s GNU programy ve formě Linuxové distribuce (GNU/Linux). Je velmi výkonný a stabilní, podporuje mnoho platforem (například PC, Amiga, Atari, Sparc, Ultra-sparc, Alpha a další). Je ideální pro vývoj aplikací (i na jiné operační systémy), nebo jako síťový server, ale je velmi dobře použitelný i pro jiné účely.
 • RMS - Richard Matthew Stallman
 • GPL - General public licence (viz GNU GPL)
 • LPF - League for Programming freedom (organizace proti patentování algoritmů)
 • GCC - GNU C compiler
 • GPP(G++) - GNU C++ compiler
 • LDP - Linux documentation project
 • EMACS - editor. Zkratka znamená Editor MACroS. Má ale i mnoho dalších významů.
 • DJGPP - Port kompilátoru C do DOSu. DJ vychází z jména autora (Dj Delorie), GPP z názvu C++ kompilátoru.
 • HURD - Rekurzivní zkratka: Hird Of Unix Replacing Daemons, Hird zase znamená Hurd of Interafaces Representing Depth. Hurd je moderní operační systém založený na mikrojádře Mach (GNU implementace tohoto mikrojádra je také k dispozici). Je zatím ale stále ve vývoji a nehodí se pro běžné použití. Má však mnoho zajímavých vlastností. První verze jsou již přístupné.