Přeskočit na obsah

Švédština/Podmiňovací způsob

Z Wikiknih

Podmiňovací způsob (kondicionál) se ve švédštině tvoří pomocným slovesem skulle a infinitivem. Rozlišuje se kondicionál přítomný a minulý – obdobně jako v češtině, ovšem s tím, že toto rozlišení je ve švédštině bezpodmínečně nutné rozlišovat.

Kondicionál přítomný vyjadřuje děj nebo stav, který sice dosud nenastal, ale mohl by za určitých nastat. Příklady:

 • jag skulle tala – mluvil bych
 • han skulle skriva – psal by

Kondicionál minulý se používá k vyjádření, že nějaký děj mohl nastat v minulosti, ale nenastal z důvodu nesplnění podmínek. Další realizace je již není možná. K tvoření se používá konstrukce skulle ha + supinum. Příklady:

 • jag skull ha talat – byl bych mluvil
 • han skulle ha skrivit – byl by (na)psal

Vedlejší věty podmínkové[editovat | editovat zdroj]

Podmiňovací způsob se používá pouze v hlavních větách, ve vedlejší větě je nahrazován préteritem (reálná podmínka) nebo pluskvamperfektem (nereálná podmínka), případně zastaralým konjunktivem (nejčastěji v ustálených spojeních). Srovnej:

 • Jag skulle börja gråta om du gick. – Začala bych plakat, kdybys odešel. (Ale teď nepláču, neboť jsi se mnou.)
 • Jag skulle hade börjat gråta om du hade gått. – Byla bych začala plakat, kdybys byl odešel. (Ale neplakala jsem, neboť jsi zůstal.)

Další příklady:

 • Om jag vore som du, skulle jag inte göra det. – Kdybych byl na tvém místě, nedělal bych to.
 • Om du gjorde det, skulle du se honom. – Kdybys to udělal, mohl bys ho vidět.

V podmínkových větách se rovněž nepoužívá budoucí čas, v takovém případě má sloveso tvar přítomného času:

 • Om du väntar ett tag, så följer jag med. – Pokud chvíli počkáš, (tedy) půjdu s tebou.

Další příklady:

 • Ifall boken är inte utlånad, skulle jag vilja låna den. – V případě, že kniha není půjčena, chtěl bych si ji vypůjčit.
 • Om jag bara kan, skall jag gärna hjälpa dig. – Budu-li jen moci, rád ti pomohu.

Spojka om (jestliže) se může vynechat. V takovém případě má vedlejší věta inverzní slovosled:

 • Gjorde du det, skulle du se honom.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]