Praktická elektronika

Z Wikiknih

Tato učebnice elektroniky si klade za cíl poskytnout praktické informace k pochopení a stavbě elektronických obvodů. Je určena začátečníkům a mírně pokročilým a do začátku nepotřebujete žádné zvláštní vybavení ani znalosti.

Najdete tu popis funkce součástek, schémata prakticky použitelných obvodů a vysvětlení jejich funkce. Text přiměřeně pokrývá jak praktické návody ohledně elektronického bastlení, tak i trochu teorie.

Učebnici je možné číst od začátku do konce jako knihu, ale jednotlivé kapitoly jsou zároveň docela soběstačné. Pro další informace ke konkrétním heslům jsou v textu zařazeny odkazy na články wikipedie.

Text, který je tvořen mj. ve spolupráci s jinojazyčnými projekty Practical Electronics a Electronics, se stále rozvíjí. Pokud můžete přispět, připojte se k projektu i vy! Chybí vám zde něco? Je něco nepochopitelné nebo chybné? Napište nám na diskusní stránku.


Pozor! Před zahájením vlastních experimentů si přečtěte minimum o bezpečnosti práce!

Začínáme s elektronikou[editovat | editovat zdroj]

Jak začít?

Potřebné vybavení (75 %)
co potřebujeme mít
Fyzikální základy (50 %)
a co potřebujeme vědět (základní veličiny a materiály v elektrotechnice)
Nejjednodušší obvody (75 %)
o elektrických schématech, měření proudu a napětí
Výroba plošných spojů (100 %)
jak vyrobit plošný spoj krok za krokem

Stejnosměrný proud[editovat | editovat zdroj]

Zdroje (100 %)
zásobující naše obvody elektřinou, jejich vlastnosti a návody k výrobě
Lineární součástky (75 %)
rezistor, kondenzátor a cívka
Jednoduché polovodičové součástky (75 %)
diody a bipolární tranzistory
Složitější polovodičové součástky (50 %)
unipolární tranzistory, tyristory, diaky, triaky a příklady použití
Měřící a testovací obvody (75 %)
příklady jednoduchých obvodů sloužících k měření a testování

Střídavý proud[editovat | editovat zdroj]

Vlastnosti a zapojení týkající se časově proměnlivého proudu.

Střídavý proud (25 %)
obecné informace
RLC obvody (25 %)
lineární součástky v obvodech střídavého proudu
Transformátor (50 %)
měnič střídavého napětí a proudu
Usměrnění střídavého proudu (0 %)
změna střídavého proudu na stejnosměrný pomocí polovodičů, konstrukce zdroje stejnosměrného napětí napájeného ze střídavé sítě

Klopné obvody[editovat | editovat zdroj]

Astabilní klopný obvod (0 %)
blikačka na kolo nebo pískadlo, metronom a další neustále se překlápějící obvody
Monostabilní klopný obvod (0 %)
např. schodišťový spínač nebo jiné obvody, které se překlápějí v závislosti na čase
Bistabilní klopný obvod (0 %)
ovládání zapnout/vypnout; obvody, které se překlápějí podle vnějších impulsů
Komparátory (0 %)
obvody, které se překlápějí v závislosti na rozdílu vstupních napětí
Zapojení s obvodem 555 (25 %)

Zesilovače[editovat | editovat zdroj]

Obvody, které mají na výstupu větší napětí/proud/výkon, než je na jejich vstupu.

Zesilovače (50 %)
obecné vlastnosti a třídy zesilovačů
Tranzistor zapojený jako zesilovač (50 %)
zapojení tranzistoru jako zesilovače se společným emitorem, kolektorem nebo bází
Operační zesilovače (100 %)
univerzální integrované obvody s velkým zesílením a jejich různá zapojení se zpětnou vazbou
Integrované výkonové zesilovače (0 %)
hotové obvody k zesilování signálu
Zesilovač ke kytaře (0 %)
s operačním zesilovačem

Generátory a radiopřenos[editovat | editovat zdroj]

Oscilátory (25 %)
zdroje harmonických (sinusových) kmitů
RC oscilátory (25 %)
zpětnovazební RC oscilátory
Generátory neharmonických průběhů (25 %)
další klopné obvody generující trojúhelníkové, obdélníkové nebo pilové kmity
Radiopřijímače (25 %)
přijímače rádiových vln, popis funkce antény, amplitudové/frekvenční modulace a návod na stavbu AM rádia
Vysílače (25 %)
jak funguje rozhlasové/televizní vysílání, chování a rozdělení vln podle délky, radioamatérská etika a legislativa, povolená vysílací pásma

Digitální technika[editovat | editovat zdroj]

Logické obvody (50 %)
logická hradla (AND, OR, NOT aj.), čítače, registry
AD a DA převodníky (25 %)
převod z analogového signálu na digitální a zpět
Jednočipové počítače (0 %)
jak vybrat a naprogramovat jednočip

Teorie[editovat | editovat zdroj]

Trocha matematiky k hlubšímu pochopení funkce obvodů, jejich návrhům a nalezení krásných fyzikálních zákonitostí

Ohmův zákon
základ porozumění obvodům
Obvody s rezistory, kondenzátory a cívkami (0 %)
elegantní výpočty s komplexní veličinou impedance Z
Spektrum signálu (100 %)
Filtry a jejich přenos (0 %)
horní a dolní propust, pásmová propust, Bodeho přiblížení
Nyquistovy diagramy (0 %)
horní a dolní propust, pásmová propust, Bodeho přiblížení
Zpětná vazba (25 %)
Kladná a záporná zpětná vazba, vznik samovolných kmitů

Dodatky[editovat | editovat zdroj]

Užitečné informace, které se jinam nevešly

Kde získat informace o součástce (100 %)
jak číst barevné značení rezistorů a tajemné kódy na kondenzátorech, jak rozlišit součástky podle vlastností a kde najít datasheety
Přehled součástek (0 %)
reálný vzhled, schematická značka, funkce, hlavní měřené veličiny (cosi jako atlas motýlů!)
Získávání součástek ze starých obvodů (100 %)
aneb levný zdroj součástek pro naše experimenty
Tabulky (25 %)
užitečné přehledy, které se hodí mít po ruce (nebo v hlavě)
Odkazy (25 %)
doporučená četba a použitá literatura, zkrátka kde zjistit víc