Praktická elektronika/Obvody/Komparátory

Z Wikiknih

Komparátory jsou obvody, které porovnávají vstupní napětí a podle toho překlápí výstup. Dělí se na:

 • komparátory bez hystereze
 • komparátory s hysterezí (tzv. Schmittův klopný obvod)

Často se realizují pomocí operačních zesilovačů.

Komparátor bez hystereze[editovat | editovat zdroj]

Komparátor

Komparátor porovnává napětí přivedená na vstupy + a -. Pokud je vyšší napětí na vstupu +, je na výstupu kladné saturační napětí operačního zesilovače, je-li vyšší napětí na vstupu -, je na výstupu záporné saturační napětí operačního zesilovače. U normálních operačních zesilovačů je saturační napětí výstupu řádově o jeden nebo několik voltů nižší než napětí napájecí. Speciální tzv. rail-to-rail operační zesilovače jsou ovšem konstruovány tak, aby výstupní napětí mohlo dosahovat téměř hodnot napětí napájecího.

Tester autobaterie[editovat | editovat zdroj]

Schéma zapojení

Tento obvod je určený k otestování klasické autobaterie pomocí zapalovače mezi sedadly. Obvod obsahuje dva komparátory v jednom pouzdře (čip Q) a překlápí se mezi třemi stavy. Kondenzátor C slouží ke stabilizaci vstupního napětí. Stabilizátor tvořený rezistorem R1 a diodou D4 vytváří referenční napětí pro oba komparátory. Toto napětí je porovnáno se vstupním napětím, které je na vstupy přiváděno přes trimry R2 a R3. Jejich seřízením jsou nastaveny prahové hodnoty, kdy ten který komparátor překlápí výstupy a podle toho se rozsvěcí LED.[1]

Nastavení

 • nastavit UMIN na cca 10-11V pomocí R2
 • nastavit UMAX na cca 14-15V pomocí R3
Hotový obvod zabudovaný v krabičce; pojistka je uvnitř vidlice do autozásuvky

Seznam součástek

 • uIN = UN ≈ 12-14V
 • Q – a) LM358 b) LM393
 • F:IN ≈ 50 mA (6,3x32 mm)
 • C = 100 nF
 • R1 = 22 kΩ
 • R2,3 = 47 - 220 kΩ/N
 • R4 = 1,5 kΩ
 • D1,2,3 – LED 2 V/20 mA
 • D4 – ZD 2,7 – 6,2 V/0,5 W

a)

Napětí Stav D1 D2 D3
Přebíjení OFF OFF ON
Nabitá/Nabíjení OFF ON OFF
Vybitá ON OFF OFF

b)

Napětí Stav D1 D2 D3
Přebíjení ON ON ON
Nabitá/Nabíjení ON ON OFF
Vybitá ON OFF OFF

Komparátor s hysterezí[editovat | editovat zdroj]

Schmittův klopný obvod
Hysterezní diagram Schmittova klopného obvodu

Schmittův klopný obvod je speciální komparátor, který má hysterezi. To znamená, že jeho výstup je závislý nejen na hodnotě vstupu, ale i na jeho původním stavu. Podobně jako obyčejný komparátor s operačním zesilovačem, i Schmittův klopný obvod dosahuje na výstupu kladného nebo záporného saturačního napětí. Pokud je na výstupu například kladné napětí, nedojde k překlopení Schmittova obvodu při pouhém splnění podmínky jako u komparátoru, ale teprve až rozdíl obou napětí dosáhne prahové hodnoty .

Podobně pokud je nyní na výstupu záporné saturační napětí, může dojít ke zpětnému překlopení Schmittova obvodu teprve až v momentě, kdy je o více než .Oba tyto děje jsou znázorněny na obrázku hysterezního diagramu. Je z něj vidět, že Schmittův klopný obvod se v mezích chová jako paměť minulého stavu.

Velikost hystereze se u Schmittova klopného obvodu s operačním zesilovačem vypočítá podle vztahu:

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

 1. Indikátor napětí autobaterie [online]. Danyk.cz, [cit. 2023-06-14]. Dostupné online.