Přeskočit na obsah

Maďarština/Záložky

Z Wikiknih

Podobně jako má čeština předložky, existují v maďarštině záložky (postpozice). Fungují stejně, rozdíl je především v tom, že stojí až za jménem, nikoliv před ním.

Příklad: a ház előtt = před domem

Většina maďarských záložek se pojí s nominativem, tedy 1. pádem. To znamená, že jméno obvykle nepřijímá žádné pádové koncovky. Pouze některé záložky se pojí i s jinými pády.

Záložky se chovají velmi podobně jako pádové koncovky. Hlavní rozdíl mezi záložkou a pádovou koncovkou je ten, že záložka stojí (píše se) samostatně a nemá přední a zadní varianty podle samohláskové harmonie. Srovnej:

 • a házban (v domě) – a tanteremben (ve třídě)
 • a ház fölött (nad domem) – a tanterem fölött (nad třídou)

Nejdůležitější maďarské záložky[editovat | editovat zdroj]

Všechny dále jmenované záložky se pojí s nominativem.

Základní maďarské záložky vyjadřující polohu

Místo (kde?):

 • előtt = před (a ház előtt = před domem)
 • mögött = za (a ház mögött = za domem)
 • mellett = vedle (a ház mellet = vedle domu)
 • között = mezi (Bécs és Budapest között = mezi Vídní a Budapeští)
 • fölött = nad (víz fölött = nad vodou)
 • alatt = pod (víz alatt = pod vodou)

Triády místa a pohybu

Podobně jsko u lokálních pádů se tvoří trojice záložek, které odpovídají na otázky kam, kde a odkud:

Kam? Kde? Odkud?
alá
pod
az asztal alá = pod stůl
alatt
pod
az asztal alatt = pod stolem
alól
zpod
az asztal alól = zpod stolu
fölé
nad
az asztal fölé = nad stůl
fölött
nad
az asztal fölött = nad stolem
fölül
z prostoru nad
az asztal fölül = z prostoru nad stolem
mellé
vedle
az asztal mellé = vedle stolu
mellett
vedle
az asztal mellett = vedle stolu
mellől
z prostoru vedle
az asztal mellől = z prostoru vedle stolu

Čas (kdy?):

 • előtt = před (az ebéd előtt = před obědem)
 • után = po (az ebéd után = po obědě)

Záložky a osobní zájmena[editovat | editovat zdroj]

V maďarštině se nepojí záložky s osobními zájmeny. Neříká se tedy například én előtt (přede mnou). Místo toho přijímají záložky zvláštní osobní koncovky (stejné, jako se připojují k podstatným jménům při přivlastňování), jejichž podoba závisí na samohláskové harmonii. První příklad uvádí záložku s předními samohláskami:

 • előttem = přede mnou
 • előtted = před tebou
 • előtte = před ním/ní
 • előttünk = před námi
 • előttetek = před vámi
 • előttük = před nimi

Příklad se zadními samohláskami:

 • alattam = pode mnou
 • alattad = pod tebou
 • alatta = pod ním/ní
 • alattunk = pod námi
 • alattatok = pod vámi
 • alattuk = pod nimi

Záložky a ukazovací zájmena[editovat | editovat zdroj]

Pokud se podstatné jméno pojí zároveň se záložkou a s ukazovacím zájmenem (ez, ezek, az, azok), je potřeba záložku přidat i za toto ukazovací zájmeno. Záložka je tak použita hned dvakrát:

 • a ház fölött = nad domem
 • e fölött a ház fölött = nad tímto domem
 • a fák között = mezi stromy
 • azok között a fák között = mezi tamtěmi stromy

Pokud záložka začíná souhláskou, používají se často zkrácené tvary ukazovacích zámen a, e:

 • e fölött a ház fölött = nad tímto domem
 • a között a fák között = mezi tamtěmi stromy