Přeskočit na obsah

Wikiknihy:Diskusní stránka

Z Wikiknih
Diskuse
Diskuse

Diskusní stránka je speciální stránka Wikiknih, obsahující diskusi o obsahu příslušné stránky. Pro prohlédnutí diskusní stránky k článku klikněte na odkaz diskuse poblíž okraje obrazovky. Pokud jste na stránce diskuse, kliknutím na stránka se vrátíte zpět na obsah stránky.

Nevyhnutelně nastávají situace, ve kterých mohou spolupracující autoři vydělat na tom, že o stránce budou diskutovat – právě proto byl vytvořen jmenný prostor pro diskuse.

K čemu se diskuse používá?[editovat zdroj]

Ve Wikiknihách se diskusní stránky používají pro vylepšení obsahu článku z encyklopedického hlediska. Mohou se na ně umisťovat otázky, výzvy, text odstraněný ze stránky (např. pro svou zmatečnost či zaujatost), argumentace ohledně změn v textu, nebo poznámky k textu.

Obecně však diskusní stránky neslouží pouze k obecným debatám o daném tématu. Wikiknihy nejsou chat, jsou knihovna. Jinými slovy, diskutujte o stránce, ne o jejím tématu.

Je ovšem jasné, že uživatelé jsou jenom lidé, takže se čas od času v diskusi objeví nějaká ostřejší debata – a občas dokonce vede k vylepšení knihy! Takže samozřejmě existuje jistá míra tolerance.

K čemu diskusní stránka neslouží[editovat zdroj]

Diskusní stránky (ani další stránky např. ve jmenném prostoru Wikiknihy) nejsou prostor ke stranickým diskusím, tj. zveřejňování subjektivních názorů na dané téma. Wikiknihy nejsou diskusní fórum ani propagandistická platforma, nýbrž knihovna. Jinými slovy, mluvte o stránce a jejím zpracování, nikoli o jejím předmětu. Že pokládáte toho či onoho politika za zavrženíhodného nebo máte v oblibě nějakého umělce či dílo, nikoho nezajímá. Diskusní stránka není odkladiště podrobností, které se do stránky „nevejdou“.