Přeskočit na obsah

Nápověda:Časté chyby

Z Wikiknih
Poznámka: obsah této stránky byl překopírován ze stránky w:Wikipedie:Časté chyby a upraven do příslušného kontextu

Nováčci jsou ve Wiki projektech velice vítáni - právě oni jsou nejdůležitější částí tohoto projektu. Chceme, abyste věděli, že uvítáme vaše nové články nebo editaci článků existujících. Chceme, abyste články aktualizovali s odvahou. Wiki projekty spravuje společenství sobě rovných spolupracovníků, ať už jde o nováčky nebo "staré mazáky". Nemá příliš mnoho neporušitelných zákonů s výjimkou toho, že Wiki projekty tvoří dokumenty psané z pokud možno neutrálního pohledu; je tu ovšem řada pravidel, doporučení a tradic, s nimiž byste se měli seznámit, abyste je zbytečně neporušovali a ušetřili si možné spory.

Existuje řada častých chyb, které někteří noví uživatelé dělají. Následující seznam je vytvořen, abyste zbytečně neopakovali chyby, které už před vámi udělali jiní. Zde je seznam toho, čeho byste se měli při práci na Wiki projektech vyvarovat:

  1. Nepište první větu jako slovníkové heslo, ale jako úplnou větu.
  2. Nezapomeňte se řídit pravidlem pro zvýraznění, podle kterého mají být slova použitá v nadpisu článku zvýrazněna na začátku článku, pokud možno hned na prvním řádku. Je-li tedy název článku například "Praha", pak slovo Praha musí být na začátku zvýrazněno. Nesnažte se ovšem vytvářet nadpis pomocí ==Praha==, respektive nezačínejte první sekci článku před úvodní větou.
  3. Nedělejte si příliš velké starosti s tím, že něco zkazíte. Pravděpodobně drobné chyby uděláte; každý nějakou větší či menší chybu udělá. Ovšem po vás přijde někdo jiný, kdo vaši chybu opraví. Takže buďte odvážní při aktualizaci stránek, ovšem rozhodně používejte tlačítko náhled a neopomeňte také vyplňovat shrnutí editace!
  4. Neduplikujte články. Předtím, než vytvoříte nový článek, si zjistěte, jestli už podobný článek neexistuje. Samozřejmě můžete rozšířit již existující článek. Mějte na paměti, že názvy většiny článků jsou voleny tak, aby byly samy o sobě smysluplné. Pokud chcete odkazovat pomocí jiného názvu článku na článek jiný, využívejte možnosti přesměrování.
  5. Nepřistupujte k Wikiknihám jako ke slovníku. Přestože výstižný článek může obsahovat jen o málo více údajů než slovníková definice, ve Wikiknihách se nezabýváme sestavováním slovníku, ale tvorbou knih. Zároveň mějte na paměti, že definování odborného a akademického žargonu nutného k pochopení delšího článku je nejen vhodné, ale i doporučené. Přečtěte si také, co Wikiknihy nejsou. Pokud chcete pracovat na wiki slovníku či encyklopedii, podívejte se na Wikislovník nebo Wikipedii.
  6. Nemažte užitečný obsah článků. Je nezdvořilé a kontraproduktivní jednoduše smazat obsah, který je užitečný, jen proto, že není úplně neutrální (proč raději neodstranit zaujatý tón článku?), nebo proto, že je špatně zredigovaný (proč raději neprovést nezbytné redakční úpravy?). S výjimkou jednoznačných případů vyžaduje smazání více vět nějaké vysvětlení na diskusní stránce daného článku. Dobrým pravidlem je nikdy nezmenšit rozsah užitečného obsahu článku.
  7. Nezacházejte s Wiki projekty jako s chatovacím forem. Je velmi snadné se na diskusních stránkách zapojit do emociálních, zaujatých debat na různá témata. Pokud to nepřispěje k vylepšení článku, což většinou nepřispěje, je lepší se podobným debatám zcela vyhnout. Na Internetu je mnoho jiných míst, kde se můžete zapojit do debaty a snažit se přesvědčit ostatní o vašich názorech. To se ale nehodí ve Wiki projektech, protože ty se zaměřují na vytváření trvalejších produktů. (Co Wikiknihy nejsou.)
  8. Nepředpokládejte, že za každým článkem je konkrétní autor. Běžným nepochopením mezi nováčky ve Wiki projektech je domněnka, že jeden článek rovná se jeden autor. To je pak vede k tomu, že článek kritizují na diskusních stránkách, zatímco by bylo snadnější, kdyby článek sami opravili. Pravdou je, že žádný článek nemá pouze jednoho oficiálního autora, i když na článku třeba pracoval jenom jeden uživatel. Kdokoliv může upravit jakýkoliv článek: jestliže zjistíte v článku nesrovnalosti a jestliže jste schopní je opravit, udělejte to. Neuchylujte se k diskusní stránce, pokud zdvořilost nebo komplikovanější okolnosti nevyžadují, abyste vysvětlili, co jste změnili (obvykle to není nutné), a nebo abyste se nejdříve zeptali. Přečtěte si také články Aktualizujte s odvahou a Wikiknihy:Diskuse.
  9. Nezaujímejte bojovou pozici. Většina lidí brzy pochopí, že Wiki projekty spravuje společenství lidí zavázaných ke spolupráci a dosažení přátelského souhlasu. Najdou se ale i tací, kteří neshody ve Wikiknihách staví na roveň osobní urážky. Většina ostřílených uživatelů ale nemá zájem trávit čas nechutnými rozepřemi. O to ve Wiki projektech nejde. Upřímně řečeno, i mezi pravidelnými uživately vznikají rozhořčené debaty. Nikdo není dokonalý. Přesto většina z nás je zde především kvůli radosti z vytváření společného díla a tak je nám nepříjemné, když k takovým svárům dojde. Proto se možná hodí trocha etikety a rady, jak zůstat v klidu, když se z redigování stane válka.
  10. Nesuďte a nesnažte se nějaký článek ve Wiki změnit dříve, než mu porozumíte. Uvědomte si, že Wiki projekty to je především práce za pochodu a mnoho inteligentních lidí na ní pracuje a záleží jim na ní. A také o ní hodně přemýšleli. Někteří lidé přijdou a aniž by pochopili, jak a proč Wikiknihy fungují, začnou požadovat větší kontrolu, anebo soudí celý projekt na základě nových, nedokončených a jinak neúplných článků. Jednoduše řečeno, chcete-li se tady cítit příjemně, tolerujte, prosím, trochu (dočasné) nedokonalosti. Mějte na paměti, že na Wiki projektech pracujeme všichni společně a kvalita jejich obsahu postupně narůstá. Přečtěte si časté otázky, abyste se o Wiki dozvěděli více. A nezapomeňte na naše odpovědi na kritiku.

Podívejte se také na[editovat | editovat zdroj]

Tento seznam je omezen na nejčastější a nejdůležitější chyby nových uživatelů. Podívejte se také na Drobné rady a Pravopisné rady o často dělaných chybách v češtině.