Wikiknihy:Co jsou Wikiknihy

Z Wikiknih

Čím jsou Wikiknihy?[editovat zdroj]

Wikiknihy jsou sbírkou učebnic, příruček a výukových materiálů s otevřeným obsahem. Tj. takovým, který může kdokoliv dále svobodně doplňovat a upravovat, aniž by tím narušoval něčí autorská práva.

Projekt je založen na předpokladu, že jen takto lze dosáhnout toho, aby bylo dílo stále aktuální a morálně nezastaralo.

Co sem patří?[editovat zdroj]

Patří sem především materiály, které pracují s ověřitelnými informacemi, které lze použít jako manuály nebo příručky pro rozšíření znalostí a sebevzdělávání, ať již ve spojitosti s projekty Wikiverzity, nebo samostatně.

Knihy, které nemají vyloženě charakter manuálu či výukové příručky, sem nepatří. Stejně tak je považováno za nepřípustné i přehnané používání literárních prvků (alegorie či přirovnání coby výukový prostředek).

Komentované texty[editovat zdroj]

Přestože pravidla Wikiknih vylučují použití cizího textu v obsahu, existuje zde výjimka, a tou je komentovaný text. Komentovaný text je text, který slouží sám o sobě jako studijní materiál a je doplněn o studijní komentáře.

I u těchto textů však musí být vyhověno pravidlům licence. V našich podmínkách to znamená, že v případě citace musí být uvedeno, že jde o citaci, zmíněn autor citovaného díla a příslušný zdroj.

V případě, že jde o dokument, který může být volně šířen, je pak vhodnější jej umístit na Wikizdroje.

Čím Wikiknihy nejsou?[editovat zdroj]

Wikiknihy nejsou slovníkem[editovat zdroj]

Přestože tištěné slovníky a encyklopedie řadíme mezi knihy, v rámci projektů MediaWiki jsou pro ně určeny samostatné projekty Wikislovník a Wikipedie.

Wikiknihy není wiki pro soukromé použití[editovat zdroj]

Stránky na Wikiknihách nejsou prostorem pro osobní prezentaci. Jedinou výjimkou je osobní stránka každého přispěvatele, která je určena pro stručné informace od autora. Ty by však měly mít spojitost s jeho projekty v rámci Wikiknih.

Wikiknihy nejsou encyklopedií[editovat zdroj]

Podrobněji a více do hloubky zpracované téma ještě nutně netvoří knihu. Zdejší kniha nemá být sbírkou samostatných encyklopedických hesel. Jednotlivé kapitoly by měly spolu souviset a logicky na sebe navazovat.

Wikiknihy nejsou zpravodajským portálem ani diskuzním fórem[editovat zdroj]

Pro aktuality z domova i ze světa je určen projekt Wikizprávy. Diskuze u kapitol jsou určeny k věcným připomínkám, nikoliv k tlachání s přáteli či psaní komentářů, které nemají žádnou souvislost s obsahem knihy.

Wikiknihy nejsou literární sbírkou[editovat zdroj]

Zdejší knihy mají mít vzdělávací obsah a patří mezi učebnice. Slouží k získání konkrétních vědomostí a poznatků. Vlastní próza ani poezie sem nepatří. Wikiknihy také nejsou místem pro prezentaci vlastního výzkumu a neověřených teorií. A nemají tady co dělat ani testy a e-learningové materiály.

  • Pokud mají nějaké texty souvislost s obsahem konkrétní wikiknihy nebo Wikiknih obecněji a jsou volně šiřitelné a již někde zveřejněné, lze je umístit v rámci projektu Wikizdroje.
  • Pro účely e-learningu a prezentaci výzkumu lze použít projekt Wikiverzity.

Wikiknihy nejsou místem k šíření propagandy[editovat zdroj]

Jedním ze základních pravidel Wikiknih je nezaujatý úhel pohledu. Obsah má být korektní, tudíž se v něm pokud možno vyhněte subjektivním názorům. Reklama, ani ideová či politická propaganda zde nemají vůbec co pohledávat.

Wikiknihy nejsou internetové rozcestníky[editovat zdroj]

Externí odkazy mohou být pouze doplňkem obsahu, nikoliv obsahem samotným.

Wikiknihy nejsou kompiláty[editovat zdroj]

Veškeré texty projektu Wikiknihy musí být autorsky čisté. Text odjinud může být zapracován do obsahu pouze jako komentovaný text (viz výše).