Tagalog/Struktura vět

Z Wikiknih

Věty se slovesem být[editovat | editovat zdroj]

V tagalogu jsou možné dvě podoby věty typu podmět být predikát:

 • podmět ay predikát
např. Siya ay estudyante - On je student/Ona je studentka
 • predikát podmět
např. Estudyante siya - On je student/Ona je studentka

Záporná věta má pouze jednu podobu:

 • hindi predikát podmět
např. Hindi siya estudyante - On není student/Ona není student

Pořadí slov v otázkách zůstává stejné, pouze se mění intonace.

Vyjádření existence[editovat | editovat zdroj]

K vyjádření existence něčeho se používá výraz may(Wikislovník):

 • May předmět
např. May aklat.

Vyjádření slovesa mít[editovat | editovat zdroj]

V tagalogu neexistuje sloveso mít, k vyjádření slovesa mít se používá výraz may(Wikislovník):

např. May aklat ako. - Mám knihu.

V otázkách je pořadí slov stejné.

např.: May aklat ka? Oo, may aklat ako. - Máš knihu? Ano, mám knihu.

V odpovědi není nutné zmiňovat předmět, pak je ale nutné místo výrazu may použít jeho nezkrácenou variantu mayroon(Wikislovník),

např.: May aklat ka? Oo, mayroon. - Máš knihu? Ano, mám.

Pro negativní odpověď na otázku se místo výrazu mayroon použije slovo wala(Wikislovník)

např.: May aklat ka? Wala. - Máš knihu? Ne.

Vyjádření sloves vědět, znát, umět[editovat | editovat zdroj]

Pro vyjádření sloves vědět, znát, umět se používají výrazy alam(Wikislovník) a marunong(Wikislovník):

 • alam se používá pro vyjádření znalosti nějaké informace či skutečnosti,
 • marunong se používá pro vyjádření znalosti jak něco udělat,
 • pro vyjádření znalosti nějaké osoby se používá sloveso (bude doplněno později).

Výrazy alam a marunong nejsou slovesa, nečasují se.

Struktura vět je následující:

např.: Alam ko ang sagot. - Znám otázku.
např.: Marunong ako ng Tagalog. - Umím Tagalog.
např.: Marunong akong maglutong hapunan. - Umím uvařit večeři.

Jako slovesa se obvykle používají slovesa -um- a mag-.

Pořadí slov v otázkách zůstává stejné, pouze se mění intonace.

Vyjádření sloves chtít a líbit se[editovat | editovat zdroj]

K vyjádření sloves chtít a líbit se se nejčastěji používá pseudosloveso gusto. Pokud není vyjádřený předmět, používá se struktura věty:

 • Gusto kdo (NG)
např.: Gusto ko? - Chceš?

Pokud je předmětem nějaký určitý konkrétní objekt, věc, či osoba, používá se struktura:

 • Gusto kdo (NG) co (ANG)
např. Gusto ko ang sala. - Líbí se mi obývací pokoj.

Pokud je předmětem obecná třída objektů, nekonkrétní objekt, používá se struktura:

 • Gusto kdo (NG) co (NG)
např. Gusto ko ng bahay sa Praha. - Chci dům v Praze.

K negaci (nechtít, nelíbit se) se používá pseudosloveso ayaw nebo je možné použít výraz hindi

 • Ayaw kdo (NG)
 • Hindi kdo (NG) gusto
např. Ayaw mo. - Nechci./Nelíbí se mi. Hindi ko gusto. - Nechci./Nelíbí se mi.
Gusto niya? Hindi, ayaw niya. - Chce? Ne, nechce.

Pokud je předmětem nějaký určitý konkrétní objekt, věc, či osoba, používá se struktura:

 • Ayaw kdo (NG) co (ANG)
 • Hindi kdo (NG) gusto co (ANG)

Pokud je předmětem obecná třída objektů, nekonkrétní objekt, používá se struktura:

 • Ayaw kdo (NG) co (NG)
 • Hindi kdo (NG) gusto co (NG)

Pokud se používá výraz ayaw v první osobě jednotného čísla, celý výraz ayaw ko se často zkracuje na ayoko.

Pro vyjádření chtít, líbit se v tagalogu kromě pseudoslovesa gusto existují slova ibig a nais, jijich použití je obdobné, ale v běžné mluvě se nepoužívají (s výjimkou výrazu ibig sabihin - mínít, chtít říct).

Vyjádření zdvořilosti[editovat | editovat zdroj]

Ke vyjádření zdvořilosti se používá partikule po. Není-li použita jiná partikule, obvykle se umisťuje na druhou pozici ve větě.

K vyjádření zdvořilosti se také používá osobní zájmeno pro druhou osobu množného čísla (stejné jako české vykání), pro ještě vyšší zdvořilost se používá osobní zájmeno pro třetí osobu množného čísla (stejné jako české onikání).

Věty se slovesy[editovat | editovat zdroj]

Ve větách se slovesy se používá struktura:

 • Sloveso podmět (případné další větné členy)

Kořen infinitiv a u některých sloves i samotný kořen slovesa může být použit ve smyslu rozkazovacího způsobu,

např. Baba kayo. - Pojďte dolů.

Otázky s tázacími zájmeny[editovat | editovat zdroj]

Pokud otázka obsahuje tázací zájmeno je toto umístěno na začátku věty:

např.: Saan ka pupunta? - Kam půjdeš? Kam jdeš? Kam máš namířeno?
Kailan siya pupunta sa Praha? - Kdy (on/ona) přijede do Prahy?

Otázky na polohu něčeho[editovat | editovat zdroj]

V otázkách na polohu něčeho či někoho se používá tázací zájmeno nasaan, v odpovědi či obecně v deklaraci, kde se daný objekt nachází, se používá předložka nasa:

 • Nasaan předmět (ANG)?
např.: Nasaan ka? Nasa bahay ako. - Kde jsi? Jsem doma.
Nasaan si Carlos? Nasa trabaho siya. - Kde je Carlos? Je v práci.