Přeskočit na obsah

Tagalog/Zájmena/Osobní zájmena

Z Wikiknih
  zájmena ANG
podmětová zájmena
zájmena NG
předmětová zájmena
zájmena SA
1. osoba ako (akó) tayo kami (kamí) ko (kó) natin namin akin atin amin[pozn. 1]
2. osoba ikaw, ka (ikáw) kayo (kayó) mo (mó) ninyo (ninyó) iyo/'yo (iyó) inyo (inyó)
3. osoba siya (siyá) [šá] sila (silá) niya [ňá] nila (nilá) kaniya kanila (kanilá)
  1. Pozor na podobnost slov amin (osobní zájmeno) a anim (číslovka šest)

V hranatých závorkách je uvedena přibližná česká výslovnost.

Přivlastňování pomocí osobních zájmen[editovat | editovat zdroj]

V Tagalogu jsou dva způsoby, jak vyjádřit přivlastnění: pomocí osobních zájmen NG a pomocí osobních zájmen SA.

Pomocí osobních zájmen NG[editovat | editovat zdroj]

Pomocí osobních zájmen NG se přivlastnění provede tak, že se toto osobní zájmeno zájmeno umístí za podstatné jméno, které je přivlastňováno.

  • např. pangalan ko - mé jméno

Pomocí osobních zájmen SA[editovat | editovat zdroj]

V případě osobních zájmen SA jsou možné dva způsoby přivlastňování. V prvním případě se osobní zájmeno SA umístí před podstatné jméno, přičemž k zájmenu je nutné připojit partikuli -ng/-g/na.

1. osoba aking ating aming
2. osoba iyong/'yong inyong
3. osoba kaniyang kanilang
  • např. aking pangalan - mé jméno, aking bahay - můj dům

Pomocí osobních zájmen SA se možné přivlastňovat, pokud přivlastňovací stojí samostatně. V tomto případě se používá spojení partikule sa a osobního zájmena SA.

1. osoba sa akin sa atin sa amin
2. osoba sa iyo/'yo (iyó) sa inyo (inyó)
3. osoba sa kaniya sa kanila (kanilá)
  • např. Sa akin ang bahay. - Dům je můj.