Přeskočit na obsah

Tagalog/Slovesa

Z Wikiknih

V tagalogu jsou dvě hlavní skupiny sloves, slovesa zaměřená na původce děje a slovesa zaměřená na předmět děje. Tagalog nerozlišuje prostý a průběhový čas.

časování sloves[editovat | editovat zdroj]

Časování sloves používá systém předpon a přípon. Také používá duplikaci první slabiky sloves. Značení:

 • C - počáteční souhláska slovesa
 • V - první samohláska slovesa
 • R - zbytek kořenu slovesa
zaměření slovesa infix infinitiv minulý čas přítomný čas budoucí čas rozkaz nedávno dokončený děj poznámka
původce děje -um- CumVR CumVR CumVCVR CVCVR kaCVCVR, kakaCVR
mag- magCVR nagCVR nagCVCVR magCVCVR kakaCVR, kaCVCVR, kakapagCVR, kapapagCVR, kapagCVCVR
mang- mangCVR nangCVR nangCVR mangCVR kakapangCVR, kapapangCVR, kapangCVCVR
mangVR nangVR nangangVR mangangVR pro kořeny sloves začínající samohláskou
maCNVR naCNVR naCNVCNVR maCNVCNVR pokud dochází k asimilaci souhlásek
manCVR nanCVR nanCVCVR manCVCR pokud kořen slovesa začíná některými souhláskami
ma- maCVR naCVR naCVCVR maCVCVR kaCVCVR, kakaCVR
předmět děje ma-
-in CVR(h)in CinVR CinVCVR CVCVR(h)in
i- iCVR iCinVR iCinVCVR iCVCVR
-an CVR(h)an CinVR(h)an CinVCVR(h)an CVCVR(h)an
místo/směr -an
příjemce výsledku děje -an
ipag- ipagCVR (i)pinagCVR (i)pinapagCVR, (i)pinagCVCVR ipapagCVR, ipagCVCVR u některých sloves pouze varianty (i)pinapagCVR, ipapagCVR
nástroj děje ipang- ipangCVR (i)pinangCVR (i)pinapangCVR, (i)pinangCVCVR ipapangCVR, ipangCVCVR
ipangVR (i)pinangVR (i)pinapangVR, (i)pinangangVR ipapangVR, ipangangVR pro kořeny sloves začínající samohláskou
ipanCVR (i)pinanCVR (i)pinapanCVR, (i)pinanCVCVR ipapanCVR, ipanCVCVR pokud kořen slovesa začíná některými souhláskami
maka- makaCVR nakaCVR nakakaCVR, nakaCVCVR makakaCVR, makaCVCVR vyjadřuje schopnost něco udělat
magpa- magpaCVR nagpaCVR nagpapaCVR magpapaCVR kakapaCVR, kapapaCVR, kapaCVCVR (subject focus)-(to make somebody do something)
mapa- mapaCVR napaCVR napapaCVR, napaCVR mapapaCVR, mapaCVCVR (POD: doer)to do something involuntarily, (pod: object)to be able to let, make or have someone do something; or, to be able to cause something to become something
pa- -in paCVR(h)in pinaCVR pinapaCVR, pinaCVCVR papaCVR(h)in, paCVCVR(H)in (object focus)-(to make somebody do something)
ma- -an maCVR(h)an naCVR(h)an naCVCVR(h)an maCVCVR(h)an doer focus i object focus
...

V případě sloves zaměřených na původce děje je původce děje v ANG tvaru a předmět děje v NG tvaru. V případě sloves zaměřených na předmět děje je původce děje v NG tvaru a předmět děje v ANG tvaru. U nedávno dokončeného děje jsou jak původce děje tak předmět děje v NG tvaru.

ukázky[editovat | editovat zdroj]

Protože čeština nedokáže úplně rozlišit významové nuance jednotlivých ukázek, je připojen i anglický překlad.

-um- kumain(Wikislovník) -in kainin(Wikislovník)
Kumain ako ng kendi.
 • Jedl jsem bonbon. I ate a (some) candy.
Kinain ko ang kendi.
 • Jedl jsem bonbon. I ate the candy.
Kumakain ako ng kendi.
 • Jím bonbon. I am eating a (some) candy.
Kinakain ko ang kendi.
 • Jím bonbon. I am eating the candy.
Kakain ako ng kendi.
 • Budu jíst bonbon. I will eat a (some) candy.

Kakainin ko ang kendi.

 • Budu jíst bonbon. I am going to eat the candy.
Kainin ko ang kendi.
 • Budu jíst bonbon. I will eat the candy.
Kakakain ko lang ng kendi.
 • Právě jsem dojedl bonbon.