Přeskočit na obsah

Přírodní látky/Chemie přírodních látek/Přehled přírodních látek

Z Wikiknih

Nyní se budeme zabývat jednotlivými typy přírodních látek z biochemického a chemického hlediska. Přírodní látky lze rozdělit různými způsoby. Jednak podle hlediska biogenetického, kde nás zajímá, jakým způsobem látka vznikla. Takto rozlišujeme acetogeniny, což jsou látky odvozené od acetylkoenzymu A, fenylpropanové sloučeniny, odvozené od kyseliny šikimové, izoprenoidy, odvozené od kyseliny mevalonové, alkaloidy, odvozené většinou od aminokyselin, existují však ještě další způsoby biosyntézy. Ale toto rozdělení nikdy nemůže být dokonalé a zejména nemůže být přehledné, protože některé látky lze zařadit do více skupin a často též látky, podobné strukturou i vlastnostmi, jsou biosyntetizovány jiným způsobem. V následujícím přehledu se budeme přidržovat přirozeného systému jen částečně, aby rozdělení látek bylo také trochu praktické.