Chemický slovník/Krystalizace

Z Wikiknih

Krystalizace je proces založený na rozdílné rozpustnosti různých látek při určité teplotě. Např. pokud si připravíme roztok dané směsi látek nasycený zatepla, pak se z něj při ochlazování vykrystalizují ty směsi, které jsou v použitém rozpouštědle zastudena nejméně rozpustné.[1] Krystalizace lze dělit na tři základní druhy.

Krystalizace rušená[editovat | editovat zdroj]

Rušená krystalizace probíhá prudkým ochlazením horkého nasyceného roztoku. V takovém případě vzniká velmi mnoho krystalizačních center, a tedy malých a velmi jemných krystalů s nedokonale vyvinutými krystalovými plochami.

Krystalizace volná[editovat | editovat zdroj]

Volná krystalizace je vlastně opakem krystalizace rušené, probíhá v klidu, za pozvolného chladnutí roztoku se vytváří malý počet krystalizačních center, vznikají větší krystaly s dokonale vyvinutými plochami.

Krystalizace s přidáním srážedla[editovat | editovat zdroj]

Krystalizace s přidáním srážedla spočívá v přidání tzv. srážedla, (třetí) pomocné látky.[2]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. VACÍK, Jiří; BARTHOVÁ, Jana; PACÁK, Josef. Přehled středoškolské chemie. Redakce Miloslava Svobodová; ilustrace Václav Hanuš a Václav Rytina. druhé vydání. vyd. Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, a. s.,. 368 s. ISBN 80-7235-108-7. (česky)
  2. [Matuška]; [Vlk], Erik Kalla Organická chemie laboratorní praktikum. Ilustrace Radek Matuška. první., doplňkové vyd. Brno : Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, p. o.. 137 s., 1 tabulka. (Učební texty.) Publikace neprošla jazykovou ani redakční úpravou. Určeno pro vnitřní potřeby školy. (česky)