Chemický slovník

Z Wikiknih

Buďte vítání v knize s příznačným názvem Chemický slovník!

Tento výkladový slovník obsahuje vybrané chemické termíny a termíny s chemií úzce spojené. Kniha se zaměřuje především na oblast laboratorní techniky a laboratorního vybavení a je součástí středoškolské odborné činnosti wikipedisty Milda 444. Stránky jsou podrobeny kontrole dvou pedagogů vyučujících chemii na VŠ, i přesto si slovník nenárokuje 100% bezchybnost a správnost uváděných tvrzení. Slovník taktéž nemá sloužit jako plnohodnotná učebnice a nemůže nahradit přítomnost ve výuce laboratorního praktika. Autor se spoluautory vám přeje příjemný a naučný pobyt!

Laboratorní technika


Toxikologie a farmacie


Celý obsah