Angličtina/Gramatika/Zápor

Z Wikiknih

Zápor v anglické větě[editovat | editovat zdroj]

Ve spisovné angličtině se zápor tvoří dost odlišně než v češtině: popírají se jednotlivá slova, věta jako celek záporná není. Pokud se vyskytují ve větě dva zápory, tak se vzájemně (částečně) ruší.

Některá (celkem rozšířená) nářečí ale podobně jako čeština používají záporné věty, s tím, že dva zápory ve větě se vzájemně podporují.

Z tohoto důvodu je rozumné používat (alespoň jako začátečník) raději ve větě zápor jen jeden, pokud je to možné. Vyhneme se tím situaci, že by věta podle nářečí měla opačné významy…

Záporná slovesa[editovat | editovat zdroj]

Záporná slovesa se tvoří záporkou not, zkráceně -n't. Obě formy jsou celkem zaměnitelné, ale zkrácenou formu nelze připojit na jinou zkrácenou formu.

  • "you are not", "you aren't" nebo "you're not" ale nikoli *"you'ren't".

Výjimka je slovo "can" — jeho zápor je "cannot" (jedno slovo) nebo "can't" (jedno n).

Záporka se připojuje na první pomocné sloveso podle podobných pravidel, jako u tázacího způsobu.

I should run - Měl bych běžet I shouldn't run - Neměl bych běžet

Věty bez pomocného slovesa[editovat | editovat zdroj]

Pokud ve větě není pomocné sloveso (sloveso je jednoduché), přidá se pomocné sloveso "do" (dělat) nebo se věta přepíše jiným způsobem tak, aby pomocné sloveso měla.

I run. (Běžím.) -> I do run. (Běžím.) -> I don't run. (Neběžím.)
I have an apple. (Mám jablko.) -> I do have an apple. (Mám jablko.) -> I don't have an apple. (Nemám jablko.)
I have an apple. (Mám jablko.) -> I have got an apple. (Mám jablko.) -> I haven't got an apple, (Nemám jablko.)

Poznámka: pokud popíráme současný stav, je běžné použít nedokonavý vid: I'm not running.

Výjimka: sloveso "be" (dříve i "have")[editovat | editovat zdroj]

Pokud jednoduché sloveso ve větě je "be" (býti), v ustálených obratech nebo místně i "have", přidá se záporka přímo na něj.

The ball is red. (Míč je červený.) -> The ball isn't red. (Míč není červený.)
I haven't a clue. - Nemám páru.

Archaický styl[editovat | editovat zdroj]

Knižně až archaicky lze přidat záporku přímo za jakékoliv sloveso, nejen "be" (nebo "have").

Whales weep not - Velryby slzy neroní (báseň od D.H.Lawrence)

Pár záludností[editovat | editovat zdroj]

must - muset; must not - nesmět
may - moci; may not - podle kontextu buď nesmět nebo nemuset
Obvykle znamená nesmět, ale třeba "may or may not" znamená "může ale nemusí"
have to - muset; [do] not have to - nemuset

Záporná zájmena[editovat | editovat zdroj]

Neexistuje žádné všeobecně platné pravidlo; snad jen že všechna začínají na n.

Slovíčka[editovat | editovat zdroj]

apple
jablko
ball
míč
clue
stopa (např. v detektivce)
get, got, got (gotten)
dostat
have
míti, pomocné sloveso
is
je 3.os. j.č. slovesa býti
may
moci (nemá infinitiv)
must
muset
red
červený
run
běžet
should
vyjadřuje přání atp
was
byl/a
weep
plakat
whale
velryba