Angličtina/Gramatika/Spojky, částice atd.

Z Wikiknih

V této sekci jsou různá malá slovíčka; jako třída jsou možná nejzáludnější, protože se nekryjí moc dobře s českými významy a přitom můžou výrazně měnit význam věty.

Spojky a částice[editovat | editovat zdroj]

Základní spojky fungují podobně jako v češtině: and (a), or (nebo), but (ale), so (tak).

both ... and (jak ... tak i)
either ... or (buď ... anebo)
neither ... nor (ani ... ani) - tato spojka sama o sobě vyjadřuje zápor, takže ve větě už další být nemusí
if (jestli, -li)
unless (jestli ne-) - vyjadřuje zápornou podmínku
when (když) - pouze časově; jinak použijeme "if"
while (dokud, zatímco)
till, until (dokud ne, až)
because (protože)

Předložky[editovat | editovat zdroj]

Fungují celkem jako české předložky a nahrazují i české pády: bohužel se s českými předložkami moc nekryjí — ve slovníku najdeme pro každou předložku půl tuctu překladů (a to v obou směrech) a jen nejasné náznaky, co který z překladů vlastně znamená.

  • U sloves bývají ve slovníku příklady, které předložky se s nimi používají.

Infinitiv se v angličtině tvoří předložkou "to".

to run - běžeti

Pokud stojí předložka (nebo jiné krátké slovíčko) na konci věty, překládá se do češtiny často jako předpona na slovesu:

come in - vstoupit
seek - hledat; seek … out - vyhledat

Různé[editovat | editovat zdroj]

Existují různá další krátká slovíčka, která patří do této kategorie (formálně jsou to většinou příslovce). Například "out" není předložka - ale na konci věty může stát stejně jako "in", což předložka je. Podobně "up", "down", "on", "off"...

  • Opět tyto slovíčka hledáme u sloves - tedy hledáme nikoli "down" (dolů) ale třeba "set down" (složit, napsat, stanovit).

Poznámka - Latinismus[editovat | editovat zdroj]

Rodilí angličané se ve škole učí, že věta nesmí začínat spojkou nebo končit předložkou a že mezi předložkou "to" která značí infinitiv a slovesem jako takovým nesmí stát příslovce.