Angličtina/Gramatika/Slovosled

Z Wikiknih

Protože angličtina skoro vůbec neskloňuje, většina mluvnice je založená na slovosledu.

Oznamovací způsob[editovat | editovat zdroj]

Základní slovosled je: podmět - sloveso - předmět, tedy podle vzoru "chlapec hodil míč" (the boy threw the ball).

Podmět i předmět jsou obvykle podstatná jména. Podobně jako v češtině, pokud je přídavné jméno ve shodě, stojí před jménem a pokud nikoli - což v angličtině znamená předložku - stojí za jménem. Toto pravidlo je ale o hodně přísnější než v češtině. Příklad: "malý chlapec hodil červený míč" (the small boy threw the red ball).

Konečně české pravidlo o příklonkách, které vždy stojí ve větě na druhém místě, nemá v angličtině obdoby. To nás může zaskočit ve větách typu "na podzim jsou listy žluté" (in autumn leaves are yellow) nebo "někdy je míč červený" (sometimes the ball is red).

3. pád — komu, čemu[editovat | editovat zdroj]

3. pád se obvykle vyjadřuje předložkou "to". Pokud ale věta má předmět (a není to "it"), můžeme vyjádřit 3. pád i slovosledem — postavíme slovo mezi sloveso a předmět.

Příklad:

 • "give the boy an apple" = "give an apple to the boy" = dát chlapci jablko

Tázací způsob[editovat | editovat zdroj]

Tázací způsob se z oznamovacího tvoří tak, že se první pomocné sloveso přesune na začátek věty. Případné tázací zájmeno pak přijde ještě před toto pomocné sloveso.

 • I should run. - Měl bych běžet.
  • Should I run? - Měl bych běžet?
  • Where should I run? - Kam bych měl běžet? (nebo: Kde bych měl běžet?)
  • Who should run? - Kdo by měl běžet?

Věty bez pomocného slovesa[editovat | editovat zdroj]

Pokud ve větě není pomocné sloveso (sloveso je jednoduché), přidá se pomocné sloveso "do" (dělat) nebo se věta přepíše jiným způsobem tak, aby pomocné sloveso měla.

 • I run. (Běžím.) -> I do run. (Běžím.) -> Do I run? (Mám běžet?)
 • I have an apple. (Mám jablko.) -> I do have an apple. (Mám jablko.) -> Do I have an apple? (Mám jablko?)
 • I have an apple. (Mám jablko.) -> I have got an apple. (Mám jablko.) -> Have I got an apple? (Mám jablko?)

Výjimka: sloveso "be" (dříve i "have")[editovat | editovat zdroj]

Pokud jednoduché sloveso ve větě je "be" (býti), v ustálených obratech nebo místně i "have", přesune se prostě na začátek.

 • The ball is red. (Míč je červený.) -> Is the ball red? (Je míč červený?)
 • Have you any idea... ? - Máte vůbec představu... ?

Rozkazovací způsob[editovat | editovat zdroj]

Rozkazovací způsob se od oznamovacího odlišuje tím, že nemá podmět. Zbývá tedy sloveso a předmět.

 • Throw the ball - Hoď míč

Použije se slovníkový tvar slovesa, na čemž vlastně záleží jenom u nepravidelného slovesa býti:

 • Be prepared! - Buď připraven!

Recepty a návody[editovat | editovat zdroj]

Recepty a návody píšeme v rozkazovacím způsobu (nikoli jako v češtině v 1.os. mn.č.).

 • Cut the apple into pieces. - Jablko rozkrájíme.

Slovíčka[editovat | editovat zdroj]

Slovíčka použitá v této sekci:

any
jakýkoli
apple
jablko
autumn
podzim
ball
míč
be
být
boy
chlapec
cut
řezat
do
dělat, pomocné sloveso
get, got, got (gotten)
dostat
have, has; had; had
mít, pomocné sloveso
idea
myšlenka
is
je 3.os. j.č. slovesa býti
piece
kus
prepare
připravit
red
červený
run, ran, run
běžet
sometimes
někdy
should
vyjadřuje přání atp
small
malý
the
člen určitý
throw, threw, thrown
hodit
where
kde
who
kdo
yellow
žlutý