Přeskočit na obsah

Angličtina/Gramatika/Přídavná jména

Z Wikiknih

Přídavná jména se neskloňují vůbec, pouze stupňují.

Ve větě stojí před podstatným jménem ale za členem nebo vlastníkem (a red ball = červený míč; my red ball = můj červený míč)

Stupňování[editovat | editovat zdroj]

2. stupeň[editovat | editovat zdroj]

Tvoří se buď příponou -er nebo slovíčkem "more" (více), případně "less" (méně). Přípona se většinou používá u kratších slov, "more" u delších.

Příklady:

 • tall - taller (vysoký - vyšší)
 • interesting - more interesting (zajímavý - zajímavější)

Některá slova jsou nepravidelná, například:

 • good - better (dobrý - lepší)

Pokud slovo končí na -y, mění se na i:

 • funny - funnier (legrační - legračnější)

3. stupeň[editovat | editovat zdroj]

3. stupeň se tvoří z 2. stupně: pokud druhý stupeň použil příponu -er, nahradí se -est. Pokud použil "more" (nebo "less"), nahradí se "most" (nebo "least"). S 3. stupněm vždy používáme určitý člen.

 • taller - the tallest (vyšší, nejvyšší)
 • more interesting - the most interesting (zajímavější, nejzajímavější)

Opět výjimka

 • better, the best (lepší, nejlepší)

Pokud se použije "most" bez určitého členu, znamená "velmi".

Odvozená přídavná jména[editovat | editovat zdroj]

Různá slova buď jsou odvozená přídavná jména, nebo se alespoň chovají podobně.

Z podstatných jmen[editovat | editovat zdroj]

Podstatná jména je možné beze změny použít jako přídavná.

 • London underground - Londýnské metro
 • ball game - míčová hra

Přídavná jména lze tvořit i příponami. Z nich přípony -y, -ish a -like jsou obecně použitelné; označují slabší vztah než holé podstatné jméno. Příponu -ish lze použít i u přídavných jmen.

 • apple pie - koláč jablkový
 • appley pie - koláč který chutná po jablkách
 • red ball - červený míč
 • reddish ball - načervenalý míč

Ostatní přípony jsou více či méně omezené, není možné je volně používat k tvoření nových slov.

 • angel, angelic - anděl, andělský

Vlastník[editovat | editovat zdroj]

Vlastník je odvozenou formou podstatného jména případně zájmena; stojí za členem ale před ostatními přídavnými jmény.

Přechodníky[editovat | editovat zdroj]

Přechodníky jsou formou slovesa; používají se celkem volně jako přídavná jména. V tomto použití má přechodník přítomný (-ing) význam aktivní zatímco přechodník minulý (-en) je pasivní.

Příklady:

 • running man - běžící muž
 • running commentary - průběžný komentář
 • broken barrel - rozbitý sud
 • stolen goods - kradené zboží

Slovíčka[editovat | editovat zdroj]

Slovíčka použitá v této sekci:

angel
anděl
angelic
andělský
apple
jablko
ball
míč
barrel
sud
better
lepší
best
nejlepší
break, broke, broken
rozbít, zlomit
commentary
komentář
funny
legrační
game
hra
good
dobrý
goods
zboží (pomnožné)
interesting
zajímavý
least
nejméně
less
méně
London
Londýn
more
více
most
nejvíce, velmi
pie
koláč
red
červený
run, ran, run
běžet
steal, stole, stolen
krást
tall
vysoký
the
člen určitý
underground
podzemí, metro