Přeskočit na obsah

Švédština/Trpný rod

Z Wikiknih

Trpný rod sloves (pasivum) se ve švédštině tvoří dvojím způsobem, a to buď opisně, nebo běžněji zvratnými tvary na -s. Trpným rodem se vyjadřuje skutečnost, že podmět původcem děje, tedy že nekoná, ale naopak je na něm konáno.

Zvratné pasivum[editovat | editovat zdroj]

Běžnější způsob je pomocí zvratných tvarů zakončených -s. Tuto koncovku lze připojit k různým tvarům slovesa. V přítomném čase se vypouští -r.

Příklady:

 • Svenska talas i Sverige och Finland. = Švédsky se hovoří ve Švédsku a Finsku.
 • Presens konjunktiv hörs sällan i dagens talade språk. = Konjunktiv přítomného času se v každodenní mluvě slyší zřídka.
 • Klockan har förlorats. = Hodinky se ztratily (byly ztraceny).
 • Dessa bilar tillverkas i Sverige. = Tato auta se vyrábějí/jsou vyráběna ve Švédsku.

Slovesné tvary zakončené -s mají ještě další významy.

Opisné pasivum[editovat | editovat zdroj]

Trpný rod lze tvořit i opisně pomocí slovesa bli (stát se) a příčestí trpného. Příčestí trpné se skloňuje podle rodu a čísla podobně jako přídavná jména. Následující tabulka uvádí způsob tvoření trpného příčestí podle jednotlivých slovesných tříd.(Viz též slovesa.)

Třída Jednotné číslo Množné číslo / určitý tvar
Společný rod Střední rod
1. talad
mluven, mluvena
talat
mluveno
talade
mluveni, mluveny, mluvena
2. köpt
koupen, koupena
köpt
koupeno
köpta
koupeni, koupeny, koupena
ställd
postaven, postavena
ställt
postaveno
ställda
postaveni, postaveny, postavena
3. trodd
věřen, věřena
trott
věřeno
trodda
věřeni, věřeny, věřena
4. skriven
psán, psána
skrivet
psáno
skrivna
psáni, psány, psána

Příčestí se shoduje s podmětem v rodě a čísle.

Příklady:

 • Boken blev skriven ifjol. = Kniha byla (na)psána vloni.
 • Huset blev byggt 1950. = Dům byl postaven v roce 1950.
 • Dessa bilar blir tillverkade i Sverige. = Tato auta se vyrábějí/jsou vyráběna ve Švédsku.

Od trpného rodu, který vyjadřuje děj, je potřeba odlišit výsledek děje, stav. V tom případě se místo slovesa bli použije sloveso vara (být). Srovnejte:

 • Uppgiften är fullbordad. = Úkol je splněn(ý).
 • Brevet är skrivet. = Dopis je napsán/napsaný.
 • Stolen är tillverkad enligt en gammal metod. = Židle je vyrobena/vyrobená podle staré metody.

Poznámka:
Příčestí trpné může plnit i funkci přívlastku, tedy rozvíjet podstatné jméno, s nímž se pak shoduje v rodě a čísle, případně je v určitém tvaru. Chová se stejně jako přídavné jméno. Například: en älskad kvinna = milovaná žena, den bortkastade nyckeln = ten zahozený klíč.

Neosobní zájmeno man[editovat | editovat zdroj]

Namísto trpného rodu se často používá neosobní zájmeno man, které je obvykle možné do češtiny přeložit jako člověk, jeden a podobně. Často se nepřekládá vůbec.

Příklady:

 • Man måste inte alltid tala om det. = Člověk o tom nesmí pořád mluvit.
 • Man dricker mycket öl i Böhmen. = V Čechách se pije hodně piva.
 • Man måste stiga av här. = Tady se musí vystoupit.
 • Hur spelar man schack? = Jak se hrají šachy?

Man také jako podstatné jméno znamená muž. Na rozdíl od neosobního zájmena se v tomto významu obvykle požívá se členem: en man.