Švédština/Krátké odpovědi

Z Wikiknih

Odpovídat ve švédštině na zjišťovací otázky pouhým ano (ja/jo) či ne (nej) se považuje za málo zdvořilé. Ještě se tedy připojuje tzv. krátká odpověď, která se tvoří:

Ja, det + sloveso + podmět (osobní zájmeno).

Nej, det + sloveso + podmět (osobní zájmeno) + inte.

Všimněte si, že krátká odpověď má vždy inverzní slovosled.

Pokud je v otázce plnovýznamové sloveso v přítomném čase nebo préteritu, nahradí se v krátké odpovědi příslušným tvarem slovesa göra (dělat), tedy gör nebo gjorde:

  • Talar Eva svenska? Ja, det gör hon. – Mluví Eva švédsky? Ano, mluví. (doslova: Ano, to dělá ona.)
  • Älskar du henne? Nej, det gör jag inte. – Miluješ ji? Ne, nemiluji.
  • Åkte ni tåg? Jag, det gjorde vi. – Jeli jste vlakem? Ano, jeli.

Je-li v otázce pomocné sloveso vara (být) nebo ha (mít), případně způsobové sloveso (např. kunna, få, måste, veta), toto sloveso se v krátké odpovědi v příslušném tvaru zopakuje:

  • Är du trött? Ja, det är jag. – Jsi unavený? Ano, jsem.
  • Har du en bror? Nej, det har jag inte. – Máš bratra? Ne, nemám.
  • Kunde ni bada i havet? Ja, det kunde vi. – Mohli jste se koupat v moři? Ano, mohli.

Obdobně se tvoří odpověď, pokud je v otázce složený slovesný tvar (perfektum, pluskvamperfektum, budoucí čas). V krátké odpovědi se zopakuje pomocné sloveso:

  • Har Marie varit i Sverige? Ja, det har hon. – Byla Marie ve Švédsku? Ano, byla.

Pokud na záporně položenou otázku odpovídáme kladně, nepoužíváme ja, ale jo [ju:].

  • Åker du inte med mig? Jo, det gör jag. – Ty se mnou nepůjdeš? Ale ano, půjdu.