Turkické jazyky/Slovesa

Z Wikiknih

Slovesa v turkických rozlišují prostý a průběhový a průběhový čas, přítomný čas, budoucí čas a více minulých časů. Tyto časy jsou popsány v kapitolách

V turkických jazycích se slovesa časují podle schématu:

  • kořen slovesa + přípona času + osobní přípona

Infinitiv je tvořen podle schématu:

  • kořen slovesa + přípona infinitivu

Podstatné jméno vycházející ze slovesa (podstatné jméno slovesné,např. podstatné jméno plavání od slovesa plavat) lze vytvořit podle schématu:

  • kořen slovesa + přípona podstatného jména slovesného

V některých jazycích je tento tvar považován za infinitiv a je uváděn ve slovnících.

Osobní přípony, přípony infinitivu a podstatného jména slovesného[editovat | editovat zdroj]

infinitiv podst. jm. slovesné ty vy (form.) on/ona/ono on/ona (form.) my vy vy (form.) oni/ony/ona
turecky -mak/mek -(y)ım/-(y)im, -(y)um/-(y)üm -sın,-sin, -sun/-sün -sınız/-siniz, -sunuz/-sünüz -[pozn. 1] -(y)ız/-(y)iz, -(y)uz/-(y)üz -sınız/-siniz, -sunuz/-sünüz -lar/-ler[pozn. 2]
-m -n -k
tatarsky přípony 1. typu -ырга/-ергә, -арга/-әргә, -рга/-ргә -у/-ү -м/-мын/-мен -сың/-сең - -быз/-без -сыз/-сез -лар/-ләр, -нәр/-нәр
přípony 2. typu - -гыз/-гез -лар/-ләр, -нар/-нәр
  1. ve třetí osobě jednotého čísla není nutné příponu přidávat, volitelně může být použita přípona -dır, -tır/-dir, -tir/-dur, -tur/-dür, -tür
  2. volitelně může být použita přípona -dırlar, -tırlar/-dirler, -tirler/-durlar, -turlar/-dürler, -türler