Přeskočit na obsah

Tagalog/Přivlastňování

Z Wikiknih

V Tagalogu jsou dva způsoby přivlastňování, podle toho, zda je vlastník vyjádřen osobním zájmenem nebo podstatným jménem.

Přivlastnění vyjádřené pomocí osobního zájmena[editovat | editovat zdroj]

Přivlastnění je možné pomocí osobních zájmen NG nebo pomocí osobních zájmen SA. Vyjádření typu moje něco lze uskutečnit dvěma způsoby:

např.: pangalan ko - aking pangalan - mé jméno

Pokud je přivlastňování vyjádřeno celou větou typu něco je moje, je možné použít pouze osobní zájmena SA:

např.: Sa akin ang bahay. - Dům je můj.

Přivlastnění vyjádřené pomocí podstatného jména[editovat | editovat zdroj]

Pokud je vlastníkem obecné podstatné jméno, je přivlastnění vyjádřeno pomocí partikule ng.

  • podstatné jméno ng vlastník
  • podstatné jméno ng mga vlastníci

Pokud je vyjádřen vlastním jménem, je přivlastnění vyjádřeno pomocí partikule si nebo sina.

  • podstatné jméno si vlastník
  • podstatné jméno sina více vlastníků

Pokud je přivlastňování vyjádřeno celou větou typu něco je někoho a vlastník je vyjádřen vlastním jménem, použije se k přivlastnění partikule kay nebo kina:

  • Kay vlastní jméno ang podstatné jméno.
např.: Kay Roberto ang aklat.