Quenijština/Podstatná jména/Possesiv

Z Wikiknih

V quenijštině se vyskytují dva pády, které tradičně tvoří genitiv (např. v latině nebo češtině): genitiv a possesiv. Proto je dobré znát, kdy použít který.

Possesiv se používá, pokud chceme vyjádřit:

 • současného vlastníka: Macili i orcoiva znamená meče skřetů (meče patří skřetům ve vyprávěcím čase, věta neříká nic o původu nebo minulých majitelích). Samozřejmě to nemusí být vlastník v přítomnosti - pokud mluvíme v minulém čase, jedná se o vlastníka v té době, zatímco nyní již může náležet někomu jinému
 • vlastnosti: Possesiv se rovněž používá pro vyjádření vlastnosti osoby nebo věci: altarë i nerwa - délka muže.
 • látku: rië telpeva - koruna ze stříbra. Srovnejte s použitím adjektiva stříbrný - possesivu se používá, pokud chceme vyjádřit důraz právě na látku.
 • pokud chceme vyjádřit „příběhy od otce“, použijeme possesiv. Srovnejte s genitivem, který vyjadřuje „příběhy o otci“

Tvorba possesivu[editovat | editovat zdroj]

Tvorba possesivu je velmi jednoduchá, pro possesiv je charakteristická koncovka -va/-wa (neplést s budoucím časem sloves!).

Singulár[editovat | editovat zdroj]

Slova v singuláru přidávají koncovku -va za samohlásky a koncovku -wa za souhlásky.

 • ElenElenwa (hvězda)
 • TáriTáriva (královna)

Slova končící na samohlásku s krátkou předposlední slabikou prodlužují poslední samohlásku

 • TanoTanóva (řemeslník)

Rovněž slova mající v první slabice dvojhlásku -ui- (sem ale nepatří slovo quinga (luk, [kwinga]))

 • HuinëHuinéva (šero)

U slov s rozlišným slovním kmenem obecně slova s I-kmeny, U-kmeny, SS-kmeny, C-kmeny a s kmeny se zkrácenou souhláskou tvoří possesiv od svého kmenu, ostatní od nominativu!

Plurál[editovat | editovat zdroj]

Plurálovou koncovkou je -iva. Slova končící na , a -i pozbývají tyto koncovky a dostávají koncovku -íva

 • ElenEleniva (hvězda)
 • AldaAldaiva (strom)
 • TáriTáríva (královna)
 • MorniëMorníva (tma)
 • LassëLassíva (list)

Duál[editovat | editovat zdroj]

Tvorba possesivu v duálu je plně pravidelná, t-duály nabývají koncovku -wa, u-duálykoncovku -va

 • CiryaCiryatwa (loď)
 • AldaAlduva (strom)

Plurál partitivní[editovat | editovat zdroj]

Pokud nominativ plurálu partitivního končí na na -lli, koncovka v possesivu je -lliva. Pokud končí na -li, koncovka je -líva

 • MacilMacilliva (meč)
 • CiryaCiryalíva (loď)