Quenijština/Podstatná jména/Genitiv

Z Wikiknih

V quenijštině se vyskytují dva pády, které tradičně tvoří genitiv (např. v latině nebo češtině): genitiv a possesiv. Proto je dobré znát, kdy použít který.

Genitiv se používá ve významu:

 • původu: označuje místo, odkud věc pochází, nebo kde se člověk narodil. Cirya Tiriono tedy znamená loď z Tirionu, vendë Alqualondëo znamená dívka z Labutího přístavu (ve významu dívka narozená v Labutím přístavu, nikoliv dívka, která přišla z Labutího přístavu).
 • předchozího vlastníka: Rocco arano znamená kůň od krále, tedy kůň, který již nyní patří někomu jinému.
 • genitiv partitivní: naznačuje, že něco je částí něčeho většího (i elenion alcalima znamená nejjasnější z hvězd)
 • rodinné vztahy: i arano yondor - syn krále
 • tituly: heru i cormaron - pán prstenů; aran Sindaron - král Sindar
 • slova po „o“: equessi arano (řčení o králi)
 • slova po „quanta čili plný“: quanta masso (plný chleba)
 • po předložkách „ú čili bez“ a „arwa nebo arwë čili s, mající“: aran arwa ohtarion - král s vojáky; ú calo - beze světla

Genitiv může stát jak po, tak před jménem, ale stojí vždy před v případě, že se jméno v nominativu váže s předložkou nebo pokud má jméno atributy jak v genitivu, tak v possesivu. Genitiv se může rovněž používat jako jmenná část predikátu.

Tvoření genitivu[editovat | editovat zdroj]

Singulár[editovat | editovat zdroj]

Základní koncovkou v singuláru je pro genitiv -o. Většina slov prostě přidá tuto koncovku:

 • AranArano (král)
 • TáriTário (královna)
 • VendëVendëo (dívka)

Slova se změnou kmene tvoří genitiv od kmene:

 • NísNisso (žena; kmen niss-)

Slova končící na -o mají genitiv identický s nominativem

 • RoccoRocco (kůň)

Slova končící na -a jej mění v -o

 • MámaMámo (ovce)

Slova končící na -ië prodlužují koncové

 • MorniëMorniéo (tma)

Plurál[editovat | editovat zdroj]

V plurálu se přidává -on k nominativu plurálu (všechny ostatní pády se odvozují od nominativu singuláru). Slova na -ië prodlužují koncové

 • AldaAldaron (strom)
 • ElenElenion (hvězda)
 • MorniëMorniéron (tma)
 • NísNission (žena)
 • RoccoRoccoron (kůň)

Duál[editovat | editovat zdroj]

Koncovkou duálu je v genitivu rovněž -o:

 • CiryaCiryato (loď)
 • AldaAlduo (strom)

Jestliže slovo končí v nominativu singuláru na samohlásku a souhlásku -l, -n, -r, -s, v genitivu duálu odpadá -e-:

 • AranAranto (král)

Plurál partitivní[editovat | editovat zdroj]

V plurálu partitivním se k přidává -on k nominativu plurálu partitivu:

 • CiryaCiryalion (loď)