Diskuse:Integrování/Výpočet reálných integrálů pomocí reziduové věty

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
Přidat téma
Z Wikiknih

Následující text byl zpracován (především) podle cvičení Mgr. Milana Pokorného, Ph.D. a na základě přednášek Doc. RNDr. Mirka Rokyta, CSc. Autor je přesvědčen, že volným přepisem svých poznámek a poznatků z těchto cvičení a přednášek neporušuje žádná autorská práva.