Chemický slovník/Kyseliny a zásady

Z Wikiknih
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
symbol GHS pro žíravé látky (kyseliny a zásady)

Existuje asi 6 různých teorií pro popis kyselin a zásad.[1] Pro jednoduchost se budeme zabývat dvěma nejužitečnějšími a nejpoužívanějšími.

Pro pojem zásada existuje synonymum báze,[2] které se vyskytuje i v textu níže.

Brønstedova–Lowryho teorie[editovat | editovat zdroj]

Suverénně nejpoužívanější teorie pro kyseliny a zásady. Když někdo použije slovo kyselina či zásada, obvykle má na mysli pojmy definované v této teorii.

Kyselina dle Brønstedovy–Lowryho teorie[editovat | editovat zdroj]

Kyselina dle Brønstedova–Lowryho teorie je taková látka, která má snahu protony (H+) jiné látce (bázi) odštěpovat. Silnou kyselinou je například kyselina sírová, slabou kyselinou je například kyselina kyanovodíková. Z toho plyne, že kyselina nemůže existovat bez báze a naopak.

Zásada dle Brønstedovy–Lowryho teorie[editovat | editovat zdroj]

Zásada dle Brønstedovy–Lowryho teorie je látka, která dokáže přijmout proton H+. Silnou bází je například hydroxid sodný, slabou bází je například amoniak.

Amfoterní látky[editovat | editovat zdroj]

Amfoterní látky jsou takové látky, které jsou schopny reagovat jak s kyselinami, tak s bázemi. Příklady takových látek jsou methanol, voda nebo třeba hydroxid železitý.

Lewisova teorie[editovat | editovat zdroj]

Lewisova teorie kyselin a zásad popisuje látky jako donory a akceptory elektronového páru. Lewisovou kyselinou je tak každá látka, která má volný valenční orbital. Lewisova zásada je taková látka, která dokáže poskytnout volný elektronový pár. Sloučením Lewisovy kyseliny a báze vznikne kovalentní vazba mezi reaktanty. Lewisovy kyseliny mohou být donory H+ (H+ obsahuje neobsazený orbital 1s), ale i některé kationty (Mg2+, Li+) a sloučeniny kovů (AlCl3, TiF4). Lewisovy báze jsou látky se skupinami, které mají volný nevazebný elektronový pár, například sulfidy, oxosloučeniny a alkoholy.

Poměrně často se využívá reakce Lewisovy kyseliny s elementárními halogeny pro katalýzu elektrofilní aromatické substituce, kdy v iniciačním kroku halogenid kovu reaguje s halogenem dle rovnice AXy + X2 AXy+1- + X+.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Teorie kyselin a zásad
  2. Přehled základních pojmů z obecné chemie [online]. [Cit. 2022-10-03]. Dostupné online.