Přeskočit na obsah

Chemický slovník/Filtrace

Z Wikiknih
Princip filtrace

Filtrace slouží k oddělení směsi dvou fází pomocí propustného materiálu (sintrované sklo, filtrační papír, aktivní uhlí, skelná vata, bavlněná tkanina, syntetické tkaniny, písek, koks), kterým prochází jedna z fází. Používá se nejčastěji k oddělení tuhé látky od kapaliny, ale lze takto dělit i tuhou fázi od plynné. Po filtraci vznikají minimálně dvě fáze, a to kapalná – filtrát a tuhá – filtrační koláč. Někdy se provádí promývaní filtračního koláče. V některých případech filtrace filtrační koláč nevzniká – vit čiřicí filtrace. Hlavními parametry filtrace jsou hnací síla a rychlost filtrace. Hnací síla je nutná k protlačení kapaliny přes filtr. Hnací silou je rozdíl tlaků před a za filtrem. Podle hnací síly se rozlišuje filtrace za běžného tlaku, filtrace za sníženého tlaku a filtrace pod tlakem.[1]

  • Filtrace za běžného tlaku – hnací silou je hydrostatický tlaku sloupce kapaliny na filtru; v průmyslu se používá jen okrajově; v laboratoři se používá hojně.
  • Filtrace za sníženého tlaku – tlakový rozdíl se zvyšuje odsáváním na straně filtru. V chemickém průmyslu jsou zařízením rotační vakuové filtry, listové nasávací filtry nebo pásové filtry. Nevýhodou je, že tlakový rozdíl je dán maximálně atmosférickým tlakem, tj. asi 100 000 Pa. Zejména v laboratořích syntézy se s takovým druhem filtrace setkáme poměrně často.
  • Tlaková filtrace – tlaková filtrace používá zvýšený tlak před filtrem; je běžná u průmyslové filtrace na kalolisech, tlakových náplavových filtrech, tlakových pískových filtrech apod. Velikost tlakového rozdílu není omezena. Běžně se s ní v laboratoři nesetkáváme.[2]

Související stránky

[editovat | editovat zdroj]
  1. KADRNOŽKOVÁ, Jana. Chemická laboratorní cvičení anorganická chemie. první. vyd. Brno : Střední průmyslová škola chemická Brno. (136 s.) (Učební texty.) Bez jazykové a redakční úpravy. (česky)
  2. ŠTĚPÁNEK, Ludvík. Chemická technika. první. vyd. Ostrava : nakladatelství Pavel Klouda. (76 s., Opravný list natisknutých numerických a faktických chyb.) Určeno jako studijní text pro obor Aplikovaná chemie středních průmyslových škol chemických.. ISBN 80-86369-02-1. (česky)