Přeskočit na obsah

Chemický slovník/Chemická vazba

Z Wikiknih

Chemickými vazbami jsou soudržné síly poutající navzájem atomy v molekulách a krystalech. Ke vzniku i štěpní vazeb dochází při chemických reakcích. Podle výkladu chemické vazby, založeného na kvantové mechanice, dochází při těsném přiblížení slučujících se volných atomů ke změnám elektronové hustoty (k přemístění elektronů), jejichž výsledkem je takové uspořádání příslušných atomových jader a elektronů, které má energii nižší než izolované atomy, a proto je stálejší.[1] Tento přístup umožňuje popsat tři základní typy vazeb:

  1. Vazbu iontovou, jejíž podstatou jsou elektrostatické síly působící mezi opačně nabitými ionty.
  2. Vazbu kovalentní, založenou na sdílení elektronů (nejčastěji jejich dvojic) mezi vázanými atomy.
  3. Vazbu kovovou, která vzniká mezi atomy kovu v tuhém stavu a je způsobena elektrostatickou přitažlivostí kationtů kovů a volně se pohybujících valenčních elektronů.[2]

Pevnost vazby se hodnotí dle energie potřebné k jejímu rozštěpení. Tato energie je ekvivalentní energii uvolněné při vzniku téže vazby a nazývá se disociační energie vazby nebo také vazebná energie.[3]

Galerie[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. VŠCHT Praha. (Elektro)chemie – slovníček základních pojmů. [s.l.] : [s.n.]. 2 s. (Věda hrou. Chemický kroužek VŠCHT Praha.) (česky)
  2. 18 Kovová vazba [online]. [Cit. 2022-11-05]. Dostupné online.
  3. VACÍK, Jiří; BARTHOVÁ, Jana; PACÁK, Josef. Přehled středoškolské chemie. Redakce Miloslava Svobodová; ilustrace Václav Hanuš a Václav Rytina. druhé vydání. vyd. Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, a. s.,. 368 s. ISBN 80-7235-108-7. (česky)