Přeskočit na obsah

Švédština/Časová souslednost

Z Wikiknih

Ve švédských vedlejších větách se objevuje mluvnický jev, který se nazývá časová souslednost. V češtině se nevyskytuje.

Časová souslednost se uplatňuje zejména v nepřímé řeči. Je-li v hlavní větě minulý čas, je třeba posunout časy vedlejší věty do minulosti:

Přímá řeč Nepřímá řeč
Han sade: On říkal: Han sade, att ... On říkal, že ...
Přítomný čas Minulý čas (préteritum)
„Jag har en ny bil.“ „Mám nové auto.“ han hade en ny bil. má nové auto.
Perfektum Předminulý čas (pluskvamperfektum)
„Jag har köpt en ny bil.“ „Koupil jsem nové auto.“ han hade köpt en ny bil. koupil nové auto.
Minulý čas (préteritum) Předminulý čas (pluskvamperfektum)
„Jag köpte en ny bil igår.“ „Včera jsem koupil nové auto.“ han hade köpt en ny bil dagen forut. včera koupil nové auto.
Budoucí čas Podmiňovací způsob (kondicionál)
„Jag skall köpa en ny bil.“ „Koupím nové auto.“ han skulle köpa en ny bil. koupí nové auto.

Časová souslednost se uplatňuje i ve větách jako:

  • Jag visste, att du hade rätt. = Věděl jsem, že máš pravdu.
  • Hon förstod inte, vad som hände/hade hänt. = Nechápala, co se děje/stalo.

Zatímco v češtině slovesné časy v takovýchto větách nevyjadřují minulost, přítomnost a budoucnost, ale předčasnost, současnost a následnost vzhledem k času věty hlavní, ve švédštině musí čas vedlejší věty korespondovat s větou hlavní. V češtině tedy přítomný čas vedlejší věty naznačuje, že daná věc byla v okamžiku, o kterém mluvčí hovoří, přítomností. Oproti tomu švédský mluvčí tento okamžik chápe v čase promluvy již jako minulost, a proto použije ke stejnému vyjádření čas minulý. Na tento fakt je třeba myslet při překládání z jednoho jazyka do druhého.

Časová souslednost se nemusí uplatnit, pokud hovoříme o obecně známých faktech:

  • Barnen visste, att Sveriges huvustad är Stockholm. = Děti věděly, že hlavní město Švédska je Stockholm.
  • Hon sade, att ett plus två är tre. = Říkala, že jedna plus dvě jsou tři.

Časovou souslednost by mluvčí použil, pokud by se například chtěl od takové informace distancovat.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]