Přeskočit na obsah

Základní teologické a filozofické pojmy scholastiky/Bytí

Z Wikiknih

bytí[editovat | editovat zdroj]

(esse)
 • Bytí se říká trojmo, totiž
bytnost ,
uskutečnění bytnosti,
a bytí, které značí pravdu věty, které jest tvarově v duši , ale základově (substanciálně) jest ve věci.
 • Podoby věcí mají trojí bytí, totiž v umění Božím, tj.
ve slově ,
v poznání andělů ,
a ve věcech.
 • Bytí od něčeho se může nazvati dvojím způsobem.
Jedním způsobem přímo z toho totiž, že jedná,
a nepřímo z toho právě, že nejedná, ač má jednat.
 • Všechno, co není své bytí, má podíl svého bytí od příčiny , první, která je samo bytí.
 • Bytí je vlastní účinek , Boží .
 • Každé bytí jest od nějakého tvaru.
 • První účinek tvaru jest bytí, druhý jednání.
 • Bytí je dříve než každá jiná vlastnost i každé jiné jméno Boží.
 • Bytí je dokonalejší.
 • Od téhož tvaru nebo bytnosti jest bytí bezprostředně a jednání přes mohutnosti .
 • Totéž jest bytí tvaru, látky a bytí složeného.
 • Bytí jest zcela uvnitř věci, potom tvar, konečně látka.
 • Bytí jest uskutečnění, kon tvaru, bytnosti a svébytí.
 • Bytí nemá vztah k jiným jako přijímající k přijímanému, nýbrž právě naopak, neboť jest uskutečnění všeho.
 • Tvar podstatný dává bytí jednoduše, a tvar případkový (akcidentální) dává bytí zčásti.
 • Jedna osoba má jen jedno bytí osobní, ale mnohá bytí zčásti.
 • Bytí patří k hypostazi jako k tomu,co má býti, k přirozenosti pak jako k tomu, čím něco má býti.
 • Bytí jednoduše jest vyšší než býti člověk .
 • V kterékoli stvořené věci se liší bytí a bytnost , činnost a mohutnost .