Valticko/Pamětihodnosti/Lednický zámek

Z Wikiknih

Zámek lednický[editovat | editovat zdroj]

 • 1731
Při provádění přístavby zámku v roce 1731 knížetem Františkem (Franz) zvolen šlechtický styl, ve kterém je nynější zámek vybudován. 6/
 • 1815
V roce 1815 nechal kníže Jan (Johann) známým architektem Kornhäuselem provést přístavbu levého křídla, jako skleník, který spojil s apartmány sestávající od čtyř menších, až po největší vkusné dvorany, nakonec květinový sál a vystavět divadlo. 6/
Nejprve se postavil hudební sál, podlouhlý se šesti volnými sloupy, mezi něž mohou se umístit umělci. Osvětlený je shora a třemi prosklenými dveřmi vedoucí do skleníku. Vedle je jídelna, poněkud větší obdélník, v jehož klenutém stropě je zavěšen pozlacený lustr. Čtyři obzvlášť pěkné vázy, jež okrašlují výklenky; v dalších čtyřech výklencích jsou postavy žen, které oběma rukama drží nad hlavou nástěnné svícny. Především dveře do sousedního sálu umocňují sloupky se zvláštní košatou rukojetí. Jen skleněná stěna je vytvořena z rozmanitých tvarů, oddělující společnost v sálu rotundu vytvořenou z osmi sloupů a její tři stěny jsou skleněné. V přímém směru je vystrčen "Reunions ?", anebo kulečníková místnost čtyřúhelníková, jejíž nižší strana je prosklená výtvarně provedenou skleněnou stěnou a poskytuje okouzlující vyhlídku na vodní hladinu; stranou od společenského sálu je tzv. květinová síň, která při přítomnosti knížete na zámku je určena pro nejkrásnější tamní květenu pro jeho potěšení. ---- Znovu skleněná stěna tohoto sálu v sousedství skleníku má líbeznou vůni a je největší v Německu. 6/
 • 1840
Elegantní pokoje zámku vyzdobeny samými krajinomalbami, kterými se představují nejpěknější knížecí državy. Podél budovy na straně parku 28 dlouhé, je prosvětlený suterén kvůli zamezení vlhkosti. 6/
 • 1846
Předtím, než mladý dvorní architekt Liechtensteinů Jiří Wingelmüller v roce 1846 přikrožil k romatické přestavbě lednického zámeckého sídla, byl vyslán na studijní cestu do Anglie, Skotska, Francie, Belgie a Švýcarska, aby tam studoval středověká hradní sídla a načerpal zkušenosti. (M.Pospíšilová. 1985)
 • 1892
V samé blízkosti světového města (Vídně) tento požehnaný kousek země jest nádherný obraz, jaký jen umělec může vykouzliti. 4/
(Dnešní podoba je z let 1846-1858 podle arch. Georga Winkelmüllera. /Propagační tisk/)

Jezdecké stáje[editovat | editovat zdroj]

Stáje jsou impozantní budovou zastrčeny za kostelem, ve které jsou pozoruhodné stáje pro 36 jezdeckých koní; ve výklencích jsou žlaby na krmivo z černého mramoru z Pavlovic (Pawlowitz) a kašna z nažloutlého mramoru nalámaného v Mikulově (Nikolsburg). V této jsou budově také byty pro služebnictvo. 6/

Jízdárny[editovat | editovat zdroj]

Letní jezdecký výcvik se provádí na volném prostranství ohrazeném zámeckými budovami a zimní výcvik v jízdárně, v jejímž středu je záhonek růží ohrazený jedlovým dřevem. Z jízdárny je přímý vstup do parku. 6/

Skleník - oranžerie[editovat | editovat zdroj]

 • 1840
Skleník je 516 stop dlouhý, obsahuje 900 tropických stromů, které jsou 100 až 200 let staré. A kdybychom tyto stromy po obou stranách cesty vysadily, vytvořily bychom stromořadí až ke Chrámu múz. V létě mimo skleník je k zámku náležející prostor, ze kterého lze pozorovat ve vytápěném skleníku ukrytých 1000 ananasů, s neustále proměňujícími se druhy vzpínajících citronovníků, rovných jako vysazeném ve stromořadí. Za přítomnosti knížete, jsou jejich kmeny s nejkrásnějšími půvabnými květinami zakryty, že přes zábradlí jen vyčnívají tmavé koruny těchto stromů a na nich je zlato-žluté ovoce. 6/
 • 1843
(K zámku přilehlý skleník byl postavený v letech 1843-1845 podle návrhu P. H. Desvignese.)
 • 1892
Mohutné železné stavby dovedné konstrukce podobají se palácům křišťálovým a odhalují nám zároveň záhadu, že možno na severu spatřovati jižní vegetaci; ukazujíť nám částečný zimní domov tolikeré nádhery, nebo stálý úkryt tropických rostlin palmových a mohutných kapradin. 4/
Když pak za podzimního večera slunce zvyšuje ještě a zlatí nádherný ten kolorit, tu sama sebou, kde se berou, tu se berou slova nadšení pro tento ráj, slova nadšení a díků zároveň knížecímu velmoži, jenž propůjčuje rád v určitých hodinách toto mistrovské dílo vyššího zahradnického umění a nádhery každému ku prodlení. 4/
Zdá se, že jsme přeneseni někam na jih, spatříme-li, ony pomoranče tu září ze tmavých listnatých korun, a zříme tu na volném vzduchu skupiny nejrůznějších druhů pinií,cypřiší, vavřínů, granátů a oleandrů, solitairy z mohutných musaí, magnolií, mahonií, nebo gynerií, - jakoby tu ani nebylo více mrazův a bílého příkrovu. 4/
Groteskní můstky všeho druhu vedou nás přes šumně tekoucí vody ramen Dyje do rozlehlých prostor parku k novým čarovným obrazům, stejně bohatým ve střídání se barevné nádhery od nejjemnějšího odstínu listnatých stromů, až k nejtemnějším barvám stromů jehličnatých. 4/
(Ve skleníku je 250 druhů a odrůd vegetace tropického a subtropického pásma.)

Zámecký kostel[editovat | editovat zdroj]

Zámek tvoří fronta dvouposchoďových budov s předním předsunutým křídlem stejné výšky. Prostor mezi křídlem a kostelem je uzavřen pěknými železnými mřížemi. Hledáme-li farní kostel jsme překvapeni, že kostel je postaven jako křídlo zámku bez věží, či jinými znaky označující symbol kostela.
 • 1840
Kostel je zasvěcen svatému Jakubovi (hl. Jakob), obsahuje hlavní oltář od Branda a dva náhrobky, v roce 1548 zesnulých dvou dcer Jana (Johann) Liechtensteina a další, z roku 1552 různých knížat. 6/

Zámecký park lednický[editovat | editovat zdroj]

 • 1660
V roce 1660 zahájil kníže Karel Eusebius zakládat zahradu ve francouzském stylu, jehož přepychem jsou lidé nadšeni, jak vylíčil Hertodt (osobní lékař císaře Leopolda, Josefa I. a Karla VI.) roku 1669 se dívá na smyslnou květenu, skleník, vázy a nemůže nalézt slova chvály; tak i Pessina (1670) mimořádně chválí krásu zámku a zahrad. Park ve svém nynějším překrásném vzhledu byl nejdříve založen knížecími bratry Aloisem a Janem (Johann).
 • 1790
Asi od roku 1790 zařizovali přírodní park Liechtensteinové. (M. Pospíšilová 1985)
 • 1797
Alois nechal 1797 postavit orientální věž (Minaret), a měl částečně rozvržené záměry ploch parku, které začal uskutečňovat od nastoupení vlády 1805 zesnulý kníže Jan (Johann). 6/
 • 1840
Celý prostor zahrady - parku je rozdělen na skupiny; vodní paprsek fontány se vypíná vzhůru a spouští se rozmělněný na prášek do rybníku s hemžícími se zlatými karasy a zlatými pstruhy. Uprostřed tohoto kouzelného místečka stojí pěkná socha představující Afroditu, kterou se umělci podařilo ztvárnit z vody vystupující v mokrém šatu. Komu je dopřáno zde pobývat, když slunce k obzoru se sklání a ve své zlato-pískové záři posílá nad pomerančovým skleníkem. Až k vašemu milovanému místečku, ve stejně pronikavém temperamentu posílá polibek, přitlačuje se, přičemž pomeranče, jako zlatá jablka, mezitím lehký západní větřík aromatickou vůni vdechuje; připomíná nepochybně kouzla nebo slova německého básníka z jižní oblíbené země, "kde citrony kvetou, v tmavém listí zlaté pomeranče pálí". *) 6/
 • Za takové požitky náleží nejen vděčná vzpomínka na knížete Aloise, nýbrž i na jeho v roce 1801 zemřelého uměleckého zahradníka Ignaze Holle, jenž 30 roků pomerančový skleník s horlivostí a rozumem vytvářel. 6/
Jestliže v šedém dávnověku stavěli nesvobodní Babyloňané vodní visuté zahrady stovkami poddaných, kteří kopali nepřirozenou nádrž jezera Moris v Egyptě, obdivuje všechen kulturní svět všech dob, a ještě dnes učenci denně nastavují svůj život, přes pálící písek cestují, kolem stopy nachází, kde kdysi lidský duch velkou myšlenkou a svou rukou co vykonal; tak bude člověk neméně velkolepě zakládat tento park a obzvláště musí zaplatit za spravedlivý obdiv vodní hladiny. 6/
Před nastoupením vlády knížete Jana byly vykonány základní práce na loukách, které pro časté povodně stagnující Dyje (Thana, Thaya) byla nepříjemná, po cestě na hrázi se v aleji muselo často promenádovat mezi kalužemi. Tato závada pomůže, připustil kníže Jan od tehdejšího ředitele zahrad Fantiho plán k vykopání velké vodní nádrže, která záplavám zabrání. Nyní přes celou plochu zahrady, 1/2 hodiny na délku a 1/4 hodiny široké, roztáhne se a zůstane 6 velkých a 10 malých ostrovů, ty mnohé navzájem propojí pevně s hrází v parku, ten podstatnější počet spojí vkusnými můstky, další zůstanou izolovány a mohou být dosažené čluny.*) 6/
 • Nejprve roku 1839 byl rybník vypuštěný od vody k těžení, vytyčeny ostrůvky a dva kamenné můstky tak, že byly nakonec nepotřebné. 6/
Botanik Dr. Van der Schott byl knížetem zvlášť vyslán do Severní Ameriky, aby tam vybral stromy a keře, které jsou vhodné do naší půdy, které pak přes Anglii, část rostlin, dílem vysazoval, rouboval a části semen a proto zřídil v Lednici školku.*) 6/
 • Najdeme tu: Acer platanoid. sacharinum, tartaricum, negundo, stricium; Alicantus glantilosa; Bignoria catalpa, radicans; Crataegus coccinea, alba, acerifolia, aria, pyrifolia, virginiana, torminalis; Cytisus laburnum, nigricans; Elegnus augustifolius; Fraxinus americana nigra, diversifolia, juglandifolia, caroliniana, nova anglica; Gymnacladus canadentis; Gledutschua triacantha, inermis; Hyppaphaea chamnoides; Juglans americana nigra; Juniperus virginiana, suecia; Liriodendron tulpifera; Morus alba, papyfera; Pinus strobus, silvester, pinaster; Platanus orientalis, acerifolia; Populus dilatata, monilifera, balsamifera; Prunus virgin., rubra; Cerasus flore pleno; Robinia pseudo – acacia, inermis,caragana, hispida, viscosa; Salisburia adiantifolia; Sorbus aucuparia, hybrida; Tilia cordata, hollandica, americana nigra, americana alba incana; Thuja orientalis, occidentalis etc. etc. 6/
Tak se z dříve nezdravé bahnité krajiny vznikla a proměnila v nejkrásnější park. 6/
 • 1892
Nádherný knížecí zámek s překrásným parkem Lednice (Eisgrub). K tomuto uměle vystavěnému a rovněž tak zařízenému zámku se pojí kouzlo nynějších anglických sadů, výplod to bohaté obrazotvornosti a výzdobného umění. 4/
(Zámek je obklopen francouzskou zahradou a rozlehlým parkem, jeden z největších v České republice.)
(Na téměř dvou stech hektarech je 118 druhů jehličnanů a 465 druhů listnatých dřevin. /Z propagačního tisku./)

Vodní režim[editovat | editovat zdroj]

Pro potřebu přítoku a odtoku vody Dyje (Thana, Thaya), je nutná účelná cirkulace a proto bylo na řece uloženo strojní zařízení, které s dalšími vodohospodářskými stavbami stály přes 200.000. Sestává z jezu se stavidlem, které má 8 poloh a podle potřeby pomocí táhel udržuje plynulý tok řeky, případně ho zastaví úplně. Tím se hladina vody zvedne přes 4 stopy a říční voda se zavodňovacím kanálem do velké vodní nádrže nedostane. Na druhé straně jezu dolů řítící se voda pohání současně dvě velká kola, která tlačí a dodává vodu také do skleníku a zeleninové zahrady. 6/

Akvadukt (Aquädukt)[editovat | editovat zdroj]

Kromě zásobování skleníku a zeleninové zahrady, zvedá se ještě větší množství na 9 stop, vyprázdní se vodní nádrž 300 vědry dvanácti silnými rourami, odkud odtečou do jediné velké trouby nad ochranným jezem a vedou po vystavěném mostě pak třemi dřevěnými trubkami a vyúsťují částečně do podzemní a částečně pod zemí velkou vodní nádrží 400 sáhů vzdálenou po akvaduktu již poškozeného, s 5 stop vysokými arkádami římského typu, od kterého se dolů řítí voda na hladinu velkého rybníku a vytváří obraz peřeje. 6/

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • 1/ Dr. Vladimír Voldán: O archivu valtického panství a velkostatku. Zprávy okresního vlastivědného muzea v Mikulově, září - prosinec 1959.
 • 2/ Dr. Rudolf Hurt: Příspěvek k dějinám města Valtic. Zprávy okresního vlastivědného muzea v Mikulově, září - prosinec 1959.
 • 4/ Dějiny a slavnostní spis rak.-české řádové provincie Milosrdných Bratří ke slavnosti ve dnech 28., 29. a 30. srpna konaného vysvěcení nemocnice mateřského domu ve Valčicích v Dol. Rakousích, Munificencí Jeho Jasnosti knížete Jana I. z Liechtenšteina a na Liechtenšteině nově vystavěné. Sepsal a vydal cís. rada a provinciál řádu Joannes de Deo Sobel. Ve Vídni 1892. Nákladem řádu Milosrdných Bratří.
 • 5/ Vodní práva knížete z Liechtensteinů. Ing. Emilian Bartoš, technická kancelář a podnikatelství staveb Břeclav, v prosinci 1933. (Muzejní spolek Valtice, přír. č. 0782-62)
 • 6/ Schilderung von Eisgrub, Feldsberg und deren Umgebungen. Nebst einem Wegweiser uind Plane auf Stahl mit 17 Ansichten und einem Panorama an dessen Rande. Wien, bei Peter Rohrmann, k. k. Hofbuchändler. (Překlad vybraných kapitol autor knihy. Kopie originálu Muzejní spolek Valtice přír. č. 1579-94V - Vydáno v roce 1840, tj. po uvedení do provozu Ferdinandovy severní dráhy z Vídně do Břeclavi a Brna - dokončené v roce 1839. Kniha obsahuje také ceník tehdejšího jízdného.)
 • 7/ Die Margrafschaft Mähren, topografisch, statistisch und historisch geschildert von Gregor Wolny, Benedikter und Professor. II. Band. Brünner Kreis. II. Abtheilung. Brünn. Selbstverlag des Verfassers. 1837.
 • 10/ Geschichte der Stadt Feldsberg, Karl Höß, Feldsberg, 1902. Im Selbstverlage.
 • 11/ Fürst Karl Eusebius von Liechtenstein als Bauherr und Kunstsammler, Victor Fleischer, Wien und Leipzig 1910.