Umělá inteligence: Zpracování informace lidským intelektem a počítačem/Poznání

Z Wikiknih

Nejdříve dva důležité pojmy (zavedené a používané v oboru umělé inteligence):

  • Znalostí se rozumí vztah rozpoznaný mezi daty.
  • Kognitivní model je soubor znalostí o dané části reálného světa.

Je třeba rozeznávat kognitivní model vnitřní tj. vnitropsychický, uchovávaný a zpracovávaný v lidském vědomí (a asi i nevědomí), v hypotetických vnitřních jazycích: představovém, pocitovém a přirozeném a v jejich směsici, a dále pak vnější model, reprezentovaný ve vhodném vnějším sdělovacím jazyce. Schopnost poznání je základní přírodní výbavou člověka (a i jiných tvorů) umožňující mu získávat informace o reálném světě, v němž žije, a tak orientaci a přežití. Jedním z hlavních úkolů poznání je z vnímané části gnoseologicky infinitní (nekonečně rozsáhlé a hluboké) reality vytvořit kognitivní model, který je konečný z hlediska množství obsažené informace. Při poznávání tak nutně dochází k redukci informace na základě selekce. Pro tento účel musí existovat filtr poznání.