Turkické jazyky/Slovesa/Sloveso být

Z Wikiknih

Sloveso být ve větách typu něco je něco nabývá formu přípony.

ty vy (form.) on/ona/ono on/ona (form.) my vy vy (form.) oni/ony/ona
turecky -(y)ım/-(y)im, -(y)um/-(y)üm -sın,-sin, -sun/-sün -sınız/-siniz, -sunuz/-sünüz -[pozn. 1] -(y)ız/-(y)iz, -(y)uz/-(y)üz -sınız/-siniz, -sunuz/-sünüz -lar/-ler[pozn. 2]
ázerbájdžánsky -(y)am -san -dır -(y)ıq -sınız -dır(lar)
uzbecky -man -san -siz - -lar -miz -sizlar -
-ман -сан -сиз - -лар -миз -сизлар -/-лар[pozn. 3]
kazašsky -ым/-ім -ың/-ің -ы/-і -ымыз/-іміз -тарың/-терің[pozn. 4] -тары/-тері[pozn. 4]
kyrgyzsky -мын/-мин -сын/-син -сыз-/сиз - -быз/-биз -сынар/-синер -
altajsky[pozn. 5] -мын/-мин, -бын/-бин, -пын/-пин -зын/-зин, -сын/-син - -быс/-бис, -пыс/-пис, -ыс/-ис -зынгар/-зингер, -сынгар/-сингер, -зыгар/-зигер, -сыгар/-сигер -лар/-лер, -дар/-дер, -тар/-тер
-м, -ым/-им -ҥ, -ыҥ/-иҥ - -быс/-бис, -ыбыс/-ибис, -ыс/-ис, -к, ык/-ик -гар/-гер, -ыгар/-игер -лар/-лер, -дар/-дер, -тар/-тер
tatarsky -сың/-сең - -без -сыз/-сез -лер
chakasky -мын/-мін, -бын/-бін, -пын/-пін -сың/-сің, -зың/-зің
  1. ve třetí osobě jednotého čísla není nutné příponu přidávat, volitelně může být použita přípona -dır, -tır/-dir, -tir/-dur, -tur/-dür, -tür
  2. volitelně může být použita přípona -dırlar, -tırlar/-dirler, -tirler/-durlar, -turlar/-dürler, -türler
  3. -lar/-лар se používá v taškentském dialektu
  4. 4,0 4,1 součástí celé přípony je přípona -тар, která tvoří plurál
  5. v horním řádku jsou uvedeny plné formy přípon, ve spodním řádku jsou uvedeny zkrácené formy přípon

V případě negativní věty se použije negovací výraz ve formě samostatného slova, ke kterému se připojí přípona pro příslušnou gramatickou osobu.

negovací výraz ty vy (form.) on/ona/ono on/ona (form.) my vy vy (form.) oni/ony/ona
turecky değil değilim değilsin değilsiniz değil değiliz değilsiniz değiller
ázerbájdžánsky deyil deyiləm deyil deyil(dir)lər
uzbecky emas emasman emassan emassiz emas emaslar emasmiz emassizlar emas
kazašsky емес
kyrgyzsky эмес

V případě otázky se podle jazyka použije tázací výraz ve formě buď samostatného slova nebo přípony, ke kterému se připojí přípona pro příslušnou gramatickou osobu.

tázací výraz ty vy (form.) on/ona/ono on/ona (form.) my vy vy (form.) oni/ony/ona
turecky mi miyim? misin? misiniz? mi? miyiz? misiniz? (ler) mi?
ázerbájdžánsky -mı -(y)ammı? -sanmı? -dırmı? -(y)ıqmı? -sınızmı? -dır(lar)mı?
uzbecky -mi -manmi? -misan? -misiz? -mi? -milar? -mizmi? -misizlar? -mi?

V případě otázky se podle jazyka použije negovací výraz následovaný podle jazyka tázacím výrazem ve formě buď samostatného slova nebo přípony, ke kterému se připojí přípona pro příslušnou gramatickou osobu.

ty vy (form.) on/ona/ono on/ona (form.) my vy vy (form.) oni/ony/ona
turecky değil miyim? değil misin? değil misiniz? değil mi? değil miyiz? değil misiniz? değil(ler) mi?
ázerbájdžánsky
uzbecky emasmanmi? emasmisan? emasmisiz? emasmi? emasmilar? emasmizmi? emasmisizlar? emasmi?

Sloveso být jako samostatné sloveso[editovat | editovat zdroj]

  • kazaština

V kazaštině existuje sloveso být jako samostatné sloveso v infinitivu ve tvaru болу. Jako samostatné sloveso se užije např. ve větě мен өскенде мұғалім боламын. (až vyrostu, budu učitelem, angl. i'll be a teacher when i'll grow up).