Přeskočit na obsah

Quenijština/Podstatná jména/Allativ

Z Wikiknih

Dalším z pádů v quenijštině je allativ. Ve větě stojí většinou v postavení příslovečného určení. Používá se ve významu „do, k, na“. Použijeme ho tedy, pokud chceme vyjádřit cíl pohybu nebo směr, v němž je daný děj prováděn. Allativ se nepojí s předložkou mir („do“), ta se pojí s nominativem. Používá se se slovesy caita- (ležet: i cirya caita i falmannar, loď leží na vlnách) a tulya- (vést: kam je předmět veden původcem děje).

Tvorba allativu

[editovat | editovat zdroj]

Singulární koncovkou allativu po samohláskách je -nna, po souhláskách -enna. Ta se přidává k nominativu singáláru nebo ke kmenu slova (s výjimkou NN-kmenů a zkrácených kmenů). U slov končících na -n zakončení slova splývá s koncovkou, u slov na -l se -lnna mění ve -lda.

 • ciryaciryanna (loď)
 • arataratenna (otec)
 • mindonmindonna (věž)
 • macilmacilda (meč)
 • nén, nen-nenna (voda)
 • toron, torn-toronna (bratr)
 • olwen, olwenn-olwenna (větev)

Koncovkou v plurálu je -nnar po samohláskách a -innar po souhláskách. Slova končící na -n se stahují, NN-kmenová slova používají nominativní kmen

 • eldaeldannar (elf)
 • macilmacilinnar (meč)
 • mindonmindonnar (věž)
 • olwen, olwenn-olwennar (větev)

V u-duálu přibývá koncovka -nna, v t-duálu je koncové -t nahrazenou skupinou -nta

 • aldaaldunna (strom)
 • ciryaciryanta (loď)
 • elenelenenta (hvězda)

Koncovkou v partitivním plurálu je -nnar či -nna. Preferované je používání první jmenované

 • ciryaciryalinnar