Přeskočit na obsah

Maďarština/Terminativ

Z Wikiknih

Terminativ je pád, který odpovídá na otázku Jak dlouho?, a taktéž Jak daleko?

Vyjadřujeme ním nějaký limit ve vzdálenosti i v budoucnosti. Poukazuje na limit jak v čase (až do), tak i v místě (až do / po), ale i na určitou míru, určitý stupeň. Má jen takovou formu pro všechny slova.

Tvoření[editovat | editovat zdroj]

  • Charakteristická je koncovka -ig, jejíž podoba nezávisí na samohláskové harmonii. Tato koncovka se přidává ke všem podstatným jménům stejně. Příklady:
derék = dřík —> derékig = po dřík
csepp = kapka —> az utolsó cseppig = do poslední kapky
reggel = ráno —> reggelig = do rána
sok = mnoho —> sokáig = dlouho
  • Koncové samohlásky a a e se také dlouží. Příklady:
ma = dnes —> egészen máig = až po dnešek
szerda = středa —> szerdáig = do středy
széle = okraj čeho —> az erdő széléig = po okraj lesa
vége = konec čeho —> élete végéig = do konce jeho života
telek = pozemek —> telkig = až po pozemek
telke = jeho / její pozemek —> telkéig = až po jeho / její pozemek (zároveň dloužení samohlásky e)
telkek = pozemky —> telkekig = až po pozemky
telkei = jeho / její pozemky —> telkeiig = až po jeho / její pozemky

Další běžné vazby[editovat | editovat zdroj]

  • S koncovkou -ig souvisejí koncovky ablativu -tól / -től ve vazbách od ... do, kterými ukazujeme na časové vztahy, na míru děje anebo věcí, například v běžných slovních vazbách:
reggeltől estig = od rána do večera
ősztől tavaszig = od podzimu do jara
tetőtől talpig = od hlavy po paty
elejétől végig = od začátku do konce
  • Otázky tvoříme nasledovně:
Mettől meddig? = Odkdy dokdy?
Mettől meddig? = Odkud dokud?
Meddig maradsz Brünnben? = Dokdy zůstáváš v Brně?
  • S tímto souvisejí i výrazy:
ameddig = dokud, pokud
amíg = až do / po —> addig amíg = dokud, pokud (trvání)
az = tamto —> addig = dovtedy, do té doby, až tam
ez = toto —> eddig = až dosud, potud, k tomu, až sem

Zájmena[editovat | editovat zdroj]

Zájmeno Význam Terminativ
Ukazovací
ez tento, tato, toto eddig
az tamten, tamta, tamto addig
ezek tito, tyto, tato
azok tamti, tamty, tamta

Věty a formulace[editovat | editovat zdroj]

A kerítéstől házig húsz méter van. = Od plotu k domu je to dvacet metrů.
Csütörtökig kell a projektnek elkészülnie. = Do čtvrtka musí být projekt připraven.
Kettőig sem tud számolni. = Neví počítat ani do dvou.
Várjatok, amíg nem jövök! = Počkejte, než přijdu!
félig-meddig = napůl, jakž takž
fülig szerelmes = až po uši zamilovaný
bizonyos mértékig = do jisté míry
ízig-vérig = do morku kosti