Přeskočit na obsah

Maďarština/Superessiv, sublativ a delativ

Z Wikiknih

Tato trojice pádů, jež odpovídají na otázky kam?, kde? a odkud?, se vztahuje k povrchu. Odpovídají tedy českým předložkám na (se 4. a 6. pádem), a z (s) (s 2. pádem; z povrchu).

 • Sublativ odpovídá na otázku hova? (kam?) a znamená na (povrch). Tvoří se koncovkami -ra nebo -re (v závislosti na samohláskové harmonii):
ki = kdo —> kire? = na koho?
mi = co —> mire? = na co?
asztalra = na stůl, asztalokra = na stoly
szigetre = na ostrov, szigetekre = na ostrovy
földre = na zem, földekre = na země
 • Pokud jméno (podstatné, přídavné) končí a a e, dochází k dloužení této samohlásky:
táska = taška —> táskára = na tašku
a vége = konec čeho —> a végére = na konec čeho

Superessiv

[editovat | editovat zdroj]
 • Superessiv odpovídá na otázku hol? (kde?) a znamená na (povrchu). Tvoří se koncovkami -n, -on, -en nebo -ön (v závislosti na samohláskové harmonii):
ki = kdo —> kin? = na kom?
mi = co —> min? = na čem?
asztalon = na stole, asztalokon = na stolech
szigeten = na ostrově, szigeteken = na ostrovech
földön = na zemi, földeken = na / v zemích
 • Pokud jméno končí a a e, dochází k dloužení této samohlásky:
táska = taška —> táskán = na tašce
a vége = konec čeho —> a végén = na konci čeho
 • Pozor! Koncovky superessivu si nemylme s koncovkami -n, -an, -on, -en, kterými tvoříme příslovky z přídavných jmen, jako například: későn = pozdě, bátran = smělo, hűen = věrně, duhajon = nezbedně.
 • Delativ odpovídá na otázku honnan? (odkud?) a znamená z (povrchu) – ve starším českém pravopisu se v tomto významu užívala předložka s(e) s 2. pádem. Tvoří se koncovkami -ról nebo -ről (v závislosti na samohláskové harmonii):
ki = kdo —> kiről? = z koho?
mi = co —> miről? = z čeho?
asztalról = ze stolu, asztalokról = ze stolů
szigetről = z ostrova, szigetekről = z ostrovů
földről = ze země, földekről = ze zemí
 • Pokud jméno končí a a e, také v tomto případě dochází k dloužení této samohlásky:
táska = taška —> táskáról = z tašky (z jejího povrchu, nikoliv zevnitř)
a vége = konec čeho —> a végéről = z konce čeho

Další běžné vazby

[editovat | editovat zdroj]
 • Sublativ se také aplikuje, mluvíme-li o časových aspektech:
nyolc órára = na osmu hodinu
harmadnapra = na třetí den
télre = na zimu
Két hónapra mentem Bécsbe. = Jel jsem na dva měsíce do Vídně.
 • Aplikujeme ho, mluvíme-li o dalších místních aspektech:
postára megyek = jdu na poštu
Budapestről Pécsre utazom. = Cestuji z Budapešti do Pětikostelí.
Podrobnosti k použití u názvů maďarských měst a obcí najdete v článku Inessiv, illativ a elativ.
 • Sublativ aplikujeme, mluvíme-li o míře:
annyira = natolik
bármennyire = jakkoli
két lépésre áll valakitől = stát na dva kroky od koho
 • A také o příčinách:
parancsra tesz valamit = vykonat co na rozkaz
kérésemre jött = přišla na moji prosbu
 • Další významy sublativu často poukazují na způsob, anebo cíl:
darabokra vág = rozříznout na kusy
járok angolra = chodím na angličtinu
Jánosra várunk = čekáme na Jana
rendelkezésére állok = jsem Vám k službám
kékre fest = obarvit na modro
felelősségedre = na tvoji odpovědnost
 • Superessiv se také aplikuje, mluvíme-li o časových aspektech:
utolsó napon = poslední den
a tizenötödik század elején = na začátku patnáctého století
a tél kellõs közepén = uprostřed zimy
 • Mluvíme-li o prostředcích, jako například:
hegedűn játszik = hrát na housle
kocsin utazik = vézt se autem
kenyeren és vízen él = žít o chlebu a vodě
 • Další významy často odpovídají použití předložky na v češtině:
Magyarországon vagyok. = Jsem v Maďarsku.
postán vagyok = jsem na poště
 • Delativ se používá ve významu odpovídajícímu české předložce o s 6. pádem (o kom?, o čem?) :
költemény a tavaszról = báseň o jaru
szavaznak valamiről = hlasují o čem
gondoskodik valakiről = starat se o koho
 • Další význam odpovídá v češtině předložce podle:
hangjáról megismer valakit = znát koho podle hlasu
 • Také se aplikuje, mluvíme-li o časových aspektech:
időről időre = z času na čas
napról napra = ze dne na den
Zájmeno Význam Sublativ Superessiv Delativ
Ukazovací
ez tento, tato, toto erre ezen erről
az tamten, tamta, tamto arra azon arról
ezek tito, tyto, tato ezekre ezeken ezekről
azok tamti, tamty, tamta azokra azokon azokról
Osobní
én rám rajtam rólam
te ty rád rajtad rólad
ő on, ona, ono rajta róla
maga, ön Vy (jedn.) magára, önre magán, önön magáról, önről
mi my ránk rajtunk rólunk
ti vy rátok rajtatok rólatok
ők oni, ony, ona rájuk rajtuk róluk
maguk, önök Vy (množ.) magukra, önökre magukon, önökön magukról, önökről