Maďarština/Minulý čas

Z Wikiknih

Minulý čas je v maďarštině, stejně jako v češtině, pouze jeden. Vyjadřují se jím děje, které se odehrály v minulosti. Stejně jako ostatní časy, má i minulý čas dvě sady osobních koncovek pro určité a neurčité časování (viz kapitolu Slovesa. Charakteristickým znakem minulého času je hláska -t-, která se vkládá před osobní koncovku. Koncovka vyjadřující minulost může mít buď krátkou (-t-), nebo dlouhou (-ott- / -ett- / -ött-) podobu. Podle toho, jakým způsobem tvoří minulý čas, dělíme maďarská slovesa do tří skupin.

Sloveso v minulém čase má tedy tuto stavbu: kmen-t-osobní koncovka:

 • men-t-em = šel jsem (od menni = jít)

1. skupina: -t-[editovat | editovat zdroj]

Krátkou variantu koncovky připojují slovesa, jejichž kmen končí -s, -l, -r, -n, -ny, -j nebo -ly, a dvojslabiční slovesa končící -ad nebo -ed:

 • mentem = šel jsem
 • maradtunk = zůstali jsme
 • kívántad = přál sis

2. skupina: -tt-[editovat | editovat zdroj]

Dlouhou variantu koncovky (-ott- / -ett- / -ött-) připojují:

 1. slovesa končící dvěma souhláskami (kromě -d): tekintettem = podíval jsem se;
 2. slovesa končící -ít: építettetek = stavěli jste;
 3. slovesa končící -t (kromě lát): fűtöttek = hřáli, jutottál = dostals.

3. skupina: -t- / -tt-[editovat | editovat zdroj]

V této skupině připojují slovesa dlouhou variantu koncovky (-ott- / -ett- / -ött-) ve 3. osobě jednotného čísla neurčitého časování. Krátkou variantu (-t-) připojují v ostatních osobách. Jedná se o slovesa, která nesplňují podmínky pro 1. nebo 2. skupinu (např. slovesa končící dvěma souháskami, z nichž druhá je -d), a dále o některé výjimky:

 • küldtem = poslal jsem, küldött = poslal
 • adtam = dal jsem, adott = dal
 • olvastam = četl jsem, olvasott = četl
 • szerettem = miloval jsem, szeretett = miloval

Neurčité časování[editovat | editovat zdroj]

V minulém čase se koncovky neurčitého časování od určitého liší méně v čase přítomném. Opět jejich konečná podoba závisí na samohláskové harmonii. Koncovky uvedené v následující tabulce se připojují za příznak minulého času (t/tt – viz výše):

Osoba Zadní samohlásky Přední samohlásky
én (já) -am -em
te (ty) -ál -él
ő (on, ona, ono) ———
mi (my) -unk -ünk
ti (vy) -atok -etek
ők (oni, ony, ona) -ak -ek

Příklady[editovat | editovat zdroj]

Osoba várni
čekat
építni
stavět
fűteni
ohřívat
én (já) vártam építettem fűtöttem
te (ty) vártál építettél fűtöttél
ő (on, ona, ono) várt épített fűtött
mi (my) vártunk építettünk fűtöttünk
ti (vy) vártatok építettetek fűtöttetek
ők (oni, ony, ona) vártak építettek fűtöttek

Určité časování[editovat | editovat zdroj]

Koncovky uvedené v následující tabulce se připojují za příznak minulého času (t/tt – viz výše):

Osoba Zadní samohlásky Přední samohlásky
én (já) -am -em
te (ty) -ad -ed
ő (on, ona, ono) -a -e
mi (my) -uk -ük
ti (vy) -átok -étek
ők (oni, ony, ona) -ák -ék

Příklady[editovat | editovat zdroj]

Osoba várni
čekat
építni
udeřit
fűteni
ohřívat
én (já) vártam építettem fűtöttem
te (ty) vártad építetted fűtötted
ő (on, ona, ono) várta építette fűtötte
mi (my) vártuk építettük fűtöttük
ti (vy) vártátok építettétek fűtöttétek
ők (oni, ony, ona) várták építették fűtötték