Maďarština/Instrumentál

Z Wikiknih

Instrumentál je pád, který odpovídá na otázku (s) kým, (s) čím? Má tedy stejný význam jako český 7. pád, a to buď prostý, nebo s předložkou s / se.

Tvoření[editovat | editovat zdroj]

  • Charakteristická je koncovka -val a -vel, jejíž podoba závisí jednak na samohláskové harmonii, ale také na zakončení slova.
  • Přímo tuto koncovku připojujeme, pokud slovo končí samohláskou a souhláskou v. Koncové samohlásky a a e se ale dlouží:
erő = síla —> teljes erővel = plnou silou
szív = srdce —> nehéz szívvel = s těžkým srdcem
kutya = pes —> Sétálok a kutyával. = Procházím se se psem.
gereblye = hrábě —> Dolgozik gereblyével. = Pracuje s hráběmi.
  • Pokud slovo končí souhláskou, mění se v na tuto koncovou souhlásku, která je tak zdvojena:
ember = člověk —> Lakok két emberrel. = Bydlím se dvěma lidmi. (po číslovce je podstatné jméno v jednotném čísle!)
öröm = radost —> örömmel! = s chutí!
busz = autobus —> utazik busszal = cestuje autobusem
száj = ústa —> tele szájjal nevet = smát se na plné ústa
dolog = věc —> dologgal = s věcí
dolga = jeho / její věc —> dolgával = s jeho / její věcí (zároveň dloužení samohlásky a)
dolgok = věci —> dolgokkal = s věcmi
dolgaim = moje věci —> dolgaimmal = s mými věcmi

Další běžné vazby[editovat | editovat zdroj]

  • Běžné časové vazby se taktéž vyjádřují instrumentálem. Příklady:
idő = čas —> idővel = časem
ősz = podzim —> ősszel = na podzim
reggel = ráno —> nagyon korán reggel = zavčas rána
éj, éjjel = noc —> a múlt éjjel = včera v noci
nap = den —> nappal = ve dne
  • další běžné vazby s instrumentálem jsou v každém obsáhlejším slovníku, jako například:
méter = metr —> egy méterrel rövidebb = o metr kratší
bot = berla —> bottal jár = chodit o berli
annyi = tolik —> annyival = o tolik
  • pro vyjádření způsobu jako příslovce způsobu:
százas = stovka —> százasával = po stovkách
kettes = dvojka —> kettesével = po dvou
szere = jeho prostředek —> szépszerével = po dobrém (doslova pěkným jeho prostředkem)

Zájmena[editovat | editovat zdroj]

Zájmeno Význam Instrumentál
Ukazovací
ez tento, tato, toto ezzel
az tamten, tamta, tamto azzal
ezek tito, tyto, tato ezekkel
azok tamti, tamty, tamta azokkal
Osobní
én velem
te ty veled
ő on, ona, ono vele
maga, ön Vy (jedn.) magával, önnel
mi my velünk
ti vy veletek
ők oni, ony, ona velük
maguk, önök Vy (množ.) magukkal, önökkel

Věty a formulace[editovat | editovat zdroj]

Szeretnék veled beszélni. = Rád bych s tebou mluvil.
Igent intett a fejével. = Kývnoul hlavou na souhlas.
Találkoztak azokkal a diákokkal. = Střetli se s tamtými žáky.
Ez a mesterségével jár. = To souvisí s jeho povoláním.
magával visz = vzít s sebou
félre a tréfával! = žerty stranou!
szívvel-lélekkel = tělem i duší
szívélyes üdvözlettel = se srdečným pozdravem