Přeskočit na obsah

Maďarština/Adessiv, allativ a ablativ

Z Wikiknih

Tato trojice pádů, jež odpovídají na otázky kde?, kam? a odkud?, se vztahuje k prostoru vedle někoho či něčeho. Odpovídají tedy českým předložkám k(e) (se 3. pádem), u a od (s 2. pádem) a při (s 6. pádem).

 • Allativ odpovídá na otázku hova? (kam?) a znamená k někomu nebo k něčemu. Tvoří se koncovkami -hoz, -hez nebo -höz (v závislosti na samohláskové harmonii):
ki = kdo —> kihez? = ke komu?
mi = co —> mihez? = k čemu?
asztalhoz = ke stolu, asztalokhoz = ke stolům
gyerekhez = k dítěti, gyerekekhez = k dětem
sofőrhöz = k řidičovi, sofőrökhöz = k řidičům
 • Pokud jméno (podstatné, přídavné) končí a a e, i v tomto případě dochází k dloužení této samohlásky:
fa = strom —> fához = ke stromu
a széle = okraj čeho —> a széléhez = k okraji čeho
 • Adessiv odpovídá na otázku hol? (kde?) a znamená u někoho nebo u něčeho. Tvoří se koncovkami -nál nebo -nél (v závislosti na samohláskové harmonii):
ki = kdo —> kinél? = u koho?
mi = co —> minél? = u čeho?
asztalnál = u stolu, asztaloknál = u stolů
számítógépnél = u počítače, számítógépeknél = u počítačů
 • Pokud jméno končí a a e, dochází k dloužení této samohlásky:
fa = strom —> fánál = u stromu, při stromě
a széle = okraj čeho —> a szélénél = při okraji čeho
 • Ablativ odpovídá na otázku honnan? (odkud?) a znamená od někoho nebo od něčeho. Tvoří se koncovkami -tól nebo -től (v závislosti na samohláskové harmonii):
ki = kdo —> kitől? = od koho?
mi = co —> mitől? = od čeho?
asztaltól = od stolu, asztaloktól = od stolů
gyerektől = od dítěte, gyerekektől = od dětí
 • Pokud jméno končí a a e, také v tomto případě dochází k dloužení této samohlásky:
fa = strom —> fától = od stromu
a széle = okraj čeho —> a szélétől = od okraje čeho

Další běžné vazby

[editovat | editovat zdroj]
 • Allativ aplikujeme, mluvíme-li o aspektech místa:
a folyóhoz vezető út = k řece vedoucí cesta
Elutaztunk a nagynénihez. = Odcestovali jsme k tetě.
 • Mluvíme-li o příslušnosti:
Igazán illik a sörhöz és a borhoz. = Skutečně se hodí k pivu i k vínu.
A munka az élethez tartozik. = Práce patří k životu.
észhez tért = přišel k rozumu
 • A také o vztazích a poměrech:
a munkához való viszony = poměr k práci
ért a zenéhez = rozumí se do hudby
 • Adessiv aplikujeme, mluvíme-li o aspektech místa:
A szüleinél lakik. = Bydlí u (svých) rodičů.
Orvosnál voltam. = Byl jsem u lékaře.
a páncélosoknál szolgál = slouží u tankistů
 • Když mluvíme o stavu:
eszméleténél / magánál van = být při vědomí / při sobě
férjnél van = být vdaná (doslova při manželovi je)
 • A také o způsobech:
hajánál fogva = držíc za vlasy
kezénél húzva = tahajíc za ruky
 • Koncovky -nál, -nél se aplikují při stupňování v komparativu:
több a soknál = to je víc, než dost
kőnél keményebb = je tvrdší, než kámen
Konkretnejší informace naleznete v článku Přídavná jména —> Stupňování.
 • Ablativ aplikujeme, mluvíme-li o východisku dejě:
a szélétől kezd = začít od okraje
 • Také když je tady zřetel na někoho / něco:
komparativ: öregebb tőle = starší od něho
hodnocení, výrazy: ez sok tőled = to je od tebe moc
 • Další významy odpovídají předložce od v češtině, mluvíme-li zejména o příčinách, původech a důvodech:
a fáradságtól = od únavy
Ajándékot kaptam Évától. = Dostal jsem dárek od Evy.
valamitől beteg = chorý od něčeho
Nincs mitől félned! = Nemáš se čeho bát!
 • Ablativ ukazuje i na časové aspekty, jako například:
attól az időtől (fogva) = od tych časů
szerdától szombatig = od středy do soboty
 • Další použití ablativu je při popisu míry dějů anebo věcí, spolu s koncovkou terminativu -ig :
tetőtől talpig = od hlavy po paty
Zájmeno Význam Allativ Adessiv Ablativ
Ukazovací
ez tento, tato, toto ehhez ennél ettől
az tamten, tamta, tamto ahhoz annál attól
ezek tito, tyto, tato ezekhez ezeknél ezektől
azok tamti, tamty, tamta azokhoz azoknál azoktól
Osobní
én hozzám nálam tőlem
te ty hozzád nálad tőled
ő on, ona, ono hozzá nála tőle
maga, ön Vy (jedn.) magához, önhöz magánál, önnél magától, öntől
mi my hozzánk nálunk tőlünk
ti vy hozzátok nálatok tőletek
ők oni, ony, ona hozzájuk náluk tőlük
maguk, önök Vy (množ.) magukhoz, önökhöz maguknál, önöknél maguktól, önöktől