Přeskočit na obsah

LaTeX/Formátování textu

Z Wikiknih

Mezery[editovat | editovat zdroj]

Meziřádkové mezery[editovat | editovat zdroj]

Velikost meziřádkové mezery lze změnit umístěním příkazu

\linespread{koeficient}

do hlavičky dokumentu. V tomto případě je koeficient číslo udávající velikost vůči původní meziřádkové mezeře o velikosti 1. Z vnitřních technických důvodů je ovšem pro dvojnásobnou velikost potřeba vložit hodnotu 1.6:

\linespread{1.6}

a pro mezeru velikosti půldruhého násobku původní velikosti hodnotu 1.3:

\linespread{1.3}

Nezlomitelná mezera[editovat | editovat zdroj]

Nezlomitelná mezera se ve zdrojovém kódu LaTeXu vyznačuje znakem '~'. Tedy například:

Tenkrát byl králem Karel~IV., který …

Rozdělování slov[editovat | editovat zdroj]

LaTeX umí automaticky rozdělovat slova na konci řádku. Potřebuje k tomu ale znát pravidla pro rozdělování pro daný jazyk. Pokud je v rámci instalace nebo instalace rozšiřujících balíčků nainstalována podpora pro češtinu a patřičné příkazy v hlavičce dokumentu zařídí jejich aktivaci, pak funguje rozdělování automaticky i pro češtinu.

Pokud LaTeX neumí nějaké slovo rozdělovat nebo je rozděluje nežádoucím způsobem, pak můžeme pro dané slovo v rámci celého dokumentu výslovně požádat o jiné rozdělování. K tomu slouží příkaz

\hyphenation{sez-nam slov}

Ten má jako parametr seznam slov, do kterých jsou na místech povolených pro zlom vloženy spojovníky. Tímto způsobem je možné i zakázat rozdělování některých slov, jsou-li v seznamu uvedena bez jakéhokoliv spojovníku.

Pokud vyžadujeme jiné rozdělování u jediného konkrétní výskytu, pak můžeme přímo v textu v daném slově pomocí dvojice lomítka a spojovníku (\-) určit, kde jej smí LaTeX zalomit.

Lomítko[editovat | editovat zdroj]

Latex v základním nastavení nezalamuje slova za lomítkem, například v dvojici vstup/výstup. Povolit zlom hned za lomítkem lze využitím příkazu \slash:

vstup\slash výstup

Povolení větších mezislovních mezer[editovat | editovat zdroj]

Pokud některé odstavce obsahují dlouhá slova, jejichž rozdělení je nežádoucí a u kterých je zvýšená pravděpodobnost přetékání, může být řešením použít prostředí sloppypar, v kterém má LaTeX dovoleno použít pro vyřešení problémů se zalomením delší slovní mezery. Například následovně:

\begin{sloppypar}
Přestože firma Rozumbradové s.r.o. se svůj patentovaný výrobek UniverzálSuperHyperMegaČistič snaží inzerovat jako zdravotně nezávadný, u řady uživatelů se po používání objevila vyrážka, kterou připisují právě použití tohoto výrobku. Podle všeho firma nenechala ve skutečnosti UniverzálSuperHyperMegaČistič z tohoto hlediska ani otestovat a tedy ani nemá formální prostředky, jak vyvrátit, že UniverzálSuperHyperMegaČistič může způsobit vyrážku.
\end{sloppypar}

Spojovníky a pomlčky[editovat | editovat zdroj]

LaTeX podporuje hned v základu spojovník (-), krátkou (–) i dlouhou (—) pomlčku i znaménko mínus (−). První tři zmíněné znaky je možné získat jedním, dvěma či třemi spojovníky ve zdrojovém textu. Znaménko mínus vzniká užitím spojovníku v matematickém režimu.