Kdenlive/Užitečné drobnosti

Z Wikiknih

V této kapitole se dozvíte více o dalších funkcích Kdenlive, které mohou zpřehlednit práci v projektu, nebo ho obohatit po vizuální stránce.

Zarážky časové osy[editovat | editovat zdroj]

Zarážky časové osy se používají pro označení konkrétního času (místa) v časové ose. Zarážku lze přidat přes hlavní menu (Časová osa » Zarážky) nebo z kontextové nabídky hlavičky časové osy. Zarážka se po vyplnění komentáře (viz obrázek Vložení zarážky) a odkliknutí tlačítkem OK přidá na pozici kurzoru časové osy. V časové ose se zobrazí jako vertikální modrá čára napříč všechny stopy.

Vložení zarážky
Zobrazení zarážky v časové ose

Po najetí na zarážku se změní barva a kurzor, po kliknutí levým tlačítkem myši ji můžete přesunout. Vyvolat formulář pro upravení zarážky lze dvojitým kliknutím. Lze také přesunout kurzor časové osy na pozici zarážky a poté vyvolat formulář z hlavního menu (Časová osa » Zarážky).

Komentář zarážky se zobrazí po najetí myší. Povolením volby Zobrazit komentáře záložek na záložce Zobrazení v Nastavení » Nastavit Kdenlive se komentář objeví vždy napravo od zarážky.

Smazat zarážku můžete stejným způsobem jako při jejím přidání/úpravě.

Pozor! Hned pod volbou Smazat zarážku se nachází volba Smazat všechny zarážky, která nevyžaduje potvrzení!

Záložky časové osy[editovat | editovat zdroj]

Na rozdíl od zarážek slouží záložky k označení pozice v určitém klipu, pracuje se s nimi podobně jako se zarážkami. Přidání záložky se realizuje přes kontextovou nabídky klipu Záložky » Přidat záložku nebo z hlavní nabídky Klip » Záložky » Přidat záložku. Objeví se formulář podobný obrázku Vložení záložky. V obou případech se přidá záložka na pozici kurzoru časové osy. Zobrazením záložky je přerušovaná bílá vertikální čára (viz obrázek Zobrazení záložky v časové ose).

Vložení záložky
Zobrazení záložky v časové ose

Úprava záložek se provádí přes menu Klip » Záložky nebo z kontextové nabídky příslušného klipu. V obou případech se pracuje se záložkou na pozici kurzoru časové osy.

Pozor! Hned pod volbou Smazat záložku je volba Smazat všechny záložky, která nevyžaduje potvrzení!

Při posunování klipu zůstávají záložky na původních místech. Při odstranění části nebo i celého klipu z časové osy se záložky neodstraní. Ve vlastnostech klipu, v kartě Záložky se zobrazují všechny záložky příslušející danému klipu (viz obrázek Zobrazení záložek u konkrétního klipu). Můžete s nimi zde pracovat.

[[Soubor:Kdenlive zalozky3|frame|center|Zobrazení záložek u konkrétního klipu]

Rozdělený pohled monitoru[editovat | editovat zdroj]

Rozdělený pohled monitoru se aktivuje volbou Rozdělit pohled v Monitoru projektu z menu rozbaleného stisknutím tlačítka Další možnosti. Zobrazí se vám pak maximálně čtyři souběžné videostopy. Obsah videostop dle obrázku Tři stopy pro rozdělený pohled se zobrazí v monitoru projektu podobně jako na obrázku Rozdělený pohled, čtvrtá stopa je zvukového typu, proto je dolní obdélník prázdný.

Tři stopy pro rozdělený pohled
Rozdělený pohled

Deaktivace se provádí stejně jako aktivace.

Práce se stopami[editovat | editovat zdroj]

Přidání/odebrání[editovat | editovat zdroj]

Další stopu můžete přidat přes hlavní menu (Projekt » Stopy » Vložit stopu) nebo z kontextové nabídky nad hlavičkou stop. Ve formuláři (viz obrázek 6.8) vyberete, zda se má nová stopa vložit před nebo za konkrétní stopu. Lze nastavit typ stopy - může být změněn později.

Přidání nové stopy

Odebrání stopy se provádí přes hlavní menu (Projekt » Stopy » Smazat stopu) nebo z kontextové nabídky nad hlavičkou příslušné stopy. Objeví se formulář podobný obrázku 6.9. Pokud jste jej vyvolali nad hlavičkou stopy, zobrazí se s předvyplněným číslem stopy.

Smazání stopy

Změna typu[editovat | editovat zdroj]

Změna typu stopy z video stopy (obraz + zvuk) na audio klip (pouze audio) a obráceně se provádí přes formulář Změnit typ stopy (viz obrázek Změna typu stopy), který můžete vyvolat z hlavního menu (Projekt » Stopy » Změnit typ stopy) nebo z kontextové nabídky. V takovém případě už bude číslo stopy předvyplněno.

Změna typu stopy

Změna typu se nijak nedotkne obsahu uvnitř stopy, ale pouze výstupu. Například video klip v audio stopě zůstane, ale použije se z něj pouze zvuk.

Přejmenování[editovat | editovat zdroj]

Pokud vám číslování stop nevyhovuje nebo máte příliš mnoho stop a ztrácíte se mezi nimi, můžete jednotlivé stopy přejmenovat kliknutím na volbu Přejmenovat stopu z kontextové nabídky hlavičky stopy. Ve vyvolaném formuláři (viz obrázek Přejmenování stopy) můžete zvolit nové jméno.

Přejmenování stopy

Seskupování klipů[editovat | editovat zdroj]

Skupiny klipů můžou být výhodné, potřebujete-li udržet hotový celek pohromadě. Skupinu klipů nelze upravovat. Pro vytvoření nové skupiny nejprve vyberte více klipů v časové ose (držením CTRL a klikáním myší nebo držením CTRL a SHIFT a výběrem pomocí obdélníku). Poté klikněte vyberte z kontextové nabídky Seskupit klipy (klávesová zkratka CTRL+G) nebo z hlavního menu Časová osa » Seskupit klipy. Výsledek může být podobný obrázku Seskupené klipy.

Seskupené klipy

Seskupením skupin se vytvoří nová skupina obsahující prvky obou předchozích skupin, nikoliv skupina dvou skupin.