Kdenlive/Seznámení s uživatelským rozhraním

Z Wikiknih

Kdenlive má jediné hlavní okno (čímž se liší například od Cinelerry), ve kterém najdete všechny důležité součásti (obrázek Hlavní okno). Rozhraní programu je poměrně intuitivní, ale pokud máte rádi jiné rozložení, nic vám nebrání uchopit část a přesunout ji na jiné místo. Klávesové zkratky můžete lehce upravit přes Nastavení » Nastavit klávesové zkratky.

Hlavní okno

Pod hlavním menu a nástrojovými lištami vidíme zleva jako karty: Strukturu projektu, Pořadí efektů, Přechod, dále pak blok List efektů, Monitory a Historii akcí. Spodní část okna pak zabírá Časová osu se stopami, do kterých můžeme vkládat libovolný multimediální obsah.

Struktura projektu[editovat | editovat zdroj]

Ve struktuře projektu (viz obrázek Struktura projektu) máte shromážděny všechny multimediální materiály (video klipy, audio klipy, titulky, klipy barvy a slideshow), které můžete použít v časové ose. U každého klipu vidíte náhled, délku trvání a v závorce počet použití v časové ose.

Struktura projektu

Pro přidání klipu vyberte z kontextové nabídky možnost Přidat klip (nebo tlačítko Přidat klip v pravém horním rohu karty), zobrazí se vám klasický dialog pro otevření. Vybrat můžete jeden či více souborů (toho docílíte současným držením klávesy Shift a klikáním myší). Po potvrzení stiknutím tlačítka Otevřít dočasně zešedne seznam položek, v tuto chvíli se generují video náhledy. Po přidání klipů se v krátké době spustí i vytvoření audio náhledu (respektive náhledu pro zobrazení zvukové stopy u klipu v časové ose).

Pokud chcete přidat jiný typ klipu, můžete vybrat z kontextové nabídky ve struktuře projektu nebo rozbalit seznam kliknutím na šipku vedle tlačítka Přidat klip v pravém horním rohu karty. Na stejném místě máte možnost vygenerovat klipy šumu (obraz i zvuk) a odpočívání, ale o tom později.

Smazání označeného klipu můžete provést dvěma způsoby. Buď vyvoláním kontextové nabídky nad položkou, kterou chcete smazat, a zvolením Smazat nebo vybráním položky a kliknutím na tlačítko Smazat v pravém horním rohu karty.

Pokud chcete, můžete položky roztřidit do složek. Ty vytvoříte přes kontextovou nabídku Vytvořit složku. Složky nelze vnořovat. Každé položce můžete přiřadit popis kliknutím a zápisem do sloupečku Popis.

Jestliže pracujete s větším projektem, jistě oceníte možnost vyhledat klip dle jména nebo popisu použitím pole v horní části karty. Hledání není potřeba potvrzovat, hledá se okamžitě, jak píšete.

U každého položky si můžete vyvolat Vlastnosti, a to buď prostředním tlačítkem v pravém horním rohu karty nebo vybráním Vlastnosti klipu z kontextové nabídky vyvolané nad příslušným klipem, nebo dvojklikem na minuaturu klipu. Všechny tyto volby máte také dostupné z hlavního menu Projekt.

U video či audio klipu najdete ve vlastnostech klipu informace o audio a video kodecích, rozlišení, snímkové frekvenci a jiných vlastnostech souboru. V poslední záložce vlastností klipu můžete některé vlastnosti vynutit, což se může hodit v případech, že potřebujete pracovat s videem, se kterým si Kdenlive nebo FFMPEG úplně nerozumí.

V případě klipu titulků, barvy klipu nebo slideshow se vyvolá okno s nastavením jejich vlasností. O těchto klipech se dozvíte více později.

Za zmínku určitě stojí možnost importovat do struktury projektu již vytvořeny projekt na základě projektového souboru (tj. s příponou .kdenlive) a ten poté jako celek vložit do časové osy.

Monitory[editovat | editovat zdroj]

Věc, která mate většinu začínajících uživatelů, je rozdělení monitorů na tři samostatné celky. Zřejmým důvodem, proč panuje právě toto rozdělení, je právě jejich flexibilita. Celá karta může být osamostatněna tlačítkem v rohu karty a jednoduše přenesen jinam (například na samostatný monitor).

Dělení monitorů je následující:

Monitor klipu - Vyberete-li klip ve struktuře projektu, automaticky budete přepnuti na tento monitor. Zde se přehrává jednotlivý klip a můžete zde zvolit, kterou část chcete vložit do časové osy.

Monitor projektu - Zde si můžete přehrát časovou osu a vidět výstup tak, jak bude vypadat po aplikování všech stop, přechodů a efektů.

Monitor nahrávání - Zde volíte typ nahrávání, iniciujete nahrávání a vidíte, co vlastně nahráváte.

Pod monitorem klipu a monitorem projektu najdeme vždy podobnou sadu tlačítek:

Začátek/Konec výběr (klávesové zkratky I a O) - Těmito tlačítky můžete určit začátek a konec výběru. Výběr samotný je zobrazen světle zelenou barvou. Až budete chtít výběr přidat do časové osy, prostě ho přetáhněte myší z plochy monitoru.

Přetáčení (klávesové zkratky J a L) - Těmito tlačítky můžete spustit přetáčení zpět nebo vpřed.

Posun o jeden snímek (klávesové šipky VPRAVO a VLEVO) - Těmito tlačítky se můžete posunovat o jeden snímek vpřed nebo vzad.

Přehrávání (klávesové zkratky K, MEZERNÍK nebo kliknutí do plochy videa) - Tímto tlačítkem můžete spustit přehrávání videa, výběru nebo výběru ve smyčce.

Další možnosti - Kliknutím na toto tlačítko vyvoláte menu, ve kterém můžete změnit velikost videa, rozdělit pohled (v monitoru projektu), uložit aktuální snímek jako obrázek nebo nastavit video miniaturu klipu (pouze v monitoru klipu).

Užitečné může být i menu Jít na v kontextovém menu monitoru, ve kterém najdete volby jít na začátek/konec projektu, jít na předchozí/další bod přichycení a jít na začátek/konec klipu, který je aktuálně vybrán. Body přichycení jsou myšleny zarážky a záložky, ale o těch později.

Pod těmito monitory najdete šedý trojúhelníkový ukazatel aktuální pozice a zelený indikátor výběru (viz obrázek Výběr a aktuální pozice v monitorech). Vpravo najdeme čas aktuální pozice v klipu, hodnota úplně vpravo neukazuje čas, ale snímek, tak nehledejte chybějící půl sekundu.

Výběr a aktuální pozice v monitorech

Historie akcí[editovat | editovat zdroj]

Historie akcí (viz obrázek Historie akcí) není nic jiného než chytřejší zpět. Zaprvé ukazuje typ provedené akce, zadruhé kroky tak, jak šly za sebou. Chceme-li se vrátit na nějakou událost, stačí na ni jednou kliknout. Pokud změníme názor, můžete akci opakovat (ale to jen do té doby než v historii něco změníte. V takovém případě se veškerá budoucnost nepřepíše, jak bývá zvykem ve sci-fi, ale zcela nenávratně smaže).

Historie akcí