Kdenlive/Renderování

Z Wikiknih

Pro vytvoření finálního výstupu projektu budete potřebovat renderování. Při renderování dojde ke spojení všech efektů, přechodů a stop dohromady tak, jak byly vidět v monitoru projektu. Vznikne tím jeden kompaktní soubor jehož typ závisí na nastaveních - lze jednoduše vytvořit výstup použitelný k vytvoření DVD, pro webovou stránku, multimediální přehrávače nebo pro mobilní zařízení.

Výběr časové osy[editovat | editovat zdroj]

Výběr časové osy se používá pro označení části časové osy, kterou lze samostatně vyrenderovat. Výběr je označen zeleným obdélníkem v hlavičce časové osy (viz obrázek Výběr časové osy) a zároveň je zobrazen v monitoru projektu.

Výběr časové osy

Výběr můžete roztáhnout tažením okrajových bodů nebo nastavením začátku a konce výběru v monitoru projektu. Posouvat celý výběr můžeme uchopením za světlejší zelený obdelníček uprostřed výběru, to však lze jen v hlavičce časové osy.

Renderovací formulář[editovat | editovat zdroj]

První krok - zobrazení formuláře s volbami renderování provedete stiskem tlačítka Renderovat v nástrojové liště nebo přes hlavní menu Projekt » Renderovat. Objeví se stejné okno jako na obrázku Renderovací formulář. V tomto okně lze nastavit všechny volby ohledně renderování.

Renderovací formulář

Výběr cíle renderování[editovat | editovat zdroj]

První, co musíte vybrat, je cíl renderování - ten je dán způsobem, jakým má být používán výstup - výstup pro DVD bude jiný než pro mobilní telefon apod. V tabulce najdete přehled základních cílů.

Volba Způsob použití
Do souboru Použijte v případě, že video má být přehráváno v počítači, multimediálním centru apod.
DVD Použijte v případě, že chcete výstup v budoucnu použít pro vytvoření DVD.
Pouze audio Použijte v případě, že potřebujete na výstupu pouze zvukovou stopu.
Webová stránka Použijte v případě, že zamýšlíte umístit video na webovou stránku, například youtube, vimeo apod.
Multimediální přehrávače Použijte v případě, že chcete video ve formátech vázaných na specifický přehrávač, například Windows media player nebo Apple Quicktime.
Bezztrátový / HQ Použijte v případě, že chcete zachovat co nejkvalitnější výstup.
Mobilní zařízení Použijte v případě, že hodláte video přehrávat na mobilním telefonu, komunikátoru apod.

Výstupní soubor[editovat | editovat zdroj]

Je potřeba nastavit umístění a jméno výstupního souboru. Přípona se bude měnit automaticky podle vybraného profilu.

Výběr profilu[editovat | editovat zdroj]

Nejdůležitější volba se týka renderovacího profilu. Výběr profilů je závislý na vybraném cíli a jejich něco přes 100. Je obtížné jednoznačně doporučit, který profil je nejlepší. Konkrétní výstup pak vyzkoušejte a podívejte se na něj jak na počítači, tak v případě výstupu na DVD i na televizi, a zvolte kompromis mezi velikostí a kvalitou.

Volba Způsob použití
Do souboru Nejčastější jsou kodeky z rodiny MPEG-4, Xvid4 a H.264. Volte kodek s dostatečným datovým tokem.
DVD Zde nevybíráte kodek, ale je potřeba zvolit správnou normu a poměr stran.
Pouze audio Pouze nekomprimované WAV. Zvolte správnou vzorkovací frekvenci (bitrate) - u nás se nejčastěji používá 44.1 kHz, DVD však ve většině případů používají 48 kHz
Webová stránka Můžete vybrat pro který video server se má video (rozlišení a snímková frekvence) optimalizovat.
Multimediální přehrávače Vyberte dle cíleného přehrávače.
Bezztrátový / HQ Vyberte dle požadovaných výsledků.
Mobilní zařízení Vyberte dle požadovaného zařízení.

Kvalitnějšího obrazu zpravidla dosáhnete použitím dvouprůchodového renderovacího profilu.

Další volby renderování[editovat | editovat zdroj]

Pod volbou profilu můžete vybrat Řádkování, to ponechte na volbě Automaticky. Pokud nechcete exportovat audio, odškrtněte volbu Exportovat audio. Přeškálováním (zmenšením rozlišení obrazu) můžete dosáhnout značeného zmenšení velikosti souboru za cenu ztráty kvality detailů.

Volbou Po dokončení přehrát výsledný soubor můžete ovlivnit, zda se po dokončení přehrávání otevře přehráváč a zkusí výsledné video přehrát. Při volbě cíle DVD se objeví ještě volby Otevřít DVD průvodce po skončení renderování a Vytvořit kapitoly na základě zarážek. Při volbě cíle Webová stránka se objeví volba Otevřít prohlížeč po skončení prohlížení - při zaškrnutí této volby bude otevřen prohlížeč se stránkou pro upload videa v závislosti na vybraném profilu (při vybrání profilu YouTube se automaticky otevře uploadovací stránka na YouTube).

Těsně nad tlačítkem Renderovat je trojice přepínačů, kterými můžete přepínat, zda-li se má vyexportovat celý projekt, výběr časové osy nebo chcete vybrat zarážky, jako krajní body výběru.

Po dokončení všech nastavení stačí stiskem tlačítka Renderovat zahájit renderování.

Fronta úloh[editovat | editovat zdroj]

Můžete pustit i více uloh zaráz, z různých projektů, ale i ze stejného, například vyexportovat pouze první a poslední scénu apod. U každé úlohy vidíte kromě jména i průběh a odhadovaný čas. V případě, že aktuální uživatel má oprávnění vypnout počítač, můžete využít volby Vypnout počítač po dokončení renderování.

Fronta úloh