Kdenlive/První střih

Z Wikiknih

Už víte, jak založit nový projekt, jak pracovat se soubory ve struktuře projektu a jak pracovat s nástroji časové osy.

Klip do časové osy můžete přidat přetažením ze struktury projektu nebo z plochy monitoru klipu.

Předtím, než budete přetahovat klip z monitoru klipu, musíte nastavit (respektive přizpůsobit) výběr z daného klipu (výchozí výběr je 2 sekundy od začátku klipu nebo předchozí výběr z jiného klipu). Samotné nastavení začátku a konce výběru se dělá tlačítky [ a ] pod monitorem nebo klávesovými zkratkami I (od anglického input – začátek) a O (od anglického output – konec).

Příklad časové osy

Výsledek může být podobný obrázku výše, přesný výsledek závisí na délce a obsahu klipu a přiblížení časové osy.

Samotný střih můžete realizovat třemi cestami:

  • Kliknutím myši vyberte klip (orámuje se červeně), který chcete rozdělit. Umístěte kurzor časové osy kliknutím v hlavičce časové osy a přesnou pozici dolaďte kolečkem v hlavičce časové osy nebo tlačítky Přetočit o 1 snímek vpřed/vzad pod monitorem projektu. Až budete přesně v pozici, ve které chcete klip rozdělit, vyberte z hlavního menu (Časová osa » Rozdělit klip) nebo stiskněte klávesovou zkratku SHIFT-R.
  • Umístěte kurzor časové osy do místa rozdělení klipu, vyvolejte nad příslušným klipem kontextovou nabídku a vyberte Rozdělit klip.
  • Změňte nástroj na Nástroj střihu ve stavovém řádku nebo přes hlavní menu Nástroj » Nástroj střihu a s nůžkami klikněte na místo rozdělení klipu. Potřebujete-li se trefit do nějakého určeného místa, lze použit přiblížení časové osy.

Táhnutím lze klip přesunout jinam na časové ose, klidně i do jiné stopy. Pokud přesunete video klip do audio stopy, obraz se nezobrazí (ale nikam se neztratí), zvuk bude hrát i nadále.

Přebytečné klipy můžeme smazat stisknutím klávesy DELETE nebo vybráním Smazat vybranou položku z kontextové nabídky.

Ořezávání od začátku/konce[editovat | editovat zdroj]

Existuje i jiná cesta, jak se můžete dostat k malému výřezu z klipu; změnou délky klipu. Najeďte kurzorem k vnitřní hraně klipu, u něhož chcete změnit délku, tak, aby se vám objevil zelený trojúhelníček a změnil kurzor na roztahující (viz obrázek Ořezávání klipu od konce).

Ořezávání klipu od konce

Až uvidíte tento trojúhelníček, můžete kliknout a táhnout doleva pro zmenšení výřezu nebo doprava pro zvětšení výřezu, maximálně však jen do délky klipu.

Dvojklik na klip vyvolá formulář pro nastavení pozice na časové ose, kde má klip začínat, začátek ořezání a délku trvání klipu (viz obrázek Nastavení délky trvání). Dá se tak dosáhnout stejného výsledku jako výše zmíněnými cestami.

Nastavení délky trvání

Postupné zesílení/ztlumení zvuku[editovat | editovat zdroj]

Postupného zesílení a ztlumení je ve skutečnosti efekt, avšak je dostupný i ve stejné podobě jako ořezávání od začátku či konce klipu. Najeďte na pravý/levý horní roh tak, aby vám začal blikat a kurzor se změnil na ručičku.

Příklad časové osy

Následným chytnutím a táhnutím vpravo/vlevo nastavíte požadovanou délku zesílení/zeslabení. Pokud chcete docílit zeslabení/zesílení zvuku jinde než na kraji klipu, použijte efekt Hlasitost (o efektech v další kapitole).

Přidání přechodu[editovat | editovat zdroj]

Přidání přechodu se nese v podobném duchu jako předchozí dvě akce. Po kliknutí na spodní rožek klipu vytvoříte nový přechod.

Přidání přechodu
Příklad klipů s přechodem

Přechod se zobrazí napůl průhledně mezi příslušnými klipy, délka se stanoví dle překryvu klipů. Pokud překryv není, vloží se přibližně 3sekundový přechod.

Jaký výchozí je nastaven přechod typu Rozplynutí4.1 (který je nastaven jako výchozí). Pokud chcete rovnou přidat jiný přechod, proveďte tak z kontextové nabídky příslušného klipu Přidat přechod. Vyvoláte-li kontextovou nabídku v první polovině klipu, přidá se přechod na začátek klipu a obráceně.

Změnit již přidaný přechod můžete později. Kliknutím na něj vyvoláte nastavení v kartě Přechod.

Základní vlastnosti přechodů[editovat | editovat zdroj]

Přechody je možno prodlužovat, zkracovat a mazat stejně jako klipy. Kliknutím na přechod se přepne karta ze struktury projektu na kartu přechod (viz obrázek 4.11).

Příklad přechodu

U každého přechodu lze nastavit, s jakou stopou se provede. U nově vloženého přechodu bude nastaveno Automaticky, což znamená použití stopy bezprostředně pod stopou s přechodem. Můžete vybrat číslo konkrétní stopy, nebo zvolit Černá, například pokud chcete pouze obyčejnou roztmívačku/stmívačku.

U roztmívačky/stmívačky do bílé si budete muset vypomoci bílým klipem vloženým pod danou stopu (resp. do stopy, kterou v přechodu nastavíte).

Pokud byste nechali výchozí nastavení (Automatická stopa) a klipy v časové ose měli stejně jako na obrázku Příklad časové osy, pak přechod nebude fungovat, jak byste čekali – přechodem mezi klipy bude náhlá změna obrazu. Stačí ale nastavit provedení se stopou 2 a obraz se hladce prolne.

Příklad časové osy