Kdenlive/První spuštění

Z Wikiknih

Při prvním spuštění budete dotázáni na výchozí nastavení. Zároveň se zkontroluje, zda může Kdenlive použít všechny dostupné funkce. Vše proběhne formou průvodce, není to nic těžkého ani zdlouhavého.

Pokud průvodce opakovaně přestane reagovat, ujistěte se, že máte nainstalovánu nejnovější verzi Kdenlive a k tomu odpovídající verzi MLT a FFMPEG.

Pokud se program opakovaně hroutí při startu, zkuste odstranit soubor ~/.kde4/share/config/kdenliverc.

V prvním okně průvodce budete přivítáni (obrázek Uvítání), po odkliknutí tlačítkem Další si Kdenlive zkontroluje součásti MLT (obrázek Ověření součástí MLT). V dalším kroku vyberete standard videa (obrázek Nastavení standardu výchozího projektu). U nás je nejčastěji používaný DV PAL (poměr stran 4:3) nebo DV PAL Widescreen (16:9 tedy širokoúhlý). Pokud budete chtít v budoucnu vytvořit video projekt v jiném standardu, máte možnost ho vybrat při vytvoření nového projektu přes Soubor » Nový nebo natrvalo změnit v Nastavení » Nastavit Kdenlive.

Uvítání
Ověření součástí MLT
Nastavení standardu výchozího projektu

V dalším kroku (obrázek Nastavení miniatur) můžete nastavit zobrazení video a audio miniatur; ty mohou usnadnit práci, ale pokud máte pomalejší počítač, mohlo by vás jejich zobrazení stát drahocenný výpočetní výkon. V posledním kroku (obrázek Ověření dalších knihoven) si Kdenlive ověří, zda máte nainstalované dodatečné programy, které jsou vyžadovány jen pro specifické funkce (např. nahrávání).

Nastavení miniatur
Ověření dalších knihoven

Netypická instalace (do jiných složek) se vás při prvním spuštění může zeptat na cesty k důležitým programům a knihovnám. Cesty vyhledejte v místě instalace a potvrďte.

Chcete-li spustit konfiguračního průvodce později, typicky po doinstalování nějakých volitelných programů, můžete tak učinit z hlavního menu Nastavení » Spustit konfiguračního průvodce.