Kdenlive/Přechody

Z Wikiknih

Kdenlive obsahuje 5 základních přechodů, přičemž typ Postupné rozplynutí je velice variabilní, protože je konfigurovatelný pomocí černobílých obrázků. Kromě vytváření nových můžete stáhnout přes Nastavení » Stáhnout nové luma přechody.

I u přechodů platí, že méně někdy znamená více; jsou hezké, ale nepřehánějte to s nimi, aby se na výsledné video dokázali koukat i konzervativnější jedinci :-)

Další přechody přidává balíček frei0r.

Klíčové snímky[editovat | editovat zdroj]

Klíčové snímky jsou body, ve kterých nastavíte určité vlastnosti. Mezi jednotlivými body dojde k postupnému vyrovnání nastavených vlastnosti. Uplatňují se jak u některých přechodů, tak u video a audio efektů.

Základní přechody[editovat | editovat zdroj]

AffineComposite[editovat | editovat zdroj]

Jde o přechod při kterém můžete zkombinovat rotace, zkosení a deformaci obrazu s postupnou změnou průhlednosti nastavitelnou pomocí klíčových snímků.

Composite[editovat | editovat zdroj]

Tomuto typu přechodu lze nastavit pomocí klíčových bodů pohyb obrazu a zprůhlednění.

Tento přechod má nastaven klíčový snímek na začátku, kde má neprůhlednost nastavenou na 100 % a na konci na 0 %. Červený box je posunut doprava. Obraz se za pohybu vpravo postupně zprůhlední, až úplně zmizí.

Klíčové body se přidávají čtvrtým tlačítkem zleva a odebírají pátým (viz obrázek Příklad composite přechodu). Druhé a třetí tlačítko slouží ke skokům na začátek a konec přechodu. Pod nastavením klíčových bodů lze ještě nastavit efekt postupného zmizení a způsob, jakým se pracuje s průhledností.

Příklad composite přechodu

Postupné zmizení[editovat | editovat zdroj]

Nejmocnější typ přechodu; vzor přechodu se nastavuje pomocí černobílých obrázků (ve výchozím nastavení jich je přibližně 30). Ve výchozí sadě obrázků najdete například zvedání opony, odmazání po směru hodinových ručiček...

Pomocí Jemnosti můžete nastavit, s jakou hladkostí se přechod provede. Volba Invertovat prohodí pořadí klipů, volba Reverse translation otočí směr přechodu.

Příklad přechodu postupného mizení

Slide[editovat | editovat zdroj]

Vytlačení/vtlačení nového klipu do záběru.

U tohoto přechodu můžete nastavit, z jakého směru a s jakou průhledností má následující obraz přijet a kde má skončit (jestli má zase vyjet z obrazu nebo zůstat). Volba Align způsobí zmenšení obrazu a přichycení obrazu ke straně, nejde tak o vytlačení, ale spíš o vjetí nad předchozí klip.

Při nastavení shodném s obrázkem Příklad slide přechodu klip vyjede zcela viditelný zleva a skončí uprostřed obrazu.

Příklad slide přechodu

Rozplynutí[editovat | editovat zdroj]

Klasická prolínačka, nemá žádné možnosti nastavení.