Kdenlive/Efekty

Z Wikiknih

Efekty v Kdenlive lze rozdělit dle původu, ne všechny totiž dodává přímo Kdenlive.

  • Kdenlive – základní set efektů.
  • MLT – různé efekty, poskytované MLT frameworkem.
  • SOX – jedná se o zpřístupnění efektů knihovny SOX, která obsahuje audio efekty.
  • LADSPA – další knihovna obsahující různé audio efekty.
  • Fre0ir – knihovna s převážně video efekty, většina efektů je nestabilních, a proto nebývá ve většině distribucích obsažena.

Práce s efekty[editovat | editovat zdroj]

Na slabších počítačích mohou některé efekty, popřípadě kombinace více efektů, způsobit značné zpomalení přehrávaného videa.

Seznam efektů[editovat | editovat zdroj]

Listovat dostupnými efekty lze v Seznamu efektů5.3 (viz obrázek 5.4), popis jednotlivých efektů si můžete nechat zobrazit v dolní části seznamu efektů kliknutím na tlačítko .

Listování efekty

Výběrem z rozbalovacího seznamu si můžete nechat zobrazit všechny efekty, video efekty, audio efekty nebo pouze vlastní efekty. Jednotlivé typy efektů jsou odlišeny ikonkami.

V seznamu efektů lze vyhledávat pomocí vyhledávacího políčka vedle rozbalovacího seznamu.

Přidání efektu/efektů[editovat | editovat zdroj]

Přetáhněte vybraný efekt na požadovaný klip, kde ho upusťte – jméno efektu se zobrazí v levém horním rohu příslušného klipu. Stejného výsledku můžete dosáhnout vyvoláním kontextové nabídky klipu a výběrem z menu Přidat audio/video efekt nebo dvojitým poklepáním na vybraný efekt - v takovém případě se aplikuje na aktuálně vybraný klip.

Ukázka časové osy

Pořadí efektů[editovat | editovat zdroj]

Vzhledem k tomu, že nejste omezeni v počtu efektů, které aplikujete na daný klip, existuje formulář s možností nastavení jednotlivých efektů včetně pořadí. Ten může vypadat podobně jako na obrázku Pořadí efektů.

Pořadí efektů

Na vybraném klipu je aplikován nejprve efekt Vignette Effect a až poté efekt Černobílý.

Tlačítka pro práci s efekty

Pod seznamem efektů daného klipu se nachází sada tlačítek (Tlačítka pro práci s efekty). První tlačítko vám umožní přidat další efekt z rozbalitelné nabídky, tlačítka šipek posouvají efekt výš nebo níž (efekty výše se provádějí dříve). Pokud potřebujete vrátit výchozí nastavení efektu, klikněte na čtvrté tlačítko Restartovat efekt.

Předposledním tlačítkem můžete efekt, včetně jeho nastavení, uložit do listu efektů jako Vlastní a můžete ho tak mít po vždy po ruce. Posledním tlačítkem odstraníte vybraný efekt.

U každého efektu máte zaškrtávací políčko; zaškrtnuté označuje povolené efekty, odškrtnuté vypnuté. Tato volba se může hodit v případech, kdy potřebujete vyladit jeden konkrétní efekt a nechcete vidět ostatní. Přehled efektů Nyní následuje stručný přehled efektů, u každého efektu je stručný komentář a nejzajímavější volby nastavení.

Přehled efektů[editovat | editovat zdroj]

Nyní následuje stručný přehled efektů, u každého efektu je stručný komentář a nejzajímavější volby nastavení.

Automatická maska[editovat | editovat zdroj]

Můžete vybrat obdélník, který bude rozmazán (konkrétně pixelizován), vybraný obdélník se pokusí sledovat pohyb objektu v obraze. Chcete-li vidět směr pohybu objektu, zaškrtněte volbu Ladit.

Band (Sox)[editovat | editovat zdroj]

Zeslabení zvuku kromě vybraného pásma nastaveného Frekvencí a Šířkou pásma.

Basy (Sox)[editovat | editovat zdroj]

Zesílení určité frekvence (ve výchozím nastavení zesílí basy). Můžete nastavit Zesílení a zesilovanou Frekvenci.

Dozvuk (Sox)[editovat | editovat zdroj]

Přidá zvukové stopě dozvuk.

Dust[editovat | editovat zdroj]

Do obrazu je přidán prach (nebo škrábance) v závislosti na nastavení Maximal Diameter.

Flanger (Sox)[editovat | editovat zdroj]

Proměnné zpoždění spolu se změnou výšky tónu.

Fázovač (Sox)[editovat | editovat zdroj]

Způsobí rozkolísání a zkreslení zvukové stopy, můžete nastavit rychlost oscilace, zchátrání (ovlivnění zvuku), prodlevu, zesílení a zeslabení.

Gama[editovat | editovat zdroj]

Umožní změnu hodnoty gama.

Grain[editovat | editovat zdroj]

Přidá do obrazu zrnění.

Hlasitost[editovat | editovat zdroj]

Po přidání tohoto efektu se vám ukáže v klipu na časové ose bílá čára – úroveň hlasitosti. Dvojklikem na tuto čáru můžete přidávat klíčové body. Jedním kliknutím lze vybrat již existující bod, vybraný bod zčervená, změní se kurzor myši a lze s tímto bodem dále pohybovat. Pokud je libovolný bod přetažen na jiný bod, body se spojí.

Soubor:Kdenlive volume2.png

Při nastavaní efektu dle výše zobrazeného obrázku hlasitost nejprve roste, následně náhle nastane ticho. Vybraný je poslední bod.

Hluk (Sox)[editovat | editovat zdroj]

Sci-fi hluk charakteristický pro audio komprimované do mp3 s nízkým datovým tokem. Parametr Okno určuje, jak dlouhé bude trvání původního zvuku mezi pravidelně se opakujícím hlukem.

Invertovat[editovat | editovat zdroj]

Invertuje barvy klipu.

Jas[editovat | editovat zdroj]

Umožní vám nastavit hodnotu jasu podobně jako u hlasitosti.

Klíčování[editovat | editovat zdroj]

Zprůhlednění vybrané barvy, lze nastavit barevnou toleranci.

Kresba uhlem[editovat | editovat zdroj]

Mono na stereo[editovat | editovat zdroj]

Zkopírování mono kanálu samostatně do levého a pravého kanálu.

Normalizovat[editovat | editovat zdroj]

Normalizace zvuku – bude použita nejvyšší rozumná hlasitost zvuku.

Ohýbání zvuku (Sox)[editovat | editovat zdroj]

Posunutí zvuku do prostoru, posun je nastavitelný volbou Shift a Časovým oknem.

Oldfilm[editovat | editovat zdroj]

Rozkolísání jasu obrazu a poskakování obrazu v ose y. Všechny tyto vlastnosti jsou nastavitelné.

Otáčení[editovat | editovat zdroj]

Rotace obrazu ve třech osách.

Ozvěna (Sox)[editovat | editovat zdroj]

Ozvěna, lze nastavit Zchátrání, Prodlevu a Zesílení a Zeslabení.

Roztmívačka[editovat | editovat zdroj]

Postupné zesílení zvuku na začátku klipu (viz část 4.2.2).

Scrachlines[editovat | editovat zdroj]

Přidá výpadky obrazu (shora dolů), můžeme nastavit četnost, barvu a tloušťku.

Stmívačka[editovat | editovat zdroj]

Postupné zeslabení zvuku na konci klipu (viz část 4.2.2).

Stupně šedi[editovat | editovat zdroj]

Převod klipu do stupňů šedi.

Sépiový nádech[editovat | editovat zdroj]

Přidá barvám sépiový (hnědooranžový) nádech.

Technicolor[editovat | editovat zdroj]

Zvýší saturaci barev klipu tak, aby se podobal filmům natočených na materiálu Technicolor. Přibarvení lze nastavit.

Umlčet[editovat | editovat zdroj]

Umlčí zvukovou stopu klipu. Pro umlčení celé stopy je lepší použít funkci Umlčet v přehledu stop v časové ose.

Utajení identity[editovat | editovat zdroj]

Dělá totéž jako Automatická maska, jen je oblast statická. Oblast nastavte tažením nebo roztahováním červené oblasti.

Vibro (Sox)[editovat | editovat zdroj]

Rozkolísává hlasové frekvence pro vyvolání nejistoty mluvčího. U tohoto efektu lze nastavit Rychlost kolísání.

Vignette Efect[editovat | editovat zdroj]

Přidá jemný černý přechod okolo obrazu.

Vlny[editovat | editovat zdroj]

Vlnění obrazu v horizontální nebo vertikální rovině, velikost vln je nastavitelná.

Zamrznutí[editovat | editovat zdroj]

Obraz zamrzne do nastaveného času (volba Zamrznutí před) nebo po nastaveném času (volba Zamrznutí po), zvuk nadále pokračuje nezměněn. Pokud potřebujete utlumit i ten, použijte efekt Hlasitost nebo Umlčet.

Zesílení (Sox)[editovat | editovat zdroj]

Nastavitelné zesílení hlasitosti klipu.

Zrcadlo[editovat | editovat zdroj]

Obraz je zrcadlen podle Osy zrcadlení, pomocí volby Invertovat5.4 můžete pro zrcadlení použít druhou polovinu obrazu.

Zvýraznění[editovat | editovat zdroj]

Převod videa do stupní šedi, ponechá se pouze jedna barva (volba Barevný klíč) s nastavitelnou povolenou Odchylkou.

Černobílý[editovat | editovat zdroj]

)

Převede obrazu na černobílý dle nastaveného Prahu.

Částečné rozmazání[editovat | editovat zdroj]

Rozmazání obrazu, lze nastavit horizontální a vertikální faktor.

Změna rychlosti klipu[editovat | editovat zdroj]

Neaplikuje se jako efekt, změna rychlosti klipu se provádí přes hlavní menu Časová osa » Změnit rychlost klipu nebo z kontextové nabídky klipu. Klip, u kterého chcete měnit rychlost, musí být vybrán. Rychlost se nastavuje v následujícím okně.