Kdenlive/Efekty

Z Wikiknih
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Efekty v Kdenlive lze rozdělit dle původu, ne všechny totiž dodává přímo Kdenlive.

  • Kdenlive – základní set efektů.
  • MLT – různé efekty, poskytované MLT frameworkem.
  • SOX – jedná se o zpřístupnění efektů knihovny SOX, která obsahuje audio efekty.
  • LADSPA – další knihovna obsahující různé audio efekty.
  • Fre0ir – knihovna s převážně video efekty, většina efektů je nestabilních, a proto nebývá ve většině distribucích obsažena.

Práce s efekty[editovat]

Farm-Fresh exclamation.png Na slabších počítačích mohou některé efekty, popřípadě kombinace více efektů, způsobit značné zpomalení přehrávaného videa.

Seznam efektů[editovat]

Listovat dostupnými efekty lze v Seznamu efektů5.3 (viz obrázek 5.4), popis jednotlivých efektů si můžete nechat zobrazit v dolní části seznamu efektů kliknutím na tlačítko Kdenlive efekty1.png.

Listování efekty

Výběrem z rozbalovacího seznamu si můžete nechat zobrazit všechny efekty, video efekty, audio efekty nebo pouze vlastní efekty. Jednotlivé typy efektů jsou odlišeny ikonkami.

V seznamu efektů lze vyhledávat pomocí vyhledávacího políčka vedle rozbalovacího seznamu.

Přidání efektu/efektů[editovat]

Přetáhněte vybraný efekt na požadovaný klip, kde ho upusťte – jméno efektu se zobrazí v levém horním rohu příslušného klipu. Stejného výsledku můžete dosáhnout vyvoláním kontextové nabídky klipu a výběrem z menu Přidat audio/video efekt nebo dvojitým poklepáním na vybraný efekt - v takovém případě se aplikuje na aktuálně vybraný klip.

Ukázka časové osy

Pořadí efektů[editovat]

Vzhledem k tomu, že nejste omezeni v počtu efektů, které aplikujete na daný klip, existuje formulář s možností nastavení jednotlivých efektů včetně pořadí. Ten může vypadat podobně jako na obrázku Pořadí efektů.

Pořadí efektů

Na vybraném klipu je aplikován nejprve efekt Vignette Effect a až poté efekt Černobílý.

Tlačítka pro práci s efekty

Pod seznamem efektů daného klipu se nachází sada tlačítek (Tlačítka pro práci s efekty). První tlačítko vám umožní přidat další efekt z rozbalitelné nabídky, tlačítka šipek posouvají efekt výš nebo níž (efekty výše se provádějí dříve). Pokud potřebujete vrátit výchozí nastavení efektu, klikněte na čtvrté tlačítko Restartovat efekt.

Předposledním tlačítkem můžete efekt, včetně jeho nastavení, uložit do listu efektů jako Vlastní a můžete ho tak mít po vždy po ruce. Posledním tlačítkem odstraníte vybraný efekt.

U každého efektu máte zaškrtávací políčko; zaškrtnuté označuje povolené efekty, odškrtnuté vypnuté. Tato volba se může hodit v případech, kdy potřebujete vyladit jeden konkrétní efekt a nechcete vidět ostatní. Přehled efektů Nyní následuje stručný přehled efektů, u každého efektu je stručný komentář a nejzajímavější volby nastavení.

Přehled efektů[editovat]

Nyní následuje stručný přehled efektů, u každého efektu je stručný komentář a nejzajímavější volby nastavení.

Automatická maska[editovat]

Kdenlive automask.png

Můžete vybrat obdélník, který bude rozmazán (konkrétně pixelizován), vybraný obdélník se pokusí sledovat pohyb objektu v obraze. Chcete-li vidět směr pohybu objektu, zaškrtněte volbu Ladit.

Band (Sox)[editovat]

Zeslabení zvuku kromě vybraného pásma nastaveného Frekvencí a Šířkou pásma.

Basy (Sox)[editovat]

Zesílení určité frekvence (ve výchozím nastavení zesílí basy). Můžete nastavit Zesílení a zesilovanou Frekvenci.

Dozvuk (Sox)[editovat]

Přidá zvukové stopě dozvuk.

Dust[editovat]

Kdenlive dust.png

Do obrazu je přidán prach (nebo škrábance) v závislosti na nastavení Maximal Diameter.

Flanger (Sox)[editovat]

Proměnné zpoždění spolu se změnou výšky tónu.

Fázovač (Sox)[editovat]

Způsobí rozkolísání a zkreslení zvukové stopy, můžete nastavit rychlost oscilace, zchátrání (ovlivnění zvuku), prodlevu, zesílení a zeslabení.

Gama[editovat]

Kdenlive gamma.png

Umožní změnu hodnoty gama.

Grain[editovat]

Kdenlive grain.png

Přidá do obrazu zrnění.

Hlasitost[editovat]

Po přidání tohoto efektu se vám ukáže v klipu na časové ose bílá čára – úroveň hlasitosti. Dvojklikem na tuto čáru můžete přidávat klíčové body. Jedním kliknutím lze vybrat již existující bod, vybraný bod zčervená, změní se kurzor myši a lze s tímto bodem dále pohybovat. Pokud je libovolný bod přetažen na jiný bod, body se spojí.

Soubor:Kdenlive volume2.png

Při nastavaní efektu dle výše zobrazeného obrázku hlasitost nejprve roste, následně náhle nastane ticho. Vybraný je poslední bod.

Hluk (Sox)[editovat]

Sci-fi hluk charakteristický pro audio komprimované do mp3 s nízkým datovým tokem. Parametr Okno určuje, jak dlouhé bude trvání původního zvuku mezi pravidelně se opakujícím hlukem.

Invertovat[editovat]

Kdenlive invert.png

Invertuje barvy klipu.

Jas[editovat]

Kdenlive brightness.png

Umožní vám nastavit hodnotu jasu podobně jako u hlasitosti.

Klíčování[editovat]

Zprůhlednění vybrané barvy, lze nastavit barevnou toleranci.

Kresba uhlem[editovat]

Kdenlive charcoal.png

Mono na stereo[editovat]

Zkopírování mono kanálu samostatně do levého a pravého kanálu.

Normalizovat[editovat]

Normalizace zvuku – bude použita nejvyšší rozumná hlasitost zvuku.

Ohýbání zvuku (Sox)[editovat]

Posunutí zvuku do prostoru, posun je nastavitelný volbou Shift a Časovým oknem.

Oldfilm[editovat]

Rozkolísání jasu obrazu a poskakování obrazu v ose y. Všechny tyto vlastnosti jsou nastavitelné.

Otáčení[editovat]

Rotace obrazu ve třech osách.

Ozvěna (Sox)[editovat]

Ozvěna, lze nastavit Zchátrání, Prodlevu a Zesílení a Zeslabení.

Roztmívačka[editovat]

Postupné zesílení zvuku na začátku klipu (viz část 4.2.2).

Scrachlines[editovat]

Kdenlive scratchlines.png

Přidá výpadky obrazu (shora dolů), můžeme nastavit četnost, barvu a tloušťku.

Stmívačka[editovat]

Postupné zeslabení zvuku na konci klipu (viz část 4.2.2).

Stupně šedi[editovat]

Kdenlive greyscale.png

Převod klipu do stupňů šedi.

Sépiový nádech[editovat]

Kdenlive sepia.png

Přidá barvám sépiový (hnědooranžový) nádech.

Technicolor[editovat]

Kdenlive technicolor.png

Zvýší saturaci barev klipu tak, aby se podobal filmům natočených na materiálu Technicolor. Přibarvení lze nastavit.

Umlčet[editovat]

Umlčí zvukovou stopu klipu. Pro umlčení celé stopy je lepší použít funkci Umlčet v přehledu stop v časové ose.

Utajení identity[editovat]

Dělá totéž jako Automatická maska, jen je oblast statická. Oblast nastavte tažením nebo roztahováním červené oblasti.

Vibro (Sox)[editovat]

Rozkolísává hlasové frekvence pro vyvolání nejistoty mluvčího. U tohoto efektu lze nastavit Rychlost kolísání.

Vignette Efect[editovat]

Kdenlive vignette.png

Přidá jemný černý přechod okolo obrazu.

Vlny[editovat]

Kdenlive wave.png

Vlnění obrazu v horizontální nebo vertikální rovině, velikost vln je nastavitelná.

Zamrznutí[editovat]

Obraz zamrzne do nastaveného času (volba Zamrznutí před) nebo po nastaveném času (volba Zamrznutí po), zvuk nadále pokračuje nezměněn. Pokud potřebujete utlumit i ten, použijte efekt Hlasitost nebo Umlčet.

Zesílení (Sox)[editovat]

Nastavitelné zesílení hlasitosti klipu.

Zrcadlo[editovat]

Kdenlive mirror.png

Obraz je zrcadlen podle Osy zrcadlení, pomocí volby Invertovat5.4 můžete pro zrcadlení použít druhou polovinu obrazu.

Zvýraznění[editovat]

Kdenlive chromahold.png

Převod videa do stupní šedi, ponechá se pouze jedna barva (volba Barevný klíč) s nastavitelnou povolenou Odchylkou.

Černobílý[editovat]

Kdenlive threshold.png)

Převede obrazu na černobílý dle nastaveného Prahu.

Částečné rozmazání[editovat]

Kdenlive boxblur.png

Rozmazání obrazu, lze nastavit horizontální a vertikální faktor.

Změna rychlosti klipu[editovat]

Neaplikuje se jako efekt, změna rychlosti klipu se provádí přes hlavní menu Časová osa » Změnit rychlost klipu nebo z kontextové nabídky klipu. Klip, u kterého chcete měnit rychlost, musí být vybrán. Rychlost se nastavuje v následujícím okně.

Kdenlive slow.png